Recull de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

15/12/2016
El Claustre de la Universitat de Girona aprova l'informe anual del rector Sergi Bonet
claustre

Avui ha tingut lloc la sessió ordinària del Claustre Universitari en què el rector de la UdG, Sergi Bonet, ha exposat el seu informe anual. A l’empara de l’article 58 dels Estatuts, Bonet ha ressenyat les accions de govern realitzades durant el 2016 per les quals ha rebut l’aprovació del 65 per cent dels membres claustrals presents.

L’informe de gestió que el rector ha sotmès a l’aprovació del Claustre, l’exposició del qual ha comptat amb la contribució de tots els membres del seu equip de govern, ha estat un clar exercici de retiment de comptes de la seva gestió.

 

Aquest és el tercer any de la seva acció de govern, que està marcada per la voluntat d’assegurar el relleu generacional, la millora de la productivitat científica, la concreció de l’impuls a la tercera llengua i l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i del programa de foment de la transferència, entre d’altres aspectes.

 

Actuacions més destacades de l’acció de govern de 2016

 

En el capítol de projecció de la Universitat de Girona, el rector ha subratllat l’impuls a la internacionalització a través de la consolidació de la política iberoamericana que ha propiciat la creació de dobles titulacions amb universitats d’aquest territori i s’ha reforçat la política de captació d’estudiants amb talent de països iberoamericans.

En aquest mateix capítol, la UdG ha establert col·laboracions amb Rússia a través de la signatura de convenis  marc amb la St. Petersburg Polytechnic University i amb la St. Petersburg State University, en els àmbits del l’art, el turisme, la llengua i la cultura hispàniques i la robòtica.

 

Pel que fa a la política científica, el rector ha destacat els “Ajuts per a la millora de la productivitat científica dels grups de recerca de la UdG”, un programa pioner que compta amb un pressupost de 5 milions d’euros. La convocatòria ofereix l’oportunitat que els grups de recerca desenvolupin un projecte amb l’objectiu millorar la seva producció científica respecte de la seva situació de partida. En total, s’han rebut 140 sol·licituds de les quals 138 han estat avaluades positivament. Aquest programa es complementarà l’any vinent amb un d’addicional d'ajudes als grups més competitius a nivell internacional.

 

En aquest darrer trimestre de l’any, s’ha concretat una acció important en matèria de transferència. Es tracta del “Programa de foment de la transferència a la UdG”, una acció per donar valor a la recerca, transferir aquest coneixement i impactar a l’entorn socioeconòmic. Els ajuts aniran destinats a la contractació de promotors dels grups de recerca i els campus sectorials de la universitat. Els promotors seran persones amb coneixements i habilitats específics que impulsaran la transferència de coneixement i milloraran els inputs de finançament dels grups de recerca. El programa té una durada de 18 mesos i està dotat amb un pressupost de 5 milions d’euros.

 

El Claustre Universitari, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària, debat les línies generals d’actuació de la Universitat i aprova l'informe anual del rector o la rectora. És precisament aquest informe de la gestió de 2016 del rector, Sergi Bonet, el que ha estat aprovat avui amb 64 vots a favor, 23 en contra i 12 abstencions.

 

Aquest és el tercer informe de gestió anual que el rector sotmet a aprovació del Claustre després que prengués possessió del càrrec l’11 de desembre de 2013. En aquest sentit -i atès que el desembre de 2017 farà quatre anys de la seva presa de possessió i no es podrà celebrar un claustre ordinari perquè  la institució estarà en procés d’eleccions al Rectorat- el rector Sergi Bonet ha anunciat la convocatòria d’un claustre extraordinari, el setembre o l’octubre, “per tenir la oportunitat de retre de comptes de l’actuació duta a terme durant els quatre anys de mandat” i de l’acompliment del seu programa de govern, que és un “contracte amb la comunitat universitària”.

 

Sergi Bonet, que s’ha mostrat satisfet per la confiança que avui li ha tornat a fer el Claustre de la UdG, ha recordat que aquest suport a la seva acció de govern és fa molt necessari “a les portes de la resolució del concurs de creditors del Parc Científic i Tecnològic”, d’una banda, i d’un any 2017 que es preveu “conflictiu”, de l'altra, perquè, ha explicat, “les limitacions pressupostàries de capítol 1 continuen” i afectaran totes les universitats públiques catalanes.

 

Sergi Bonet, catedràtic de Biologia cel·lular, és el quart rector de la UdG, després de Josep M. Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005) i Anna M. Geli (2005-2013). En les eleccions de novembre de 2013 va rebre el suport de més del 70% dels vots ponderats de la comunitat universitària.