Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

21/04/2015
Olga Fullana Noell rep el premi IEC Gramàtica "Pompeu Fabra 2015"
Premi Fullana

Olga Fullana és membre del Grup d'Història de la Llengua i Llengua Normativa i ha rebut el guardó pel seu treball "La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets"

 

Més informació al següent enllaç:

http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=1397

 

“La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets” és el títol de la tesi doctoral d'Olga Fullana, presentada el dia 7 de novembre de 2014, a propòsit de l’única gramàtica catalana prefabriana que restava encara desconeguda. Malgrat l’esment que se’n tenia, per part d’una enciclopèdia vuitcentista, el manuscrit d’aquesta gramàtica va romandre perdut durant molts any, i mai fins ara no se n’havia pogut tenir coneixement. La tesi d’Olga Fullana, dirigida per Francesc Feliu, inclou un complet estudi biobibliogràfic de l’autor, l’edició crítica del manuscrit (que és encara, en realitat, un esborrany de gramàtica) i l’estudi dels continguts més rellevants de l’obra. Aquest treball, que va obtenir la qualificació d’excel·lent per unanimitat del tribunal, representa una contribució important del grup de Recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa de Girona al coneixement de la història de la lengua catalana del segle XIX.