Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

05/06/2014
Subhastes més robustes i amb una major equitat
imatges

Una tesi de la Universitat de Girona proposa una nova metodologia de subhastes virtuals. L’autor de la proposta, l’investigador Albert Pla, defensa que l’aplicació preserva l’equitat davant la possibilitat de postors fraudulents.

La tesi doctoral Multi-attribute auctions: Applications to workflow management Systems, que ha defensat Albert Pla, i que han dirigit la investigadora del Grup de Recerca EXIT de la UdG, Beatriz López, i Javier Murillo, de Newronia, ha dut a terme la construcció d’un mecanisme de subhastes multi-atribut, dissenyat de manera específica per a l’assignació de recursos en fluxos de treball i per a la reducció de la pèrdua d’utilitat que els subhastadors poden patir en cas d’incompliments en l’execució de tasques.

“Els mecanismes de subhastes ofereixen la possibilitat d’assignar recursos i serveis en entorns competitius i, al mateix temps, optimitzen els beneficis per a tots els postors”, assegura Albert Pla, que també és investigador en el Grup EXIT. Tanmateix, segons explica, l’assignació de recursos i serveis en fluxos de treball planteja un problema en el qual poden intervenir diferents atributs, com són els costos econòmics, els terminis d’entrega o les emissions de CO2, entre d’altres. Conseqüentment, per tal de tenir en compte tots els elements que intervenen en l’assignació de recursos i aconseguir-ne una òptima distribució, ha considerat que calia enfocar el problema des d’un prisma multicritèria.

L’ús de subhastes multi-atribut per a l’assignació de recursos en fluxos de treball que tenen lloc, concurrentment, en entorns dinàmics en què el desenvolupament de tasques presenta un alt grau d’incertesa ha esdevingut una qüestió problemàtica per a la qual, la tesi doctoral, planteja solucions. “Amb aquesta intenció he dissenyat PUMAA, que segueix l’estructura d’una subhasta de Vickrey però, en contraposició a mètodes anteriors, utilitza un mètode de pagament condicional en què el preu pagat per una tasca es troba vinculat a la qualitat en què s’ha desenvolupat”, argumenta l’investigador. Una de les propietats de PUMAA, que ha estat demostrada matemàticament i experimental, és que incentiva els licitadors perquè revelin les seves preferències pel que fa al preu i a als altres atributs (Incentive compatibility), la qual cosa es considera una propietat essencial per garantir la maximització dels beneficis dels diferents participants en la subhasta. A més, ha aconseguit evitar l’aparició de postors amb comportaments maliciosos.

Una qüestió que també ha abordat la tesi ha estat l’estudi dels diferents atributs que poden prendre part dins d’una subhasta i la seva classificació segons el seu origen i la seva verificabilitat. Mitjançant la classificació obtinguda, Pla ha desenvolupat un entorn per a la personalització de subhastes multi-atribut que ha anomenat FMAAC. “Amb FMAAC els dissenyadors de subhastes poden incorporar diferents propietats –per exemple, l’equitat, la robustesa i la fiabilitat– en les subhastes segons les particularitats del domini on es desenvolupen i els atributs que s’emprin”.

La recerca ha tractat, necessàriament, la qüestió de l’equitat, que en les subhastes multi-atribut pot esdevenir una font de conflictivitat. La dimensionalitat inherent a l’assignació de recursos afecta la formulació de mètodes d’equitat, per la qual cosa, la focalització de l’equitat en un determinat atribut podria posar en perill la qualitat de les assignacions respecte a la resta d’atributs. Conseqüentment, s’ha desenvolupat un mètode d’equitat multi-dimensional basat en prioritats que s’ha anomenat fair-PUMAA, un mecanisme de subhastes multi-atribut que afavoreix les assignacions igualitàries.

Albert Pla ha contrastat la metodologia del seu treball a través d’un entorn de simulació multi-agent que emula el funcionament d’una indústria en què es desenvolupen diferents processos industrials. Els experiments que ha dut a terme corroboren les hipòtesis que, PUMAA, incentiva els postors a la revelació dels seus valors veritables i que, a més, minimitza la pèrdua d’utilitat dels subhastadors en cas que les tasques no es desenvolupin com s’havia acordat. Els mateixos experiments indiquen, també, que fair-PUMAA afavoreix la producció d’assignacions igualitàries i que els mètodes d’equitat multidimensional poden moderar problemes com la pèrdua de licitadors en subhastes recurrents (Bidder drop problem).

Consulteu la tesi doctoral d’Albert Pla, aquí.