If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Press clippings

Cerca de notícies


  

News archive

2/2/2017
Deu investigadors de la UdG contribueixen a l’informe sobre el canvi climàtic a Catalunya
Informe

L’estudi analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya des del punt de vista de les bases científiques i, també, en relació als subsistemes naturals i sectors socioeconòmics. Quatre capítols de l’exhaustiu document han estat coordinats per investigadors de la Universitat de Girona.

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i el Servei Meteorològic de Catalunya, en col·laboració amb el Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya, han publicat la tercera edició de l'Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC). L’estudi analitza l’estat del clima i la seva evolució recent i futura a Catalunya, tant des del punt de vista de les seves bases científiques com en relació als diversos subsistemes naturals i sectors socioeconòmics. Es tracta d’un informe independent des del punt de vista científic, d’abast català (amb les necessàries referències a context global i europeu) i que té una voluntat de màxima cobertura temàtica i de servei als diversos actors del país. 

El TICCC compta amb la participació de més de 140 autors i 40 revisors, tots ells científics i experts tècnics rellevants en la matèria procedents dels principals centres de recerca i universitats del nostre país. De la Universitat de Girona, hi ha participat deu investigadors entre ecòlegs, físics, hidrogeòlegs i geògrafs: Sergi Sabater, Carles Borrego, Emili García-Berthou, Stéphanie Gascon, Xavier Quintana, Josep Calbó, Josep Mas-Pla, Rosa Maria Fraguell, Carolina Martí i Anna Ribas. A més, Ramon Moreno ha exercit com a revisor.

A banda de contribuir a l’estudi com a autors, quatre dels científics de la UdG també han coordinat quatre dels 24 capítols de l’informe. Josep Calbó ha estat el responsable del capítol “Projeccions climàtiques i escenaris de futur”; Josep Mas-Pla, “Recursos hidrològics”; Sergi Sabater, “Ecosistemes aquàtics continentals”; i Rosa Maria Fraguell, “Turisme”.

Sergi Sabater és doctor en biologia per la Universitat de Barcelona (1987), catedràtic d’ecologia a la Universitat de Girona i investigador sènior adscrit a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). Desenvolupa la recerca en l’àmbit de l’ecologia dels sistemes fluvials, amb un interès especial en l’impacte del canvi global en la biodiversitat algal i bacteriana i en el funcionament dels ecosistemes com a resposta a les alteracions hidrològiques i als contaminants orgànics i nutrients.

 
Carles Borrego és ecòleg microbià especialitzat en ecologia microbiana d’ecosistemes aquàtics continentals, doctor en biologia (1996), professor titular de microbiologia de la Universitat de Girona des del 2001 i investigador sènior de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua des del 2011, on lidera el grup de Qualitat i Diversitat Microbiana. Ha desenvolupat l’activitat investigadora en l’àmbit dels llacs i les llacunes estratificades, amb especial atenció a la diversitat i l’activitat microbiana en relació amb els cicles biogeoquímics. Actualment, les seves línies d’investigació se centren en la diversitat i la dinàmica del resistoma microbià com a resposta a la contaminació dels ecosistemes aquàtics per antibiòtics. 

Emili García-Berthou és doctor en biologia i catedràtic d’ecologia a l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona. Investiga sobre ecologia de peixos continentals en rius, embassaments i zones humides, especialment d’espècies invasores, i n’examina la biologia, l’ús de l’hàbitat, l’impacte ecològic i la interacció amb altres alteracions antròpiques, com ara la regulació hidrològica i la contaminació. Ha dirigit diversos projectes de recerca en ecologia de peixos, majorment finançats pel Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència Catalana de l’Aigua, ha dirigit deu tesis doctorals ja defensades i pertany al consell editorial de les revistes Biological Invasions, Ecosphere, Neobiota i Neotropical Ichthyology.

Stéphanie Gascón és professora titular d’ecologia de la Universitat de Girona i especialista en ecologia de llacunes i aigües somes mediterrànies, principalment de llacunes i aiguamolls temporanis. Estudia la influència de les variables ambientals en les comunitats aquàtiques i, especialment, els aspectes determinants per a la biodiversitat taxonòmica, però també la funcional. És autora d’una cinquantena de publicacions científiques i ha participat en diversos projectes de recerca tant nacionals com internacionals.

Xavier Quintana és professor titular d’ecologia de la Universitat de Girona i director de la càtedra d’ecosistemes litorals mediterranis de la mateixa universitat. És especialista en ecologia de llacunes i aigües somes en ambients mediterranis, principalment de llacunes i aiguamolls costaners, en els quals ha estudiat la influència de les variables ambientals en la composició d’espècies i les interaccions tròfiques que determinen l’estructura de la comunitat aquàtica. També ha dirigit diversos projectes LIFE de restauració en sistemes aquàtics costaners.

Josep Calbó Angrill és professor titular del Departament de Física de la Universitat de Girona, llicenciat en ciències físiques per la Universitat de Barcelona i doctor en ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat investigador postdoctoral a l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT, 1995-1996), i investigador visitant al Laboratori Nacional del Pacífic Nord-oest (Washington, EUA, 2001), a la Universitat de Southern Queensland (Austràlia, 2006), a l’Institut Nacional d’Investigacions de l’Aigua i l’Atmosfera de Nova Zelanda (Austràlia, 2009) i al Centre Hidrometeorològic de la Federació Russa (Moscou, 2014). Ha participat en una trentena de projectes, ha publicat més de cinquanta articles en revistes indexades, ha contribuït a més de cent comunicacions en congressos internacionals, i ha dirigit cinc tesis doctorals. Centra la recerca en la climatologia de la nuvolositat i la insolació, i en l’estudi de la interacció entre núvols, aerosols, i radiació solar.

Josep Mas-Pla és hidrogeòleg, doctor en ciències geològiques i doctor en hidrologia i recursos hídrics. Actualment, és professor a la Universitat de Girona, on és responsable del Grup de Recerca en Geologia Aplicada i Ambiental. És investigador sènior a l’Institut Català de Recerca de l’Aigua. La recerca que duu a terme es desenvolupa en el camp de la hidrogeologia, en els aspectes quantitatius i qualitatius dels recursos hídrics, i ha aprofundit en la dinàmica dels aqüífers regionals i en la contaminació d’origen agrícola (nitrats, contaminants emergents) de l’aigua subterrània. Ha participat en els dos informes anteriors sobre el canvi climàtic a Catalunya

Rosa Maria Fraguell Sansbelló és doctora en geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Desenvolupa la seva activitat de recerca i docència com a professora Titular al Departament de Geografia de la Universitat de Girona. És membre de l’Institut de Medi Ambient i del grup de recerca Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge de la UdG. Les seves línies de recerca estan relacionades amb l’àmbit de l’anàlisi territorial del turisme i, més concretament, en el disseny d’estratègies per a la gestió integrada dels recursos i el desenvolupament sostenible de les destinacions turístiques, especialment les litorals. Ha participat en diferents projectes de recerca finançats per entitats públiques (UE, MCYT i administracions regionals i locals) i per entitats privades. És autora de diverses publicacions sobre turisme i medi ambient en llibres i revistes científiques internacionals, com Journal of Sustainable Tourism, Ocean & Coastal Management i Journal of Coastal Research.

Carolina Martí Llambrich és doctora en geografia en l’especialitat d’ordenació del territori i gestió del medi ambient per la Universitat de Girona. Ha obtingut el Premi Extraordinari de Doctorat i és especialista en sistemes d’informació geogràfica. Desenvolupa la seva activitat de recerca i docència com a professora agregada al Departament de Geografia de la UdG. És membre de l’Institut de Medi Ambient i del grup de recerca Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge. Les seves investigacions aglutinen la transformació del paisatge costaner, el desenvolupament turístic sostenible i el disseny d’estratègies per a la gestió integrada de zones costaneres, especialment les platges. Ha participat en projectes de recerca competitius finançats per entitats públiques (UE, MCYT, MEC, AECI i administracions regionals i locals) i també ha publicat articles en revistes d’àmbit nacional i internacional, com ara Documents d’Anàlisi Geogràfica, Environmental Management, Ocean & Coastal Management, Journal of Coastal Research i Journal of Sustainable Tourism. 

Anna Ribas Palom és doctora en geografia humana per la Universitat Autònoma de Barcelona i duu a terme la seva activitat de recerca i docència com a professora titular al Departament de Geografia de la Universitat de Girona. És responsable del grup de recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica de la UdG i investigadora del Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat (GRATS). Les seves línies de recerca giren al voltant de l’anàlisi i la gestió dels riscos naturals –especialment, les inundacions– i la gestió de l’aigua en els espais turístics. Ha participat en diversos projectes d’investigació finançats per entitats públiques (UE, MINECO i ACA) i és autora de diverses publicacions en revistes científiques internacionals de prestigi com Urban Water Journal, Water International, Applied Geography, Natural Hazards and Earth System Sciences i Disasters.