Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

12/02/2015
Els investigadors Miquel Solà i Joaquim Fort, distingits amb el premi ICREA Acadèmia
Els premiats

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, impulsada per la Generalitat de Catalunya, ha guardonat els dos catedràtics de la Universitat de Girona (UdG) per la seva trajectòria i l’excel·lència científica en l’Àrea de Ciències Experimentals i l’Àrea d’Humanitats, respectivament.

Miquel Solà, catedràtic del Departament de Química de la Universitat de Girona (UdG), i Joaquim Fort, catedràtic del Departament de Física, han estat distingits amb un dels premis ICREA Acadèmia 2014 que concedeix la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), amb l’objectiu de reconèixer  la trajectòria i l’excel·lència científica dels professors i doctors d’universitat que exerceixen la seva tasca investigadora en els centres de recerca de la Generalitat de Catalunya en els darrers cinc anys.

Miquel Solà ha rebut la distinció en l’Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques, la segona després d’haver estat guardonat ja el 2009. És especialista en química teòrica i computacional, una branca de la química que intenta predir el funcionament d’una determinada reacció a través de càlculs realitzats amb ordinadors de gran potència. La seva recerca se centra en l’estudi teòric dels mecanismes a través dels quals es produeixen les reaccions químiques de determinades molècules orgàniques, bioinorgàniques i organometàl·liques amb un èmfasi particular per l’estudi dels ful·lerens i la seva reactivitat. També ha dedicat una part important de la seva recerca a l’estudi de l’aromaticitat molecular, una propietat que tenen dues terceres parts de les molècules conegudes i que té una gran importància per entendre com funcionen les reaccions químiques.

Modelització

Per la seva banda, Joaquim Fort, que ha rebut la seva distinció en l’Àrea d’Humanitats, és expert en la modelització de fenòmens evolutius que han succeït durant la història, és a dir, en representar adequadament una realitat passada mitjançant operacions matemàtiques per mirar de comprendre millor un procés determinat. Les equacions desenvolupades per Fort treballen amb dades cada cop més acurades i també tenen en compte altres aspectes, com ara les característiques del terreny, per reconstruir de manera fidedigna un esdeveniment del passat. Per exemple, les migracions del Neolític. O la definició d’uns paràmetres per estimar la velocitat de retrocés d’un idioma autòcton en ser substituït per un idioma veí. El perfeccionament del model ha permès obtenir dades més fiables que serviran per conèixer millor l’evolució en l’espai de qualsevol població d’organismes vius. El desenvolupament d’aquesta mena d’equacions portarà cap a un avenç de la modelització en disciplines com ara les ciències socials i la història.

ICREA Acadèmia és un programa d'intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari, que rep un segell de qualitat i excel·lència, i passen a ser reconeguts com a investigadors ICREA. D’aquesta manera, es contribueix a l'impuls de la recerca i a la retenció de talent investigador dins del sistema universitari català. Els ajuts que es concedeixen als guardonats són per un període de 5 anys i els imports anuals són, en brut, de 16.000 euros de lliure disposició com a premi personal, 20.000 euros per la universitat a la qual pertany l’investigador que s’han de destinar a projectes de recerca i finalment un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador per a la participació en la gestió del programa.

Els premiats

Miquel Solà Puig (Fonteta, 1964) va estudiar Química a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i va aconseguir el Premi Extraordinari de Llicenciatura (1986). La seva Tesi Doctoral va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat i el Premi Sant Albert atorgat pel Col·legi de Químics de Catalunya. El 1993 va ingressar com a tècnic de recerca a la Universitat de Girona (UdG) i cinc anys després va aconseguir una plaça de professor titular en el Departament de Química. El 2001 va rebre la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària. Des del 2003 és catedràtic de Química de la UdG, institució en què també ha ocupat els càrrecs de vicedegà de la Facultat de Ciències, director de l’Institut de Química Computacional (IQC), director del Departament de Química i director de l’Escola de Doctorat. L'any 2013 va ser guardonat amb el premi RSEQ en Química Física concedit per la Real Sociedad Española de Química. És autor de més de 300 articles en revistes internacionals i ha dirigit, fins avui, tretze tesis doctorals.

Joaquim Fort Viader (Madrid, 1966) va llicenciar-se en Física per la Universitat de Barcelona (UB) el 1989 i es va doctorar el 1997. Abans, va estudiar un màster en Cosmologia a la Universitat de Tufts (Boston, Estats Units). Ha estat l’autor d’un centenar d’articles que han estat publicats en prestigioses revistes especialitzades. Professor titular de la UdG des del 1999 i catedràtic des del 2009, és l’autor de la teoria de la difusió retardada de la transició del Neolític a Europa, publicat l'any 1999 a Physical Review Letters, la revista de Física de major prestigi en l’àmbit mundial. L'any 2002 va generalitzar aquest model per modelitzar infeccions víriques (també publicat a Physical Review Letters). Aquesta teoria s'aplica actualment a possibles tractaments en la lluita contra el càncer. No obstant això, la principal contribució del professor Fort es va publicar a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences l'any 2012. Va proposar una nova tècnica per determinar la importància relativa de la difusió de poblacions i la difusió d'idees en l'expansió del Neolític a Europa. L'American Physical Society, l'American Association for the Advancement of Science i altres societats científiques han destacat aquests treballs. També ha dirigit projectes de recerca de gran abast, dedicats a la simulació prehistòrica, finançats per la Comissió Europea i el programa estatal Consolider.

Investigadors ICREA Acadèmia de la UdG

Miquel Costas Salgueiro
Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques - Convocatòria de 2008

Miquel Solà Puig
Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques - Convocatòria de 2009

Xavi Ribas Salamaña
Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques - Convocatòria de 2010

Rosa Congost Colomer
Àrea d’Humanitats - Convocatòria de 2013

Miquel Costas Salgueiro
Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques - Convocatòria de 2013

Joaquim Fort Viader
Àrea d’Humanitats - Convocatòria de 2014

Miquel Solà Puig
Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques - Convocatòria de 2014