Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Anàlisi i Gestió del Paisatge

Contacte

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Dep. de Geografia
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 Girona

Telèfons
+34 972418999
+34 972418054

Fax
+34 972418230

 Enllaços externs


 

 

Observatori del Paisatge

 

 

Revista Paisajismo

 

 

UNISCAPE

 

 

Blog Josep Gordi

Anàlisi i Gestió del Paisatge


MÀSTER DE MEDI AMBIENT

Itinerari: Geografia en ordenació del territori i gestió del medi ambient
Curs 2010/11

ANÀLISI I GESTIÓ DEL PAISATGE

Crèdits: 4,5
Professors: Joan Nogué, Josep Pintó, Isabel Salamaña i Josep Vila


PROGRAMA:


1. El concepte de paisatge. Origen i evolució. (JP)
2. Caracterització del paisatge. (JP)

2.1 La matriu biofísica del paisatge
2.2 Les permanències històriques en el paisatge
2.3 L’espai construït
2.4 Les unitats de paisatge. Tipus i metodologies de delimitació.

3. Les perifèries urbanes, una lectura des del món rural. (IS)
4. Dinàmiques en el paisatge. (JP i JV)

4.1 Dinàmiques paisatgístiques en la muntanya mediterrània (JV).
4.2 Dinàmiques paisatgístiques en el litoral (JP).

5. Instruments de gestió del paisatge. La Llei de Protecció i gestió del Paisatge de Catalunya. (JN)

5.1 Els Catàlegs de Paisatge
5.2 Les Cartes de Paisatge.
5.3 Els estudis d’impacte i integració paisatgística (JP)A més de les classes teòriques hi haurà una sortida de camp que comportarà la redacció d'una anàlisi paisatgística per part dels estudiants.