Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

13/03/2013
Investigadors de la UdG desenvolupen un sistema capaç d'eliminar la contaminació per nitrats en aigües subterrànies
Ànode i càtode en un sistema bioelectroquímic

Un equip d’investigadors del grup LEQUIA de la UdG, liderat per Jesús Colprim, ha desenvolupat un sistema capaç de tractar de manera eficaç, amb un baix consum energètic i sense generar residus addicionals, aigües contaminades amb diferents nivells de nitrats.

Aquesta tecnologia, que ha generat la sol·licitud d’una patent europea i publicacions en revistes científiques internacionals d’alt impacte, aprofita la capacitat de determinats bacteris de reduir els nitrats.

Aquesta recerca té una importància considerable, no només per poder tractar més eficientment el problema de la contaminació per nitrats de les aigües subterrànies sinó, sobretot, pel fet que es faci amb un baix consum energètic i sense generar els residus addicionals d’altres tecnologies.

La innovació és que aquest procés es realitza utilitzant un tipus de bacteris que són exoelèctrics (actius elèctricament), per la qual cosa no és necessària l’addició de reactius (matèria orgànica), i que el potencial d’elèctrode s’ajusta mitjançant un dispositiu electrònic (un potenciòstat) alimentat per una placa solar. D’aquesta manera es resol una de les mancances clàssiques d’aquests sistemes: tractar aigües contaminades amb diferents nivells de nitrats a un cost raonable. La tecnologia és aplicable tant al tractament d’aigües residuals com al d’aigües subterrànies, i és susceptible de ser desenvolupada a escala industrial. En proves efectuades amb aigües obtingudes de pous del municipi de Navata (Alt Empordà), s’han arribat a tractar aigües subterrànies contaminades amb nivells superiors a 150 mg/l de nitrats.

La contaminació per nitrats: una problemàtica a nivell mundial
La contaminació de les aigües per compostos de nitrogen (nitrats i nitrits) és una problemàtica d’abast mundial que té un origen principalment agrícola (purins, fertilitzants...). El consum d’aigua amb alts nivells de nitrats pot comportar diversos perills per a la salut humana, com ara malalties respiratòries (metahemoglobinèmia) o un augment de la glàndula tiroide en infants. Per això, tant a Europa com als Estats Units existeixen diferents normatives que en regulen els nivells permesos, i que fan palesa la necessitat d’eliminar-los. Catalunya no en roman exempta: el 2005 el 34% dels municipis tenien aigües subterrànies amb valors superiors als 50 mg/l, el màxim permès que marca la legislació per a aigües destinades al consum humà. 

http://lequia.udg.cat