Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Jacó

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

Email
E-mail dir.lagp@udg.edu

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Jacó

 

Mapa 

 

 

Jacó, situat al sector central de la costa del Pacífic, és sens dubte el nucli turístic més desenvolupat de tot el país. A cap altre lloc del litoral de Costa Rica s’observen hotels i blocs d’apartaments de fins a 14 plantes d’alçada com passa a Jacó. A banda i banda del carrer principal se succeeixen tot tipus d’establiments: bars, restaurants de tots tipus, tendes de souvenirs, llocs d’accés a internet, oficines bancàries, etc., amb una barreja de formes i colors característica dels centres turístics litorals d’arreu del món.

 

La seva bona comunicació amb l’àrea metropolitana de San José, a dues hores llargues de viatge per mitjà d’una carretera en bon estat, i que millorarà molt en un futur immediat quan s’acabi de construir l’autovia San José-Caldera, situa a Jacó com una de les platges més accessibles pels quatre milions de ciutadans que resideixen al Valle Central. Encara que actualment els principals compradors dels apartaments i xalets siguin ciutadans estrangers, en un futur cal esperar que les classes mitjanes de Costa Rica adoptin Jacó i l’àrea que l’envolta com una de les principals destinacions en les escapades d’oci de cap de setmana i en les vacances de curta durada.

 

La platja de Jacó és llarga, oberta i suament arquejada al fons d’un badia no massa pronunciada tancada en els dos extrems per sengles promontoris rocosos. Des d’un punt de vista paisatgístic no presenta elements que la facin sobresortir entre moltes altres platges similars de l’extens litoral de la costa pacífica de Costa Rica. La pràctica del surf és una de les principals activitats dels banyistes.

 

L’origen de l’èxit del desenvolupament de Jacó potser cal buscar-lo, en un primer moment, en la presència d’una plana costanera que ha facilitat l’expansió urbana. Jacó havia estat una zona de conreu de l’arròs i de pastures extensives fins fa poc, a part de la proximitat ja comentada a San José. La història del desenvolupament de Jacó, les seves causes i l’anàlisi de la configuració d’un nou paisatge sense identitat pròpia seran un dels objectius de la recerca que el LAGP hi està portant a terme.

 

JPF

 

 

 

Platja

Detall de la platja de Jacó 

 

 

 

Carrer

Carrer principal de Jacó 

 

 

 

Badia

 Vista de la badia de Jacó