If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Press clippings

Cerca de notícies


  

News archive

8/1/2013
The University of Girona presents 20 Industrial PhD projects
Industrial doctorates

Researchers at the University of Girona have presented 20 Industrial PhD projects out of the total of 109 submissions from all Catalan universities, i.e. 18.3% of the total. Thus, after the Polytechnic University of Catalonia with 26 projects, the University of Girona is the second university that has submitted more projects.

El 30 de juliol es van fer públiques a la pàgina web del Pla de Doctorats Industrials (doctoratsindustrials.gencat.cat) les ofertes de projectes universitat-empresa presentats en el marc d’aquesta iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar la capacitat dels investigadors de la Universitat de Girona que han presentat 20 projectes de doctorat industrial del total de 109 presentats per totes les Universitats catalanes (més d'un 18%).

En aquest sentit, després de la Universitat Politècnica de Catalunya amb 26 projectes, la Universitat de Girona és la segona universitat catalana amb més projectes presentats. 

En aquells àmbits industrials on s’acumulen més projectes de doctorat industrial, les universitats del sistema universitari català es poden agrupar per oferir un programa de doctorat industrial interuniversitari. La Universitat de Girona lidera els programes de doctorat industrial interuniversitari en aigua, en el que s’han presentat 15 projectes entre totes les universitats participants, i de doctorat industrial interuniversitari en turisme en el que s’han presentat 4 propostes.

A partir d’aquest moment, les persones que vulguin presentar la seva candidatura a alguna de les ofertes, ja ho poden fer a través de la pàgina web del Pla de Doctorats Industrials. El termini per a presentar les candidatures acaba el 30 de setembre de 2013.

 

 

Castellano

La Universidad de Girona presenta 20 proyectos de doctorado industrial
Este pasado 30 de Julio se publicaron en la página web del Plan de Doctorados Industriales (doctoratsindustrials.gencat.cat) las ofertas de proyectos universidad-empresa que se han presentado en el marco de esta iniciativa de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Cabe destacar que los investigadores de la Universidad de Girona han presentado 20 proyectos de doctorado industrial del total de 109 presentados por todas las Universidades catalanas, es decir, un 18.3% del total. En este sentido, después de la Universidad Politécnica de Cataluña con 26 proyectos, la Universidad de Girona es la segunda universidad catalana que ha presentado más proyectos.
En aquellos ámbitos industriales donde se acumulan más proyectos de doctorado industrial, las universidades del sistema universitario catalán se pueden agrupar para ofrecer un programa de doctorado industrial interuniversitario. La Universidad de Girona concretamente lidera los programas de doctorado industrial interuniversitario en agua, en el que se han presentado 15 proyectos entre todas las universidades participantes, y de doctorado industrial interuniversitario en turismo en el que se han presentado 4 propuestas.
A partir de este momento, las personas que quieran presentar su candidatura a alguna de las ofertas, ya lo pueden hacer a través de la página web del Plan de Doctorados Industriales. El plazo para presentar las candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 2013.

 


 English

The University of Girona presents 20 Industrial PhD projects
On July 30 the website of the Industrial Doctorates Plan (doctoratsindustrials.gencat.cat) published the offers of university-industry PhD projects that have been presented within the framework of this initiative of the Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Notably, researchers at the University of Girona have presented 20 Industrial PhD projects out of the total of 109 submissions from all Catalan universities, i.e. 18.3% of the total. Thus, after the Polytechnic University of Catalonia with 26 projects, the University of Girona is the second university that has submitted more projects.
In areas where more industrial PhD projects are presented, the Catalan university system can be grouped to provide interuniversity Industrial PhD programs. The University of Girona specifically leads the interuniversity industrial doctorate programs in water, in which 15 projects have been submitted from all participant universities, and in tourism with four proposals.
From this point, people who want to submit their applications to one of the offers, they can do it through the website of the Industrial Doctorates Plan. The deadline for applications is September 30, 2013.