If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Press clippings

Cerca de notícies


  

News archive

4/18/2017
Jaume Torró, membre del Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese
Cesura

El Centre Europeu per a l’Estudi de l’Humanisme i del Renaixement aragonès (CESURA) té com a objectiu promoure l’explotació dels estudis i la investigació històrics, arqueològics, literaris, filològics, lingüístics i artístics sobre l’Humanisme i el Renaixement, especialment els del període aragonès del Regne de Nàpols.

El professor de la UdG Jaume Torró, especialista en Literatura Medieval i membre de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, ha estat escollit membre numerari i vicepresident estranger del Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese, un institut per a promoció dels estudis històrics, literaris, filològics i artístics sobre l’Humanisme i el Renaixement durant del període aragonès del Regne de Nàpols.


El Centre vol difondre l’esforç científic d’un grup d’estudiosos que pertany a moltes institucions acadèmiques internacionals, que s’ha anat consolidant durant un congrés internacional organitzat a Potenza en 2014, tres sèries de seminaris internacionals anuals organitzats a Nàpols el 2015, 2016, 2017, dos congressos internacionals organitzats a Nàpols en 2015 i 2016. Sens dubte, els resultats d’aquest treball han estat molt innovadora (‘CESURA’ en italià significa ‘tall’), i poden crear una associació fructífera i fructífer intercanvi d’idees.