Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Selección de noticias

Cerca de notícies


  

Archivo de noticias

05/10/2015
Una tesi proposa millores per reduir els costos energètics de les xarxes elèctriques intel·ligents
Gràfica

El treball de l’investigador del grup de recerca eXIT de la Universitat de Girona, Ferran Torrent, planteja solucions als problemes d’optimització de les ‘Smart Grid’ respecte a la resposta a la demanda, en la generació distribuïda i en la localització i connexió dels generadors.

Cada vegada és més necessari un canvi de model elèctric basat en energies renovables, en la generació distribuïda (petites fonts que s’ubiquen a prop dels punts de consum) i en uns consumidors capaços d’adaptar-se als canvis. La infraestructura que ha de sustentar aquest model són les Smart Grid, és a dir, les xarxes elèctriques intel·ligents que, gràcies a la contribució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC),  duen a terme un ús eficient, sostenible i econòmic del subministrament energètic des d’un únic sistema de gestió.

No obstant això, han aparegut problemes d’optimització que reclamen nous mètodes per solucionar-los. L’investigador Ferran Torrent, del grup de recerca  eXIT (Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents) de la Universitat de Girona (UdG), ha estudiat els problemes plantejats per les Smart Grid en la seva tesi doctoral Optimisation Methods Meet the Smart Grid. New Methods for Solving Location and Allocation Problems under the Smart Grid i proposa diferents mètodes per tractar-los i, alhora, mostrar els beneficis econòmics de la seva aplicació. 

En primer lloc, el treball posa el focus en l’anomenada Demand Response (DR), quan un consumidor té la capacitat de reduir el seu consum elèctric com a resposta a un senyal d’emergència de la xarxa (per exemple, en hores punta) i, en conseqüència, és recompensat (per exemple, se li factura l’electricitat més barata durant el temps de reducció). L’autor planteja solucions innovadores que inclouen nous protocols de programació de tasques i de gestió de recursos per tal de reduir els costos associats al consum d’electricitat. Els mètodes permeten obtenir consums òptims amb un error d’un 2% i reduir fins al 20% els costos de potència.

Producció i localització

En segon lloc, la tesi se centra a determinar quina és la producció d’energia de cada generador en un context de generació distribuïda d’energies renovables. Per resoldre la qüestió, es proposa un mètode auto-organitzatiu basat en el concepte de justícia distributiva, introduint així una nova manera d’enfocar el problema, ja que la tendència general és proposar mètodes centralitzats. Els resultats en els casos estudiats demostren que s’aconsegueix una producció distribuïda que satisfà a totes les entitats mantenint un nivell de fiabilitat del sistema. 

Finalment, l’estudi es fixa en la localització (o connexió) de nous generadors a una xarxa determinada. En concret, s’analitza el nombre de nous generadors que calen per cobrir una demanda, el tipus (eòlic, fotovoltaic), la mida o la capacitat i el lloc on s’han de situar, tenint en compte la meteorologia. Com a resultat es recomana un mètode per donar suport en el procés de decisió als enginyers elèctrics.