Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

25/06/2013
ViTAM rep el premi Euroregió Pirineus Mediterrània a les jornades TIC Salut
Premis TIC Salut

Premien el projecte ViTAM a les IV jornades TIC Salut al Parc Científic i Tecnològic.

EL projecte ViTAM (Videoconferencing for Teleassistance and Monitoring) ha estat concebut per tal que gent gran, pacients amb discapacitat o amb atenció a llarg termini i/o persones socialment excloses puguin interaccionar l'Administració (per exemple, sistemes de salut pública i treballadors socials), amb el personal clínic (metges, especialistes, fisioterapeutes i infermeres) i amb  altres usuaris (per exemple, familiars i altres pacients).

Descripció

La característica principal de ViTAM (del qual Joan Lluís Marzo n’és coordinador. i Víctor Torres l'investigador) és el nou nucli de videoconferència versàtil, dissenyat per a ordinadors d'escriptori i terminals de "Tablet PC" i s'executa en la majoria dels sistemes operatius d'ús estès (Windos, Mac OS X, Android i iOS) com una aplicació nativa o basada en navegador. D'altra banda, ViTAM ofereix una intuïtiva interfície adaptada per satisfer els requeriments dels diferents escenaris (per exemple, multi-conferència, Rendez-vous a base consultes). Una característica única de ViTAM és la capacitat per obrir el vídeo i l'àudio de l'especialista sense necessitat d'intervenció des del costat del pacient. ViTAM es pot estendre fàcilment per incloure funcions addicionals, com sobre les activitats de demanda cognitiva, activitats físiques o mesures biofísiques, fent ús de perifèrics (és a dir USV, WiFi i Bluetooth)

http://www.prespm.eu/