Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Tamarindo

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Tamarindo

 

Mapa Tamarindo

 

 

Tamarindo és el principal nucli turístic de la costa del Pacífic Nord de Costa Rica, la Gold Coast. Any rera any ha augmentat la concentració d’establiments turístics, comerços, bars i oficines de serveis bancaris i immobiliaris oferts als turistes, al temps que s’obren nous carrers i l’espai urbanitzat creix i s’estén des de les immediacions de la platja Tamarindo cap a l’interior. Aquest creixement ha arribat a integrar en un mateix nucli els desenvolupaments sorgits a platja Langosta, limitada al sud per l’estuari del riu San Francisco, on es conserva un interessant bosc de manglar.

 

De fet Tamarindo és el centre d’una àrea on les platges són el principal recurs turístic. Cap el nord i a molt poca distància es troben les de Conchal i Flamingo, possiblement més atractives paisatgísticament que la llarga platja oberta de Tamarindo, però sense tant bones possibilitats per a la pràctica del surf, un dels elements que juntament amb la proximitat al parc nacional marí de Las Baulas, on en algun període de l’any es pot observar la posta d’ous de la tortuga baula, ha estat un reclam important per atreure el turisme.

 

Una altra diferència és el grau de desenvolupament urbanístic. Excepte Tamarindo, a la resta de platges de la zona no s’han arribat a formar encara autèntics nuclis turístics. Hi ha hotels aïllats i mansions de segona residència, sovint de ciutadans estrangers, en alguns casos petites urbanitzacions, però sense que el conjunt estigui articulat per una autèntica estructura urbana.

 

A la majoria de platges el creixement urbanístic ha estat de nova planta, no hi havia cap poble o aldea que hagi servit de nucli inicial o que hagi estat engolida pel nous desenvolupaments. En els casos en que existien assentaments pertanyents a les comunitats locals, com en el cas del poble de Barrilito, a platja Conchal, els nous creixements s’han localitzat en àrees allunyades, sense vincular-se físicament a la xarxa urbana preexistent.

 

JPF

 

 

 

Tamarindo

 Vista de la badia de Tamarindo

 

 

 

Manglar

 Estuari del riu San Francisco vorejat per un manglar

 

 

 

Flamingo

 Platja de Flamingo on es veuren edificacions aïllades

 

 

 

Conchal

Platja Conchal