Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

13/04/2010
Els rostres del paisatge
Els rostres del paisatge

Amb el nom "The faces of Landscape" el Departament de Geografia inicia un Socrates Intensive Program, finançat per la Unió Europea. Hi participen estudiants i professors de geografia de la UdG, de la Eastern Finland University i de la Univeristat de Presov (Slovakia).

El format d’aquesta activitat és una assignatura-taller que es desenvolupa de forma intensiva al llarg de dues setmanes, entre el dilluns 12 i el divendres 23 d’abril, centrada en l’anàlisi i valoració de l’evolució del paisatge.

Els programes Socrates Intensive Program faciliten que els estudiants i els professors treballin junts en grups multinacionals i s’aprofitin de condicions d'aprenentatge i ensenyament molt especials, en benefici de perspectives noves en el tema que s'estudia.

L’objectiu de The faces of landscape és presentar i analitzar diferents significats del concepte paisatge aportant també metodologies d’estudi tant dels aspectes físics i ecològics com culturals que s’hi poden vincular. Aquesta part teòrica es completarà amb una presentació de les característiques i dinàmiques pròpies dels paisatges finlandesos, eslovacs i catalans. A més, hi haurà una sortida de camp. A nivell pràctic es constituiran grups d’estudi multinacionals que treballaran a escala local algun dels aspectes en els tres països, es compararan i es realitzaran una presentació i defensa davant del conjunt d’estudiants i professorat. La llengua vehicular de l’assignatura serà l’anglès.

L’assignatura esdevé una oportunitat perquè els estudiants aprofundeixin en un dels conceptes claus en geografia, el concepte de paisatge. Un concepte amb una complexa dimensió física i cultural que es presenta de forma especialment enriquidora quan es emprada de forma similar per analitzar i estudiar realitats geogràfiques significativament diferents. Alhora, els canvis d’escala, característics de l’aproximació geogràfica, són una altra de les peculiaritats més remarcables de l’assignatura donat que es combina l’aproximació mesoescalar amb la microescalar. Aquest canvi d’escala es produeix tant en el cas de les sessions teòriques com en l’aproximació, que es realitza durant les sortides de camp i els estudis de casos concrets.

Un dels reptes cabdals de la Universitat és la internacionalització, especialment a escala europea. Aquesta pot actuar també com a catalitzadora de la millora de la qualitat docent. Una de les fórmules d’internacionalització és la realització d’assignatures compartides entre universitats de diferents països, el que suposa l’oportunitat d’implementar noves metodologies docents. Aquesta experiència, liderada des de la UdG, es repetirà el 2011 a Joensuu (Finlàndia) i el 2012 a Presov (Slovakia).