Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Literatura moderna

Literatura moderna

 

Presentació

Fins fa uns anys, l’estudi de la literatura catalana de l’edat moderna havia estat força bescantat entre els historiadors de la literatura catalana. L'activitat filològica i historiogràfica havia prioritzat tradicionalment l'estudi de l'època més antiga, l'edat mitjana, de la mateixa manera que la crítica s'havia anat centrant sobretot en l'època contemporània. Així, l'època moderna --els segles del renaixement, el barroc i la il·lustració-- es va convertir en l'etapa menys coneguda de tota la història literària catalana, víctima de prejudicis estètics, historiogràfics i polítics, i amb la major part dels textos ignorats, inèdits o mal editats.

És hora, doncs, de projectar una mirada exempta d'apriorismes, idèntica a la projectada damunt d'altres èpoques historicoliteràries i de continuar amb la línia iniciada fa escassament trenta anys en l'àmbit universitari català per tal de recuperar, editar i estudiar, id est, difondre el llegat literari català de l'època moderna, tant entre els catalans com arreu, a través de congressos internacionals i publicacions estrangeres.

L'equip de recerca en Literatura Moderna de l'ILCC col·labora en aquest compromís:

 • exhumant textos desconeguts
 • editant les obres literàries més importants del període
 • publicant guies introductòries i repertoris bibliogràfics
 • redactant grans síntesis interpretatives
 • estudiant el contacte de la literatura catalana amb altres literatures.
 • exposant els avatars de la seva recepció en el conjunt del territori 

 Amunt / Arriba / Top


Objectius

El col·lectiu de membres investigadors d’aquest Institut, amb la col·laboració de col·legues d’altres centres, pretén establir tot un conjunt d’estris indispensables per a l’estudi rigorós i fonamentat de la nostra literatura moderna:

 • un repertori de testimonis de textos literaris teatrals.
 • un repertori de la poesia barroca en cançoners manuscrits i impresa.
 • un repertori biobibliogràfic de la poesia del Cinccents.
 • un repertori bibliogràfic de les edicions i estudis sobre la literatura catalana moderna (i medieval i història de la llengua) actualitzat permanentment (Qüern).
 • una col·lecció de textos editats amb tot el rigor filològic.
 • antologies de textos amb destinació acadèmica.
 • manuals universitaris sobre la matèria d’estudi.
 • un aplec d’orientacions crítiques “clàssiques” complementat per estats de la qüestió preparats per especialistes (el Panorama crític de la literatura catalana).

 Amunt / Arriba / Top


Investigadors

 

 Membres
Col·laboradors
 • August Bover (UB)
 • Mireia Campabadal (UAB)
 • Jordi Cornellà (U. de Bangkor, UK)
 • M. Rosa Serra Milà
 • Josep M. Vila Medinyà

 

Antics becaris d’investigació
 • Lídia Ayats
 • Montserrat Bonaventura
 • Antoni Coll
 • Eulàlia Miralles
 • Olga Muñoz
 • Nadina Ros

 Amunt / Arriba / Top


Realitzacions en curs 

 

 • Albert Rossich coordina l’obra Panorama crític de la literatura catalana, Barcelona, Vicens Vives. Ja han aparegut els sis volums que completen l'obra, dels quals el tercer està dedicat a la Literatura moderna, dirigit pel mateix coordinador.

 • Eulàlia Miralles, Albert Rossich i Pep Valsalobre col·laboren a la "Xarxa Transpirinenca per a l’estudi dels ego-documents a l’època Moderna”, constituït pel Grup de Recerca Manuscrits (UAB) / Instituto de Estudios Altoaragoneses / FRAMESPA-UMR 5136 (Université de Toulouse-Le Mirail).

 • Instal·lació en línia de Qüern Digital, Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna (a càrrec de Pep Valsalobre i Verònica Zaragoza).

 • Base de dades en línia de la poesia barroca catalana en cançoners manuscrits (Projecte de recerca HUM2006-08326/FILO, coordinat per Pep Valsalobre): Nise.

 • Repertori de textos dramàtics en llengua catalana, dels orígens a 1865. Inventari de tots els testimonis, manuscrits i impresos, que ens han transmès obres de teatre català o bilingüe abans de Serafí Pitarra / Frederic Soler, autor que representa l'inici del teatre contemporani. El treball serà publicat per l'Institut del Teatre (Barcelona) l'any del centenari d'aquesta institució (2013). Albert Rossich és membre del comitè científic i el comitè organitzador del Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes (PRAEC) d'aquesta institució. (a càrrec d'Albert Rossich i Eulàlia Miralles).

 • Plurilingüisme i literatura catalana. Retòrica, versemblança, diglòssia. Repàs de l'extraordinària varietat de mostres de textos en què s'utilitza, a més del català, com a mínim una altra llengua, i això des dels orígens de l'idioma fins a l'actualitat. D'aparició imminent a Edicions Vitel·la (a càrrec d'Albert Rossich i Jordi Cornellà).

 • Edició crítica de l'obra completa de Joan Pujol (a càrrec de Pep Valsalobre i Eulàlia Miralles).

 • Edició crítica de l'obra poètica de Francesc Fontanella. Propera realització del grup de recerca en el marc d'un projecte de recerca finançat: edició crítica de l'obra poètica completa de Francesc Fontanella, anotada i amb consideració de tots els testimonis manuscrits. Amb estudis complementaris sobre l'obra fontanellesca i la seva biografia. Període 2012-2015 (a càrrec de Pep Valsalobre, Albert Rossich, Eulàlia Miralles, Verònica Zaragoza)

Amunt / Arriba / Top 

Últimes realitzacions (darrers cinc anys)

 

Publicacions

 

500-700 Laia Miralles (cur.), Del Cinccents al Setcents. Tres-cents anys de literatura catalana, Bellcaire d'Empordà: Edicions Vitel·la, col·lecció Philologica, Sèrie Estudis, 2, 2010, 576 p.

Inclou 14 estudis, els autors dels quals són: Albert Rossich (UdG), Montserrat Bonaventura (UdG), Mireia Campabadal (UB, UAB), Eulàlia Miralles (UdG, UAB, UOC), Modest Prats (UdG), Biel Sansano (UA) i Pep Valsalobre (UdG).

 

Ampliar coberta 

 

  

 

 

janeÒscar Jané (ed.), Del tractat dels Pirineus [1659] a l'Europa del segle XXI. Barcelona: Generalitat de Catalunya - Museu d'Història de Catalunya, 2010, 359 p.

Inclou els estudis següents dels membres del grup:

- Laia Miralles: "Poesia i política de la Guerra dels Segadors", p. 177-187.

- Pep Valsalobre: "L'obra (o la vida) de Francesc Fontanella en l'esquinç de 1652-1659", p. 281-290.

Ampliar coberta

 

 

 

 

humanismEulàlia Miralles i Pep Valsalobre, «From Lluís Joan Vileta to Joan Pujol: Latin and Vernacular Poetry on the Battle of Lepanto in Catalonia», dins Barry Taylor i Alejandro Coroleu (ed.), Humanism and Christian Letters in Early-Modern Iberia (1480-1630), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 159-172

 Ampliar coberta 

Pàgina de l'editorial

 

  

 

 

JERONI  

  Eulàlia Miralles, Sobre Jeroni Pujades, Barcelona, IEC, 2010.

 

  Ampliar coberta

  Pàgina de la publicació i adquisició en línia

 

 

 

 

 

  Fontanellana 

Gabriel Sansano i Pep Valsalobre (ed.), Fontanellana. Estudis sobre l’època i l’obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85), Girona, Documenta Universitaria, 2009, 370 pp.  

 

Ampliar coberta

Pàgina de la publicació i adquisició en línia

 

  

 

barroc Pep Valsalobre i Albert Rossich, Literatura i cultura catalanes (segles xvii-xviii), Barcelona, Editorial UOC (Humanitats, 115), 2007, 286 pp.

 

Ampliar coberta

 

 

 

 

 

quern Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna. Núm. 7 (2007). (veg. Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna)

 

 Ampliar coberta

 

 

 

 

poesiabarroc

Albert Rossich i Pep Valsalobre (ed.), Poesia catalana del barroc. Antologia, Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica. Sèrie Textos, 1), 2006, 404 pp

 

 Ampliar coberta

 

 

 

 

 

arminda Vicent de Melchor i Pep Valsalobre (ed.), Joan Ramis i Ramis, Arminda, Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica. Sèrie Textos, 2), 2006, 128 pp.

 

 Ampliar coberta

 

 

 

 

 

fontanella Pep Valsalobre i Gabriel Sansano (ed.), Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps , Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la (Philologica: Sèrie Estudis, 1), 2006, 356 pp.

 

Ampliar coberta

 

 

 

 

q6 Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l'edat mitjana i l'edat moderna. Núm. 6 (2005). (veg. Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna

 

Ampliar coberta

 

Amunt / Arriba / Top

Qüern. Butlletí bibliogràfic de literatura i llengua catalanes de l'Edat Mitjana i de l'Edat Moderna

 

 quernQüern és un butlletí bibliogràfic de literatura i llengua catalanes antigues, dels segles XII al XVIII (de fet, fins a mitjan segle XIX).

Des de 1993, recull totes les referències bibliogràfiques de llibres (estudis i edicions de textos) i articles publicats arreu del món, en publicacions de tota mena, preferentment científiques, però també divulgatives, sobre les matèries literatura i història de la llengua catalanes fins a la primera meitat del segle XIX, romanticisme exclòs, sens oblidar la literatura humanística de la Corona d’Aragó.

Visiteu Qüern

 

 

 

NISE Nise. Inventari de la poesia catalana del barroc

Nise pretén ser un inventari complet de tota la poesia barroca catalana copiada en manuscrits des de les primeres dècades del segle XVII fins a la primera meitat del XIX i la impresa. A hores d’ara aplega informació procedent d’una seixantena de manuscrits (cançoners barrocs miscel·lanis i cançoners d’autor) i d’uns quaranta manuscrits més que contenen poesies catalanes disperses entre altres menes de materials escrits o enmig de textos poètics en altres llengües. Conformen, doncs, un total d’un centenar de manuscrits que conserven la poesia catalana de característiques estètiques barroques copiats al llarg de dos-cents cinquanta anys.

 Visiteu NISE

Amunt / Arriba / Top


Projectes finançats 
 •  La literatura catalana del Renacimiento y el Barroco en el contexto europeo. Edición de textos

Període: 01 gen. 2010 / 31 des. 2012

Entitat finançadora: MICINN. Subdirección General de Universidades

Investigador principal: Albert Rossich

Número del projecte: FFI2009-09630

 

 •  Inventario general de la poesía catalana del barroco en cancioneros manuscritos (ss. xvii-xviii)

Període: 1 oct. 2006 / 30 set. 2009

Entitat finançadora: MEC. Dirección General de Investigación

Investigador principal: Pep Valsalobre

Número del projecte: HUM2006-08326/FILO

 

 • Textos básicos de la literatura catalana de la Edad Moderna

Període: 1 des. 2002 / 30 nov. 2005

Entitat finançadora: MCyT. Dirección General de Investigación

Investigador principal: Albert Rossich

Número del projecte: BFF2002-02561

 

 • Repertorio de textos teatrales antiguos en lengua catalana

Període: 30 des. 1999 / 30 des. 2002

Entitat finançadora: DGESIC. Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. Ministerio de Educación y Cultura

Investigador principal: Albert Rossich

Número del projecte: PB98-0446

 

 • Modelos de lengua literaria (oral y escrita) en la Edad Moderna.

Període: 1 d’agost de 1995 fins a l’1 d’agost de 1998

Entitat finançadora: DGICYT. Ministerio de Educación y Ciencia

Investigador principal: Albert Rossich

Número del projecte: PB940510C02-01

 

Amunt / Arriba / Top

 

Participació en congressos, col·loquis, jornades, etc. (darrers cinc anys) 
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: Epica bellica in età moderna. Presentada al Convegno Internazionale L’epica. Tra evocazione mitica e tragedia. Organitzat per l’Aula Carles Riba (UB) i Università degli Studi di Roma Tre (Roma, 12-13 gener de 2012.)
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: Primordi dell’epica ispanica su Lepanto: nuove considerazioni. Presentada al Convegno Internazionale L’epica. Tra evocazione mitica e tragedia. Organitzat per l’Aula Carles Riba (UB) i Università degli Studi di Roma Tre (Roma, 12-13 gener de 2012.)
 • Verònica Zaragoza: Comunicació: La permeabilitat de la clausura: el convent dels Àngels a la Barcelona del segle XVII i l’obra de Contesina Fontanella. Presentada al XII Congrés d’Història de Barcelona. Organitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Barcelona, 30 novembre-1 desembre del 2011).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: Llocs i límits del jo. Presentada al Congrés Construcció i projecció de la memòria personal a l’època moderna. Organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, EHEHI - Casa de Velázquez, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Université de Perpignan-Via Domitia, UMR 5136 FRAMESPA - Université de Toulouse-Le Mirail (IEC. Barcelona, 10-12 novembre de 2011.)
 • Verònica Zaragoza: Pòster: Perpetuació del passat al convent de Santa Clara de Perpinyà a través del seu «Llibre de Memòries». Presentat al Congrés Internacional Construcció i projecció de la memòria personal a l'Europa moderna. Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, Université de Toulouse- Le Mirail, Universitat de Girona, Institut d'Estudis Catalans, Casa de Velázquez, Universitat de Perpinyà- Via Domícia, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de Centre d'Estudis de Parla Catalana, etc. (IEC. Barcelona, 10-12 de novembre del 2011).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: Sobre la connexió catalanovalenciana de la nova espiritualitat als inicis del Cinccents i unes notes sobre l’hagiografia a l’edat moderna catalana. Presentada al Seminari d’Estudis Hagiogràfics Vides de sants: difusió, tradició i llegenda. Organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i el Projecte d’Investigació “Edició crítica digital de textos hagiogràfics dels segles xv i xvi” (Alacant/Oriola, 28-29 d’octubre del 2011).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: "La batalla de Lepant i Catalunya: literatura, patriotisme i religió". Presentada al Seminari Internacional de Recerca Les altres guerres de religió: Catalunya, Espanya, Europa (segles XVI-XIX). Organitzat per l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona (Girona, 22-23 de setembre del 2011).
 • Albert Rossich: Ponència per invitació: «La poesia de Jeroni Pujades, entre tradició i modernitat». Jornades Jeroni Pujades i el seu temps. Organitzades pel Museu d’Història de Catalunya i la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona, 14-15 d’abril de 2011).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: «La posteritat de Jeroni Pujades». Jornades Jeroni Pujades i el seu temps. Organitzades pel Museu d’Història de Catalunya i la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (Barcelona, 14-15 d’abril de 2011).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: «Magí Pers i Ramona: del Bosquejo a la Historia». Jornades internacionals Historia i historiografia de la literatura catalana del vuit-cents. Organitzades pel Grup d'Estudi de la Literatura del Vuitcents (GELiV)  (Barcelona, 23-24 de febrer de 2011).
 • Pep Valsalobre: Participació en la Jornada Transfronterera de Formació: “Ensenyament de les llengües” (“La recerca en ensenyament de llengües” i “I+D en la millora de Formació en llengua”), Organitzat pel Projecte Transfronterer CulturPro (Llengua i Cultura professional), amb la Universitat de Girona, Universitat de Perpinyà, Universitat de Lleida i Xarxa Joan Lluís Vives. (Girona, 25 de febrer de 2011).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: "Isqué Castella d'arrogància armada, / rius de sang maquinant en Barcelona...". La poesia en la Guerra dels Segadors. Coloquio internacional Literatura en la Guerra de los Treinta Años. Organitzat per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG) i l’Àrea de Filologia Hispànica del Departament de Filologia i Comunicació (UdG) (Girona, 24-27 de novembre del 2010).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: Francesc Fontanella: context historicopolític i obra literària. Coloquio internacional Literatura en la Guerra de los Treinta Años. Organitzat per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG) i l’Àrea de Filologia Hispànica del Departament de Filologia i Comunicació (UdG) (Girona, 24-27 de novembre del 2010).
 • Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre: Comunicació: Del carrer al paper: el carnaval literari del 1647 a Barcelona en el context de la guerra dels Segadors. XVIII Simposi de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Organitzat per la SELGYC i la Universitat d’Alacant (Alacant, 9-11 de setembre del 2010).
 • Eulàlia Miralles. Ponència per invitació: «Cultural identity and nationhood in sixteenth-century Catalan historiography: from Francesc Tarafa to Alonso de Santacruz», The role of Latin in the Early-Modern World: Latin, Linguistic Identity and Nationalism, 1350-1800, Organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, 5-6 de maig de 2010).
 • Eulàlia Miralles. Ponència per invitació: «Impremta i teatre rossellonesos a la fi del segle XVIII», Jornades Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme. Organitzades per l’Institut d’Estudis Menorquins (Menorca, 26-28 de març del 2010).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: Joan Ramis: d’Arminda a Rosaura i viceversa. Jornades Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme. Organitzades per l’Institut d’Estudis Menorquins (Menorca, 26-28 de març del 2010).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: «Construire le souvenir: femmes et mémoires dans la Catalogne moderne», Masculin / Féminin: Les écrits du for privé ont-ils un genre? (Catalogne, Italie, France, XVIe s.-Xxe s.). Journée d’études FRAMESPA, UMR 5136. Organitzat per la Université de Toulouse-Le Mirail, Maison de la Recherche (Tolosa de Llenguadoc, 11 de febrer de 2010).
 • Eulàlia Miralles: Seminari: Poesía de protesta de la Revolta Catalana. Semestre de tardor del Postgraduate Research Seminar. Organitzat pel Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies. University of Nottingham (Nottingham, 2 de desembre de 2009).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: De l’alquimista a l’apotecari: una sàtira barroca. IX Jornades d’Història de la Farmàcia. Organitzades per la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. (Girona, 6-8 novembre del 2009).
 • Eulàlia Miralles: Conferència invitada: La llengua catalana a l’època moderna: una llengua del poble, una literatura amagada. Cycle de conférences 350 ans du Traité des Pyrénées: tournant ou continuité? / Cicle de conferències 350 anys del Tractat dels Pirineus: tombant o continuïtat? (Tolouges, 9 d’octubre de 2009).
 • Eulàlia Miralles. Comunicació: «Francesc Fontanella: poesia i festes barroques», XVè Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Organitzat per l'AILiLC i la Universitat de Lleida (Lleida, 6-11 de setembre de 2009).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: La poesia: una arma política. Col·loqui Internacional Del Tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle xxi: un model en construcció? / Colloque International Du Traité des Pyrénées [1659] à l’Europe du xxie siècle: un modèle en construction?. Organitzat per Museu d’Història de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Université Paris-Sorbonne Paris IV, Universitat de Girona, Université Toulouse Le Mirail, Université de Perpignan Via Domitia i Revista de Cultura Mirmanda (Barcelona / Perpinyà, 17-20 de juny del 2009). (Barcelona, 18 de juny del 2009).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: La vida (o l’obra) de Francesc Fontanella en el trencament de 1652. Col·loqui Internacional Del Tractat dels Pirineus [1659] a l’Europa del segle xxi: un model en construcció? / Colloque International Du Traité des Pyrénées [1659] à l’Europe du xxie siècle: un modèle en construction?. Organitzat per Museu d’Història de Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Université Paris-Sorbonne Paris IV, Universitat de Girona, Université Toulouse Le Mirail, Université de Perpignan Via Domitia i Revista de Cultura Mirmanda (Barcelona / Perpinyà, 17-20 de juny del 2009). (Perpinyà, 20 de juny del 2009).
 • Eulàlia Miralles i Pep Valsalobre: Comunicació: De Lluís Joan Vileta a Joan Pujol: referentes e imágenes para la batalla de Lepanto. Latin and Vernacular in Renaissance Iberia IV: The Influence of Christian Latin Literature. Organitzat per Barry Taylor (The British Library) i Alejandro Coroleu (ICREA-UAB). University College Cork (Cork, 15-16 abril 2009).
 • Albert Rossich: Ponència: Langues et littératures catalanes et occitanes: approche diacronique. Seminari organitzat per l'Équipe de recherches RedOc / ETOILL de l'Université Paul Valéry (Montpeller, 12 de febrer del 2009).

 • Mireia Campabadal: Comunicació: Entre el blat i la pólvora. La memòria del setge barceloní de 1713-1714 a través de dos dietaris personals en català. VI Congrés d’Història Moderna de Catalunya: «La Catalunya diversa» (Barcelona / Girona: 15-19 de desembre del 2008).

 • Gabriel Sansano: Comunicació: El teatre català modern (segles xvi-xviii): estat de la qüestió. LIV Annual Anglo-Catalan Society Conference (University of Kent at Canterbury, 14-16 de novembre del 2008).

 • Gabriel Sansano: Comunicació: De l’herència barroca al quadre de costums: les primeres passes del teatre vuitcentista. VII Col·loqui Internacional Verdaguer: «La construcció contemporània del sistema lingüisticoliterari català» (Barcelona-Vic-Folgueroles, 6-8 de novembre del 2008).

 • Eulàlia Miralles: Ponència: Llegir Francesc Tarafa al cinccents. L’Umanesimo catalano e l’Italia. Cultura, storia e arte (Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 13-15 de novembre del 2008).

 • David Prats: Ponència: Presentazione della Biblioteca Digital Studia Humanitatis. L’umanesimo catalano e l’Italia. Cultura storia e arte (Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 13-15 de novembre del 2008).

 • Pep Valsalobre i Eulàlia Miralles: Taula rodona/Table ronde: L’(a)frontera. Història, Pensament i Paisatge. Col·loqui Perpinyà. 8-10 de maig. / L’(a)frontière. Histoire, Pensée et Paysage. Colloque Perpignan. 8-10 mai. Organitzat pel Grup de Recerca Manuscrits. Dept. d’Història Moderna i Contemporània (UAB), Ajuntament de Perpinyà i Revista de Cultura Mirmanda (Perpinyà, 10 maig del 2008).

 • Eulàlia Miralles: Ponència: Literatura i fronteres del barroc. L’(a)frontera. Història, pensament i paisatge [Workshop: Paisatge de frontera] (Barcelona / Perpignan, Universitat Autònoma de Barcelona / Ajuntament de Perpinyà, 6 de maig del 2008).

 • Albert Rossich: Ponència per invitació: Els escriptors vuitcentistes vistos pels historiadors de la literatura.
  VIIè Col·loqui Internacional Verdaguer. Organitzat per

  Societat Verdaguer. Càtedra Verdaguer d’Estudis literaris i Universitat de Vic. (7 novembre 2008). 

 • Eulàlia Miralles: Comunicació: Mestastasio a Catalunya al segle XVIII. IX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani. La Catalogna in Europa. L’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni. Organitzat per l’AISC i l’Università Ca’Foscari di Venezia, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (Venècia, 14-16 febrer del 2008).

 • Pep Valsalobre: Comunicació: Desideroso: note sulla fortuna di Desitjós in Italia, dal Cinquecento all’Ottocento. IX Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani. La Catalogna in Europa. L’Europa in Catalogna. Transiti, passaggi, traduzioni. Organitzat per l’AISC i l’Università Ca’Foscari di Venezia, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (Venècia, 14-16 febrer del 2008).

 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: Il romanzo nell’età moderna: storia di una difficoltà. Giornate di Studi Catalani: Il romanzo catalano, dalle origini ai nostri giorni, organitzades pel Dipartamento di Lingue e Letterature Straniere Moderne. Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Università degli Studi di Bologna. Alma Mater Studiorum di Bologna (Bolonya, 20-21 novembre del 2007).

 • Mireia Campabadal: Ponència: D’èpica catalana setcentista. Simposi «Formes de l’èpica en la literatura catalana» (Barcelona, 18 de maig del 2007).

 • Eulàlia Miralles: Conferència: El "Lepant" de Joan Pujol: aspectes. Aula Carles Riba. "Formes modernes de l’èpica (del segle XVI al segle XX)" (Barcelona, Universitat de Barcelona / Aula Carles Riba, 18 de maig del 2007).

 • Mireia Campabadal: Conferència: La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i la cultura catalana: una aportació a la institució setcentista. Sessió pública de clausura d'activitats del curso acadèmic 2006-2007 (Barcelona, 14 de juny del 2007).
 • Antoni Serrà: Conferència: Les cançons de mort. Cicle «L’esplendor de la festa: Màgia i misteri de les festes antigues» (Palma, Govern Balear-Institut d’Estudis Baleàrics, 11 de gener del 2007).
 • Eulàlia Miralles: Ponència: La posteritat del cardenal Margarit. Simposi Internacional “El bisbe Margarit i la seva època" (Girona, 14 de novembre del 2006).
 • Pep Valsalobre: Ponència per invitació: Mitologia burlesca, invenció barroca i catarsi: notes a «Lo Desengany». VI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Francesc Fontanella en el seu temps», organitzat per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG) (Girona, 5-6 octubre del 2006).
 • Eulàlia Miralles: Ponència per invitació: Llengua i impremta. Perpinyà 1650-1699. VI Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: «Francesc Fontanella en el seu temps», organitzat per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (UdG) (Girona, 5-6 octubre del 2006).
 • Albert Rossich: Conferència inaugural: La llengua catalana com a producte històric. Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida (La Seu d’Urgell, 12 de juliol del 2005).

Amunt / Arriba / Top

Tesis i treballs de recerca presentats

 

Tesis doctorals presentades      
 • Lídia Ayats: Edició crítica completa de l’obra poètica de Josep Blanc. 2000. Dir.: Albert Rossich.
 • Pep Valsalobre: Fra Agustí Eura (1684-1763). Obra poètica (assaig d’edició crítica). 22 de desembre de 1998. Dir.: Albert Rossich.
 • Maria Rosa Serra: Estudi i edició de l’obra catalana de Pau Puig. 1997. Dir.: Albert Rossich. 
Direcció de tesis en curs

 

 • Verònica Zaragoza Gómez: La literatura femenina de l’edat moderna a la Corona d’Aragó: la poesia. Dir.: Pep Valsalobre
 • Miquel Sitjar: Vida i obra de Francesc Marès. Dir.: Albert Rossich
 • David Prats: Abdon Terradas (1812-1856) en la literatura del seu temps. Dir.: Pep Valsalobre
 • Antoni Coll: Les traduccions bíbliques de Josep Melcior Prat. Dir.: Albert Rossich
 • Rosa Bertran: Edició de La viuda astuta, de Vicenç Albertí. Dir.: Albert Rossich

 • Olga Muñoz Tubert: Edició i estudi de «Viatge de Pere Porter a l’Infern». Dir.: Pep Valsalobre

 • Montserrat Bonaventura Ivars: La literatura emblemàtica a Catalunya. Segles xvi-xix. Dir.: Pep Valsalobre

 

Treballs de recerca presentats   
 • Verònica Zaragoza Gómez: «Posà-la per ser humil en la muntanya més alta...»: La literatura femenina a l’edat moderna a Catalunya i a les illes Balears. 29 setembre 2010. Dir.: Pep Valsalobre.

 • Rosa Bertran: La viuda astuta. Traducció de Vicenç Albertí. 2007. Dir.: Albert Rossich.

 • Montserrat Bonaventura Ivars: La literatura emblemàtica a Catalunya. 14 de juliol del 2006. Dir.: Pep Valsalobre.

 • Antoni Coll Casals: Estudi i edició de Lo Nou Testament de Josep Melcior Prat. 2006. Dir.: Albert Rossich.
 • Olga Muñoz Tubert: «Viatge de Pere Porter a l’Infern» (s. xvii): edició crítica i estudi». 14 d’octubre de 2005. Dir.: Pep Valsalobre.
 • David Prats: Obra catalana de Joan Guiu i Miralpeix. 2003. Dir.: Albert Rossich.
 • Roger Vilà Padró: La Musa Vigatana de Marià Torrent i Vinyes. 2001. Dir.: Albert Rossich.
 • Pep Balsalobre: Joan Pujol i la lírica amorosa ausiasmarquista al segle xvi. Edició crítica i estudi. 1995. Dir.: Albert Rossich.
 • Lídia Ayats: El Matalàs de tota llana, obra poètica de Josep Blanc. 1994. Dir.: Albert Rossich.
 • Maria Pena Casals: Antoni Maçaners: poesies. 1988. Dir.: Albert Rossich.
 • Santi Puig i Pla: Estudi sobre la traducció medieval. 1985. Dir.: Albert Rossich.   

   

Treballs de recerca en curs

 

Amunt / Arriba / Top


Biblioteca digital  1. Estudis

S'apleguen aquí algunes publicacions de l'equip de recerca a text complet

 

Amunt / Arriba / Top

Enllaços

  

Qüern. Repertori bibliogràfic biennal de literatura i llengua catalanes de l’edat mitjana i l’edat moderna

Mimesi. El pensament literari a l'àmbit català durant l'edat moderna (UB)

Edicions Vitel·la

Associazione Italiana di Studi Catalani

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Grup de Recerca "Manuscrits" d'Història Moderna (UAB)

IEC. Corpus textual de la Catalunya del Nord: catàleg d'impresos rossellonesos

Biblioteca Virtual Lluís Vives

 

Amunt / Arriba / Top

   

  enllaç provisional anterior web