Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

16/09/2015
Un equip multidisciplinari d’investigadors de la UdG lidera un projecte per millorar la purificació del biogàs
Bio Gas

En el projecte ‘BiogasApp’, que arrenca aquest mes de setembre i que tindrà una vigència de tres anys, hi participaran investigadors dels grups de recerca LEQUIA i del gEMM, i se centra en dos reptes tecnològics principals: l’eliminació dels siloxans i la conversió del diòxid de carboni a metà.

El projecte de recerca ‘BiogasApp’ (Tecnologías innovadoras para la mejora de biogas: desde la investigación básica a la evaluación de tecnologías), finançat pel programa Retos de Investigación I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, ha reunit un equip multidisciplinari d’investigadors de la Universitat de Girona (UdG) amb l’objectiu de superar els reptes de la purificació del biogàs, una barreja de gasos format principalment per metà (CH4), diòxid de carboni (CO2) i traces d’altres components com ara els siloxans, que tot i trobar-se’n en baixes concentracions, dificulten l’aprofitament energètic. El biogàs es genera de manera natural o en instal·lacions de tractament de residus (depuradores d’aigües residuals, abocadors) a partir de la degradació anaeròbia de la matèria orgànica. És, doncs, una font d’energia renovable, i com a tal jugarà un paper clau per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria energètica i de reducció d’emissions per a l’any 2020: un 20% d’energia renovable, un 20% de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i un 20% de millora de l’eficiència energètica.

‘BiogasApp’, que arrenca aquest mes de setembre i que tindrà una vigència de tres anys, se centra en dos dels principals reptes tecnològics de la purificació del biogàs procedent de plantes depuradores d’aigües residuals: l’eliminació de siloxans (compostos químics) i la conversió del diòxid de carboni a metà.

Tecnologies

Els siloxans, com els silanols, són compostos volàtils que es descomponen a altes temperatures generant partícules de sílice que són molt abrasives i produeixen danys en els motors emprats en la valorització energètica del biogàs reduint la seva vida útil i incrementant els costos de manteniment. Per millorar l’eliminació de siloxans s’estudiaran, d’una banda, nous processos d’adsorció i regeneració i, de l’altra banda, les possibilitats de transferència de massa de bioreactors de membrana amb carbó activat. 

Pel que fa a la conversió del diòxid de carboni a metà, la tecnologia investigada seran els sistemes bioelectroquímics, amb els quals ja s’han obtingut resultats prometedors a escala laboratori. ‘BiogasApp’ també farà front a un repte no menor associat a la producció del biometà: la comparació i selecció de tecnologies. Així doncs, es desenvoluparà un sistema multi criteri d’ajut a la decisió (DSS) que tingui en compte aspectes tècnics, econòmics, socials i mediambientals i que sigui capaç de recomanar una tecnologia per a un escenari determinat. 

El projecte està liderat pel grup de recerca Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) que aportarà les experteses de la Doctora Maria Martín (adsorció i oxidació catalítica), el Doctor Joaquim Comas (bioreactors de membrana), els Doctors Jesús Colprim, Marilós Balaguer i Sebastià Puig (sistemes bioelectroquímics) i el Doctor Manel Poch (sistemes d’ajut a la decisió).  Per part del Grup d’Ecologia Microbiana Molecular (gEMM) hi prenen part els Doctors Lluís Bañeras, Xavier Vila i Frederic Gich (tècniques microbianes i moleculars). ‘BiogasApp’ compta també amb la col·laboració del Doctor Rafael González de la Universitat Ramon Llull (adsorció i oxidació catalítica) i el suport explícit de diferents empreses i entitats dels sectors de les aigües residuals i la purificació del biogàs a Espanya.

Més informació aquí.