Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

09/10/2012
Novetats editorials: "Mot so razo" i "La venda de serveis turístics a distància: una anàlisi del acquis del consumidor a la UE"
Novetats editorials

"La venda de serveis turístics a distància..." ajuda al lector a navegar entre les incerteses de la indústria del turisme quan els contractes són celebrats sense una presència física simultània de les parts. També s'ha publicat el 10è lliurament de la revista "Mot so razo" (coedició de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes)

El professor de la Facultat de Turisme, J. M. Bech publica el llibre La venda de serveis turístics a distància: una anàlisi del acquis del consumidor a la UE

La Directiva 2011/83/UE sobre drets del consumidor preveu noves normes sobre la venda a distància que hauran de ser aplicades a contractes celebrats després del dia 13 de juny de 2014. Algunes normes pretenen protegir el consumidor que contracta via telefònica, Internet, correu electrònic o altres mitjans de comunicació a distància. Aquesta és una pràctica habitual en la contractació de serveis turístics. El llibre analitza l’impacte de la nova regulació en la comercialització de viatges combinats, el dret d’aprofitament per torns de béns immobles, el transport de passatgers, l’allotjament, l’arrendament de vehicles, el càtering i els serveis de lleure pel que fa als requisits d’informació, la facultat del consumidor de desistir del contracte i la possibilitat de les empreses de prestar serveis alternatius. Els resultats posen de relleu que el acquis del consumidor no està prou adaptat a les característiques de la indústria del turisme quan en un futur hom podria emprar un instrument opcional basat en el marc comú de referència.

Més informació

Publicació d'un número doble de la revista "Mot so razo" (10-11)

S’acaba de publicar el desè lliurament de la revista anual Mot so razo, fruit d’una llarga col·laboració entre l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona i el Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El principal propòsit de MSR és eixamplar, de manera assequible i amena, els coneixement actuals sobre l’extraordinària riquesa cultural de l’Edat Mitjana, sempre de la mà dels millors especialistes d’arreu del món, alguns amb una llarga trajectòria investigadora, altres investigadors en formació que presenten aquí els primers resultats. És una iniciativa que està guanyant cada vegada més ressò i, en aquest sentit, ben aviat es podrà consultar la revista Mot so razo en format electrònic al repositori digital Revistes Catalanes d’Accés Obert (www.raco.cat).En el volum doble d’enguany, el treball de Michael R. McVaugh sobre els professionals de la salut actius a Castelló d’Empúries i la panoràmica de Xavier Lamuela sobre la llengua occitana consoliden dos dels grans eixos temàtics de Mot so razo, el llegat històric del comtat d’Empúries i el món dels trobadors, mentre que les reflexions d’Antoni Contreras sobre l’evolució dels hàbits culinaris reflecteix el gran ventall d’interessos de la revista.

Pel que fa als dos dossiers temàtics, el primer se submergeix en els diversos usos dels valors de la cortesia, la cavalleria i l’amor que es difonen a Europa a través de la lírica dels trobadors. Marjolaine Raguin hi parla sobre la Cançó de la croada contra els albigesos; Enric Bassegoda, sobre la idealització cavalleresca de les bregues dels nobles castellonins; i Gemma Pellissa, sobre les narracions sentimentals. El segon dossier, a càrrec de Lola Badia, Albert Soler, Joan Santanach, Elena Pistolesi i Simone Sari, proposa una interpretació de Ramon Llull que supera molts llocs comuns, com ara la seva paternitat de la llengua literària catalana o l’excepcionalitat de la seva lírica, tot convertint-lo en un personatge molt més interessant i sobretot més fàcil de comprendre.

Enllaç