Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

03/07/2015
Presentació de la 6a edició de l'estudi Girona 100 SA
Acte de presentació de l'estudi Girona 100 SA

El dimarts 30 de juny s'ha presentat la 6a edició de l'estudi Girona 100 realitzat per KPMG Auditors i la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona.

L'estudi Girona 100 analitza la situació econòmica i financera de les 100 empreses amb major volum de facturació de la província de Girona (dades de 2013), atenent a dos eixos fonamentals: el sectorial i el seu caràcter familiar. Així mateix, també es realitza una anàlisi qualitatitiva, en base a grups de discussió amb empresaris, sobre les estratègies i perspectives empresarials. Aquesta anàlisi permet comprendre el perquè de les xifres i dóna indicis de les tendències empresarials futures.

Els principals resultats de l'estudi indiquen que el 2013 es produeix un creixement de les vendes i de l'ocupació, fet que es pot interpretar com una evidència d'una certa consolidació de la recuperació, si bé cal fer constar, encara, que els marges i les rendibilitats continuen a la baixa.

Pel què fa a les perspectives empresarials, són positives perquè les empreses participants informen de resultats pel 2014 millors que pel 2013 i de bones perspectives de vendes pel 2015. Els reptes pendents més importants són la recuperació del marge, per mitjà de donar més valor afegit o de buscar nous mercats. La internacionalització continua i la innovació es destaca com a estratègia necessària, sigui per millorar productes o per augmentar la productivitat.