If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Events

Cerca d'activitats


  

Events archive

20th Seminar of Economic and Social History
 
Període:
March 27th to 29th 2008
Lloc:
Facultat de Lletres de la UdG (Pl. Ferrater Mora, 1, Girona)
Organitza:
Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona i GDR Sociétés rurales européennes (CNRS, SORE-GHREC)
Crèdits:
1 crèdit convalidable a la Facultat de Lletres de la UdG
Inscripcions:
30 € / Gratuït per als estudiants de la UdG i socis de l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i/o de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)
Terres, treball, diner: tres (o més) mercats problemàtics. Europa occidental, segles XII-XX

XX SHES 

No es pot comprendre la història d’una societat si no es comprèn el conjunt de les seves dinàmiques socials. Algunes investigacions recents sobre els mercats de la terra, del treball i del diner han evidenciat no només la necessitat de revisar el paper d’aquests mercats en l’evolució de les societats objecte d’estudi, sinó també la necessitat d’estudiar-ne, d’una manera diferent, el funcionament. Aquest seminari posa en contacte investigadors de la història medieval, moderna i contemporània de diferents regions i països, interessats a explorar conjuntament noves vies metodològiques d’anàlisi històrica, les quals permetin incorporar l’estudi de les dinàmiques socials en l’estudi dels mercats, i promoure d’aquesta manera, des de la perspectiva regional comparada, la reflexió i el debat sobre la història social i econòmica d’Europa.

Organització
Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, en el marc del projecte de recerca HUM2005-04731/HIST i de l’acció EXPLORA HUM2006-26462-E, finançats pel Ministerio de Educación y Ciencia. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Educación y Ciencia.
GDR : Sociétés rurales européennes, Groupe de recherches pour l’histoire économique et sociale des campagnes (XVe-XXe siècles) CNRS, SORE-GHREC

Coordinació
Rosa Congost (UdG) i Gérard Béaur (CNRS)

Participants
Gérard Béaur (CNRS, EHESS), Mònica Bosch (CRHR, UdG), Fabrice Boudjaaba (Université Rennes 2), Jean-Michel Chevet (INRA), Rosa Congost (CRHR, UdG), Antoni Furió (Universitat de València), Ricard Garcia (CRHR, UdG), Gabriel Jover (CRHR, UdG), Erich Landsteiner (Universitat de Viena), Antonio López Estudillo (CRHR, UdG), Gilles Postel-Vinay (INRA, ENS), Enric Saguer (CRHR, UdG), Rui Santos (Universidade Nova de Lisboa), Lluís To (CRHR, UdG) i Sebastià Villalón (CRHR, UdG)

Programa en PDF