If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Press clippings

Cerca de notícies


  

News archive

7/4/2016
Premis per als millor projectes final de carrera de l'EPS
Foto de grup dels premiats

El 30 de juny va tenir lloc l’acte de lliurament de la 21a Edició dels Premis Patronat Politècnica-Projectes Fi de Carrera, una nova edició d'uns premis que reconeixen la qualitat dels projectes fi de grau de les titulacions que s'imparteixen en aquest centre docent.

L'acte va comptar amb la presència del rector, Sergi Bonet; Jaume Juher, president del Patronat Politècnica; Joan Francesc Córdoba, director del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya; Ricard Meléndez, vicepresident del Consell Social de la UdG; Quim Salvi, director de l’Escola Politècnica Superior i Francesc Xavier Gómez, secretari del Patronat Politècnica.

Detall dels premiats:

 • GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA

 “Tres portes – proposta a l’entorn del campus Montilivi”, de Robert Comas Miralpeix (ARQ)

Professor tutor: Sr. Josep Camps Povill

Departament: Arquitectura i Enginyeria de la Construcció.

 

 • GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA

 “Anàlisi de millores per a la rehabilitació energètica d’edificis de tipologies diferents”,  d’ Alexandre Solés Salesa i Rubén Milena Segura.

Professor tutor: Dr. Albert Ribera i Roget.

Departament: Arquitectura i Enginyeria de la Construcció.

 

 • GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA, ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA: ESPECIALITAT EN EXPLOTACIONS AGROPECUÀRIES I ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA: ESPECIALITAT EN INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES

“Base de dades per adaptar la guia de cultiu de cereals al programa Hespèrides”, d’Ignasi Busquets Guàrdia (GEA).

Professor tutor: Sr. Pedro Vilardell Coderch.

Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària.

 

 • GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

“Disseny d’un parc eòlic amb un sistema de producció d’hidrogen a través de l’electròlisi de l’aigua”, d’Albert Cucharero Mayol.

Professor tutor: Sr. Josep Xargayó Bassets.

Departament: Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica.

 

 • GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

“Integració de timons en el robot SPARUS II per al control amb cinc graus de llibertat”, d’Èric Pairet Artau.

Professor tutor: Dr. Marc Carreras Pérez.

Departament: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.

 

 • GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA, ENGINYERIA INFORMÀTICA, ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ I ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE SISTEMES

”Anàlisi estadística i visualització de la robustesa de xarxes”, de Jordi Capdevila Mas(GEINF).

Professor tutor: Dr. Josep Lluís Marzo Lázaro.

Departament: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.

 

 • GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

“Filtre premsa per a mineria”, d’Albert Lara Martí.

Professor tutor: Dr. Lluís Ripoll Masferrer.

Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial.

 

 • GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (GEQ)

“Formulació i caracterització de suports nanocel·lulòsics amb propietats magnètiques”, de David Brugat Plata.

Professor tutor: Dr. Marc Delgado Aguilar.

Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària.

 

 

 • GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS, ENGINYERIA INDUSTRIAL I MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

“Assaig virtual d’un panell rigiditzat de material compòsit per una ala d’avió comercial”,  d’ Ivona Santandreu i Ferrando (GETI).

Professor tutor: Dr. Albert Turon Travesa.

Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial.

 

 

 • Reconeixement al projecte amb un més aplicabilitat pràctica: “Disseny, fabricació i assaig de noves crepines per a filtres de sorra”, de Pau Sala Gispert.

Professor tutor: Dr. Antoni Pujol Sagaró.

Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial.

  

 • Reconeixement al millor pòster: “Projecte bàsic d’un mecanisme interactiu que permet variar el recorregut d’una muntanya russa a cada cicle”,  d’Òscar Elgarrista Mera.

Professor tutor: Dr. Francisco Javier Espinach Orús

Departament: Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte

 

 

Així mateix, en el decurs de l'acte, es va fer públic el nom de la candidata admesa a la BECA BALSELLS IRVINE - PATRONAT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (BBI – PEPS) per a realitzar estudis de postgrau en l’àmbit de l’enginyeria: La beca recau en Marina Zamudio Domingo. El cost global de la beca és de 55.500 $, i està cofinançada pel Patronat Politècnica,  la Generalitat de Catalunya i la Henry Samueli School of Engineering de la University of California, Irvine.

 

Anualment, el Patronat impulsa accions de suport i reconeixement al talent i l’esforç dels estudiants a través de diferents activitats com ara els Premis Patronat EPS als millors projectes finals de carrera d’aplicació pràctica, beques de postgrau als millors estudiants i diferents ajuts de promoció de l’activitat universitària, l’emprenedoria i la transferència de tecnologia.

El Patronat Politècnica ha tingut un paper clau en el desenvolupament de l’Escola des del principi ja fa més de 42 anys. Aquest Patronat d’empresaris que acompanya i assessora en la gestió universitària enguany està de celebració, doncs ha superat els 100 membres. Actualment està format per 102 empreses (92 patrons i 10 col·laboradors), amb 12 noves incorporacions en els darrer any. Un Patronat que destina més de 185.000€ a fomentar la relació universitat-empresa i que conjuntament amb la Universitat i el Consell Social finança un promotor que cerca demandes tecnològiques del sector i les casa amb l’expertesa dels investigadors de la universitat provocant més de 50 contactes entre empresa i grups de recerca en el darrer any i  que han acabat generat 14 projectes de transferència tecnològica.

L’Escola Politècnica Superior, La Politècnica, continua essent un dels centres més dinàmics de la UdG en relació universitat-empresa, pel nombre de contractes de transferència de tecnologia amb la indústria, pel nombre d’empreses spin-off creades pels seus investigadors i pel nombre de projectes competitius amb participació empresarial; i els seus professors investigadors l’han situada en posicions capdavanteres en recerca, pel nombre de projectes europeus, pel nombre de centres Tecnio d’excel·lència en innovació i pel nombre de patents.

L’aportació de titulats per part de l'Escola a les empreses gironines ha estat realment important per al teixit industrial de la zona. Més de 8400 titulats de l’EPS omplen les empreses de la zona des de 1974 aportant millora tecnològica, és a dir que l’Escola té una incidència econòmica importantíssima en el territori. Si parlem de dades recents, en el darrer curs, 2015/2016, 360 alumnes han realitzat estades en entorn laboral.