Biblioteca de la UdG

Temes 6

Temes 6

 

Com trobar documents sobre Tecnologia dels Aliments a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Diccionaris i enciclopèdies. Cerqueu sota la matèria aplicant-li la subdivisió -- Diccionaris, per ex.: Aliments -- Diccionaris 664
Codis de legislació alimentària: Aliments -- Dret i legislació L 351.773/any
Tecnologia dels aliments i les begudes (general): 663/664
  Microbiologia i micologia industrial, indústries de la fermentació, indústries de begudes: Begudes -- Indústria i comerç 663
    Vinicultura, Vi (aquest encapçalament s'utilitza només seguit d'alguna subdivisió), per ex.: Vi -- Anàlisi 663.2
    Cervesa -- Indústria i comerç 663.4
    Sucs de fruita -- Indústria i comerç 663.81
Enginyeria dels aliments, indústries alimentàries en general: Aliments -- Indústria i comerç 664
  Llibres de problemes, exercicis i pràctiques:Aliments -- Indústria i comerç -- Manuals de laboratori, Aliments -- Indústria i comerç -- Problemes, exercicis, etc. 664 (07)
  La indústria dels productes dels animals, per ex.: Indústria lletera, la trobareu en aquest número relacionat amb el número de la classificació corresponent al producte 664:637.1 
  També podeu aplicar la subdivisió -- Indústria i comerç sota aliments específics, per ex.: Pa -- Indústria i comerç 664.6
  Indústria conservera: Aliments -- Conservació, Aliments -- Manipulació, Conserves alimentàries, Envasos d'aliments 664.8/.9
    Conservació de productes vegetals, per ex.:Fruita -- Conservació,Hortalisses -- Conservació 664.8
    Conservació d'aliments per refrigeració i congelació: Aliments congelats, Aliments -- Refrigeració 664.8.037
    Conservació d'aliments d'origen animal: Carn -- Indústria i comerç, Carn -- Conservació 664.9
  Anàlisi química d'aliments: Aliments -- Anàlisi  664:543
  Anàlisi fisicoquímica: Aliments -- Anàlisi sensorial 644:543.5
  Bioquímica dels aliments: Additius alimentaris, Aliments -- Composició 644:577.1
  Microbiologia dels aliments: Aliments -- Microbiologia 644:579.67
Oli d'oliva 665.32

 

 

Com trobar documents sobre Turisme a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Recerca en turisme: les obres que tracten de la recerca en turisme es troben sota l'encapçalament Turisme -- Investigació. 001.8:338.48
Control de qualitat en Turisme: busqueu les obres que tracten d'aquest tema sota l'encapçalament Turisme -- Control de qualitat. 006.83:338.48
Turisme de congressos 061.3:338.48
Fires: Si voleu informació sobre l'organització de fires la trobareu sota l'encapçalament Fires -- Organització. Si, en canvi, us interessa informació sobre fires de turisme, la trobareu sota Turisme -- Fires.També trobareu informació sota el nom de fires concretes directament, e.g., FITUR Madrid, SITC Barcelona, ITB Berlin 061.43
Museus: per a buscar tipus concrets de museus busqueu Museus seguit del qualificatiu, e.g., Museus etnològics, museus d'art, etc. Per buscar museus concrets, busqueu directament pel nom, e.g., Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu marítim (Barcelona), etc. 069
Psicologia del turisme 159.9:338.48
Estadística 31
  Estadístiques turístiques per àmbits geogràfics: per buscar documents de dades estad´sitiques sobre el turisme d'una zona geogràfica específica, utilitzeu l'encapçalament Turisme -- Estadístiques -- [Lloc], e.g., Turisme -- Estadístiques -- França 31:338.48(1/9)
  Mètodes estadístics aplicats al turisme: les obres sobre mètodes estadístics aplicats al turisme es troben sota l'encapçalament Turisme -- Mètodes estadístics. 311.2:338.48
  Estadística demogràfica 312
Sociologia del turisme 316:338.48
Economia 33
  Economia del turisme (inversions, finançament, etc.) 330.3:338.48
  Econometria en turisme: cerqueu les obres d'aquest tema sota Turisme -- Models economètrics o Turisme -- [Nom país] -- Models economètrics (també pot incloure un cronològic després del país), e.g., Turisme -- Espanya -- Models economètrics 330.43:338.48
 Finances 336
  Pressupostos del turisme 336.12:338.48
  Fiscalitat en turisme: les obres sobre impostos en turisme es troben sota l'encapçalament Turisme -- Impostos.  336.2:338.48
Economia, política i planificació turística (mercat turístic des del punt de vista d'estructura, agents econòmics, etc.): cerqueu sota els encapçalaments Economia del turisme, Política turística o com a subdivisió sota un nom geogràfic (e.g., Catalunya -- Política turística), Planificació turística. 338.48
Història del turisme: cerqueu sota l'encapçalament Turisme -- Història. Les obres sobre Història del turisme d'un àrea geogràfica determinada els trobareu sota Turisme -- Història -- [Nom geogràfic], e.g., Turisme -- Història -- França. 338.48(091)
Turisme internacional 338.48(1)
Mercat turístic per països: les obres sobre el mercat turístic d'una determinada àrea geogràfica es troben sota l'encapçalament Mercat turístic -- [Nom geogràfic], e.g., Mercat turístic -- Japó, Mercat turístic -- Catalunya. 338.48(4/9)
Turisme emissor 338.484
Preus dels paquets turístics / indústria hotelera: Trobareu les obres sobre els preus dels paquets turístics sota Paquets turístics -- Preus. Les obres sobre els preus de la indústria hotelera es troben sota l'encapçalament Hoteleria -- Preus, o sota els diversos tipus d'establiments, e.g., Hotels -- Preus. 338.5:338.48
Macroeconomia del turisme (i.e., oferta i demanda turística, balança de pagaments turística): cerqueu sota l'encapçalament Economia del turisme. 339.9:338.48
Introducció al dret: 34
  Dret internacional  341
  Dret civil 347/347.6
  Multipropietat 347.238.7
  Contractes de viatge 347.45/.47
  Dret mercantil 347.7
  Dret aeronàutic 347.82
  Jurisprudència: cerqueu sota Dret del turisme -- Jurisprudència 347.95
  Dret del treball 349
Administració pública: 35
  Dret administratiu (aplicat a Turisme) 351:338.48
  Dret fiscal 351.713
  Dret del turisme / Legislació turística: les obres de legislació turística les trobareu sota l'encapçalament Dret del turisme -- Legislació. 351.824
  Gestió, política i patrimoni cultural: les obres relacionades amb cultura es troben sota els encapçalaments: Patrimoni cultural, Gestió cultural, Política cultural (per a la política cultural d'un país concret, cerqueu pel País seguit de la subdivisió -- Política cultural, e.g., França -- Política cultural), Equipaments culturals, etc. 351.85
  Administració turística municipal. Municipis turístics: les obres que tracten sobre administració turística municipal es troben sota l'encapçalament Turisme -- Administració i organització; les obres sobre municipis turístics es troben sota aquest encapçalament genèric 352.9
Assegurança d'assistència en viatges 368.97
Educació / Ensenyament: 37
  Formació turística: les obres sobre la formació en turisme es troben sota els encapçalaments Turisme -- Ensenyament, Turisme -- Formació professional, Turisme -- Ensenyament (Educació permanent). 37:338.48
  Ensenyament superior en turisme: cerqueu les obres sobre aquest tema sota l'encapçalament Turisme -- Ensenyament universitari.  378:338.48
Tipologies de turisme: 379.8
  Turisme religiós 379.8:2
  Turisme juvenil  379.8-053.6
  Turisme de la tercera edat 379.8-053.9
  Turisme sexual 379.8-055
  Turisme accessible 379.8-056.26
  Turisme social 379.8-058.33/.34
  Lleure 379.81/.82
  Turisme cultural 379.822
  Turisme industrial 379.83:658
  Turisme de salut: també trobareu informació sota l'encapçalament Balnearis (pot portar subdivisió geogràfica), e.g., Balnearis -- Caldes de Malavella.  379.832
  Turisme rural 379.834
  Turisme urbà 379.844
  Turisme de muntanya 379.845
  Turisme nàutic 379.846
  Turisme eqüestre 379.852
Antropologia del turisme 39:338.48
Festes 394
Espais naturals: cerqueu les obres sobre aquest tema sota els encapçalaments Àrees protegides, Espais naturals, Parcs nacionals. Cerqueu també directament pel nom dels diferents parcs, e.g., Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 502.4
  Turisme i espais naturals (ús, freqüentació, etc.)  502.4:338.48
Medi Ambient: vegeu també tots els encapçalaments que comencen per aquest terme i van seguits d'alguna subdivisió, e.g., Medi ambient -- Dret i legislació, Medi ambient -- Aspectes econòmics, etc. 504
  Ecoturisme / Turisme sostenible 504:338.48
Sistemes d'informació geogràfica 528.48
Salut i seguretat en el turisme: cerqueu sota els encapçalaments Salut i turisme, Seguretat del turista, Protecció del turista, Assegurances d'assistència en viatges 614
Gestió d'allotjaments turístics: 640.4
  Hotels, Paradors nacionals 640.41
  Albergs de joventut 640.41-053.6
  Apartaments 640.42
  Restaurants, Cafeteries, Bars 640.43
Gastronomia 641
Transport 656
  Agències de viatges 656.079
  Transport per carretera 656.1
  Ferrocarrils 656.2
  Transport marítim, creuers 656.61
  Transport aeri 656.7
Empreses turístiques 658:338.48
Màrqueting: busqueu les obres sobre màrqueting aplicat a turisme sota els encapçalaments Màrqueting turístic, Hotels -- Màrqueting. 658:658.8/658:640.4
Publicitat / Propaganda: 659
  Publicitat turística 659:658.8
  Oficines de turisme 659.3
  Memòries de patronats i oficines de turisme: busqueu aquestes memòries sota els encapçalaments del nom dels diferents patronats seguits de la subdivisió -- Memòries o -- Anuaris (e.g., Patronat de Turisme Costa Brava Girona -- Memòries) i Oficines de turisme -- [nom geogràfic] -- Memòries o Anuaris. 659.3(4/9)(061.05)
Turismàtica 681.3:338.48
Art, Urbanisme, Arquitectura, Escultura, Pintura, Cinema (i encapçalaments relacionats) (per a més informació sobre la cerca de matèries d'Art consulteu la guia específica Com buscar documents sobre Art a la Biblioteca) 7...
Parcs temàtics, Parcs d'atraccions 791.7
Turisme d'aventura, Esports d'aventura 796/799
Llengües aplicades al turisme: cerqueu les obres sobre un idioma aplicat al turisme sota el nom de la llengua seguit de l'adjectiu Turístic, e.g., Anglès turístic, Francès turístic, etc. 800:338.48
Viatges en la literatura  82-992:8...
Arqueologia, prehistòria  902/904
Història local 908
Geografia (i els encapçalaments relacionats)  91...
  Guies de viatges: per a informació sobre les guies de viatges cerqueu sota l'encapçalament Viatges -- Guies. Per a trobar les guies de viatges de les diferents zones geogràfiques cerqueu sota els encapçalaments [Nom geogràfic] -- Descripcions i viatges, [Nom geogràfic] -- Guies, e.g., Índia -- Descripcions i viatges, Xile -- Guies  91...(036)
 Història (i els encapçalaments relacionats) 93/99