Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

14/04/2016
Una tesi doctoral proposa alternatives per minimitzar l’impacte ambiental de les depuradores urbanes
Depuradora de Girona

L’investigador del LEQUIA Sadurní Morera ha analitzat sis depuradores catalanes i ha demostrat la importància de la fase de construcció de les infraestructures de tractament i gestió d’aigua residual. La seva tesi fa un pas cap a un millor desenvolupament de la metodologia de l'anàlisi del cicle de vida i la seva aplicació al cicle urbà de l'aigua.

Les possibles conseqüències del canvi climàtic en la futura disponibilitat i qualitat d'aigua dolça preocupa els experts i a la societat en general. En aquest context, cada vegada és més necessari poder avaluar d'una manera objectiva i rigorosa els impactes ambientals de les diferents infraestructures de tractament i gestió d'aigua residual, com els col·lectors i les depuradores.

La tesi doctoral "Comprehensive inventories for Life Cycle Assessment in urban Wastewater systems" de l’investigador Sadurní Morera i Carbonell fa un pas significatiu cap a un millor desenvolupament de la metodologia de l'anàlisi del cicle de vida i la seva aplicació al cicle urbà de l'aigua. La tesi s'ha realitzat en el grup de recerca LEQUIA de la Universitat de Girona sota la direcció de Joaquim Comas (UdG i ICRA), Lluís Corominas (ICRA) i Miquel Rigola (UdG). 

Per assolir els seus objectius, Sadurní Morera ha utilitzat dades de depuradores de sis poblacions catalanes (Girona, Navàs, Balaguer, Manlleu, l'Escala i la Garriga-Granollers). Els resultats obtinguts són importants tant des del punt de vista metodològic com de l'avaluació de les depuradores estudiades, i obren noves vies per aplicar i aprofitar millor tot el potencial de la metodologia de l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV).

L'ACV és una eina per a identificar i quantificar impactes ambientals –com poden ser l’efecte hivernacle, la toxicitat de les aigües i del sòl o reducció de la capa d'ozó– i considera totes les etapes de l'objecte que estudia: des de l'extracció i processament de la matèria primera, passant per la fabricació, distribució, ús i manteniment, i la gestió final com a residu. En el cas del tractament d'aigües residuals urbanes l'anàlisi del cicle de vida permet avaluar tant els impactes ambientals de la fabricació i construcció de col·lectors i depuradores, com els de la seva operació i desmantellament. 

Una altra eina d'avaluació d'impacte ambiental que ha adquirit especial rellevància en els últims anys és la petjada hídrica. Basada en els principis de l'anàlisi del cicle de vida, mesura la quantitat dels diferents tipus d'aigua utilitzats per produir un bé o servei, i avalua els seus impactes ambientals.

Nou procediment
Així, l'investigador ha desenvolupat un nou procediment per tractar les dades d'inventari per a la construcció d'estacions depuradores de manera fiable i consistent, però alhora ràpida i versàtil. Entre les seves funcionalitats destaca la possibilitat de realitzar anàlisis modulars de cadascun dels subprocessos de construcció, manteniment i operació; una eina semiautomàtica per avaluar la construcció de col·lectors; i les regressions que relacionen materials i energia en la construcció en funció de la mida de la planta, vàlides per a depuradores amb una capacitat de tractament entre 1.500 i 21.000 m3 / h. 

Pel que fa a l'avaluació de l'impacte ambiental de les depuradores considerades, és especialment significatiu el pes de la renovació de les canonades i, sobretot, l'obra civil i la fabricació de l'equipament de les depuradores, elements que no s'havien tingut en compte en altres estudis. 

La tesi també aplica la metodologia de la petjada hídrica a l'operació d'una depuradora concreta, la de la Garriga. No obstant, potser el seu principal valor sigui l'aplicació versàtil i innovadora que s'ha fet de l'anàlisi del cicle de vida i, conseqüentment, les seves possibilitats que es converteixi en eina popular entre els diferents actors implicats en la presa de decisions (tècnics, gestors, polítics).


Podeu consultar aquesta tesi doctoral al web de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX): http://hdl.handle.net/10803/363226