Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

10/07/2013
Estudien les possibilitats dels dispositius mòbils per a un aprenentatge fet a mida
imatge

Sergio Eduardo Gómez Ardila ha defensat una tesi doctoral en què suggereix un replantejament del disseny i el lliurament d’escenaris educatius basats en la pedagogia tradicional, en el context de l’m-learning, per tal que els estudiants es beneficiïn de les potencialitats del nou context.

Quan a mitjans dels anys noranta hi va haver un gran increment en l’oferta de tecnologies mòbils, i el públic les va acollir amb deler, hi va haver investigadors que es van interessar per la manera com, aquestes tecnologies, podien ser utilitzades per a la millora de l’experiència d’aprenentatge. La recerca va donar lloc a l’expertesa –Aprenentatge millorat per tecnologies– i a la línia de recerca: Aprenentatge Mòbil (de l’anglès, M-Learning), que ha centrat els seus esforços en proposar experiències d’aprenentatge als estudiants, a partir de les necessitats que tenen de mobilitat, l’ús ubic de tecnologies mòbils i la disponibilitat d’informació en qualsevol moment i lloc. Tanmateix, l’enginyeria pedagògica és una metodologia que encara no ha assolit la maduresa i que fa un gran esforç per investigar el procés de canvi de paradigma educatiu, des del tradicional model únic per a tots, a un nou aprenentatge adaptatiu i personalitzat que es pugui impartir des dels dispositius mòbils.

Per ajudar a resoldre els desafiaments que té al davant la disciplina, Sergio Eduardo Gómez Ardila, investigador del Grup de Recerca de Comunicacions i Sistemes Distribuïts de la UdG, ha realitzat la tesi doctoral Learning design implementation in context-aware and adaptative mobile learning, que ha dirigit Ramon Fabregat, en què defensa una estratègia per tal que el disseny instruccional pugui beneficiar-se de les característiques de l’m-learning, i aconseguir l’adaptació i personalització del procés d’aprenentatge personal en diferents contextos. Gómez Ardila explica que un factor important per aconseguir un m-learning personalitzat el constitueix el processament de la informació contextual dels estudiants, la qual cosa ha fet que la tesi suggereixi un replantejament del disseny i del lliurament d’escenaris educatius que se sustenten en una pedagogia tradicional, per tal que es beneficiïn de les potencialitats del context dels estudiants i, d’aquesta manera, ha presentat una solució que aborda el desafiament tecnològic present.

Per aconseguir l’objectiu ha examinat l’ús innovador que fan els estudiants de les tecnologies mòbils per, tot seguit, definir un model de context que doni suport tant a l’enfocament de disseny com a l’execució de disseny instruccional. Ha demostrat, també, les repercussions que pot tenir una proposta de d’enginyeria pedagògica en els principis pedagògics constructivistes tradicionals, pel que fa a la relació que l’usuari –l’estudiant– estableix amb la tecnologia mòbil, l’ús d’espais físics, l’assignació de temps, els mitjans de comunicació o els recursos en xarxa, entre d’altres.

D'altra banda, ha analitzat la rellevància que adquireix el disseny instruccional en el desenvolupament de mecanismes d'adaptació sensibles al context, amb la finalitat de proporcionar als estudiants activitats i materials educatius adaptats. Les adaptacions que ha assolit amb aquests mecanismes es recolzen en la navegació i en el seguiment del flux d’aprenentatge, la resolució de problemes i la comunicació interactiva entre usuaris, quan segueixen l’itinerari d’aprenentatge en un escenari educatiu.

L'explotació de la informació contextual també ha conduit Gómez Ardila a la construcció d'un sistema d’m-learning, anomenat UoLmP, acrònim, en anglès, de Reproductor Mòbil d'Unitats d'Aprenentatge, que pot adaptar-se dinàmicament al context durant el procés d'aprenentatge i oferir un lliurament ajustat de diferents escenaris educatius.

L'experimentació amb els mecanismes desenvolupats i amb el lliurament d'un escenari educatiu sensible al context, a través de UoLmP, als alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes de Girona, ha contribuït a l’aplicació de les solucions proposades i ha revelat resultats prometedors que confirmen l'eficàcia dels mecanismes d'adaptació i de UoLmP. Finalment, els resultats han aportat pistes positives sobre l'acoblament dels estudiants en escenaris educatius constructivistes sensibles al context, i sobre la millora en l'actitud en l'ús d'un sistema sensible al context per l’m-learning.