Agenda

Cerca d'activitats


  

Recull d'activitats

Curs "Eines per a la preservació, la gestió i el desenvolupament d’espais agraris"
 
Període:
7 de novembre
Lloc:
Universitat de Girona. Facultat de Lletres. Plaça Ferrater i Mora, 1. Aula C2.
Organitza:
Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

Objectiu: Curs que té per objectiu donar a conèixer els principis teòrics i pràctics en l’àmbit de la preservació, desenvolupament i gestió dels espais agraris. El curs analitzarà les principals normatives existents actualment en l’àmbit de la planificació i gestió dels espais agraris i aprofundirà en les conseqüències que es poden derivar de la seva aplicació. Alhora, s’estudiaran casos concrets, de manera que s’oferiran eines útils per a la gestió de perímetres agraris específics.
Durada: 25 hores.
Dies i horari: 1 (de les 16 a les 21h.), 8 (de les 16 a les 20h.), 15 (de les 16 a les 20h.), 22 d’octubre (de les 16 a les 19h.), 5 de novembre (de les 16 a les 21h.) i 7 novembre (de les 9 a 14h.).
A qui s’adreça:
- Estudiants de segon i tercer cicle d’ensenyaments universitaris dedicats a temes territorials i agraris: arquitectura, ciències ambientals, enginyeria agrícola,
geografia, paisatgisme, etc. Per als estudiants de la Universitat de Girona aquest curs té el reconeixement de 0,5 crèdits de lliure elecció.
- Tècnics i tècniques d’institucions públiques (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.) i d’organismes privats.
- Investigadors i investigadores especialitzats en ordenació del territori, urbanisme, agricultura, etc.
- Gestors territorials.
- Pagesia i professionals del món agrari.
Preu: 50 euros.
Més informació i inscripció a l’adreça: http://www.udg.edu/cgpt