Biblioteca de la UdG

Temes4

Temes4

  

Com trobar documents sobre Geografia a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Les obres generals o que tracten la geografia com a disciplina es troben sota l'encapçalament Geografia. Les obres generals teòriques o de pensament geogràfic es troben sota Geografia -- Filosofia. 910
  Cerqueu els diccionaris de Geografia sota l'encapçalament Geografia -- Diccionaris.  910 (03)
  Les obres sobre la història de la Geografia es troben sota Geografia -- Història.

Geografia històrica. Les obres de geografia històrica d'un lloc concret es troben sota encapçalaments del tipus [Lloc] - Geografia històrica. Per ex.: Europa -- Geografia històrica.

 910 (09)
Les obres sobre la geografia d'un determinat lloc (país, ciutat ...) o les geografies regionals es troben sota matèries del tipus [Lloc] - Geografia. Per ex.: Catalunya -- Geografia  914/919
Les obres amb informació descriptiva variada, també geogràfica i històrica, incloses aquelles que procedeixen de narracions de viatges, es troben sota el nom geogràfic seguit de les subdivisió -- Descripcions i viatges. Les que tenen com a objectiu ajudar els viatgers es troben també sota el nom geogràfic amb la subdivisió  -- Guies, per ex.: Irlanda -- Descripcions i viatges, Nova York -- Guies.  908
Els atles de cobertura mundial es troben sota l'encapçalament Atles seguit de l'adjectiu del lloc de publicació, e.g., Atles catalans, Atles espanyols, etc. Per contra, cerqueu els atles d'un territori concret sota encapçalaments del tipus [Lloc] - Mapes, per ex.: Espanya -- Mapes.  91 (geogràfic) ATL
Les obres sobre l'ensenyament de la geografia es troben sota Geografia -- Ensenyament o,  més específicament, subdivit pel nivell educatiu, per ex.: Geografia -- Ensenyament primari, Geografia -- Ensenyament secundari, etc. 910 (07)
Les obres sobre descobriments, exploracions, viatgers, etc. es troben sota encapçalaments del tipus [Lloc] -- Descobriment i exploracions, per ex.: Amèrica -- Descobriment i exploracions i també sota [Lloc] -- Història -- [Subdivisió de cronològica], per ex.: Perú -- Història -- S. XVI. 910.4
  Orientalisme 910.4 (5)
Tècniques auxiliars de la geografia  
  Sistemes d'informació geogràfica (GIS) 911:681.3
  Teledetecció (Percepció remota, Remote sensing) 911:681.398
Geografia física 911.2
  Geofísica 911.2:550.3
  Geologia 911.2:551.1/.4
    Geodinàmica  911.2:551.3
    Geomorfologia                                                        911.2:551.4
  Les obres sobre climatologia com a ciència es troben sota Climatologia. Les obres sobre el clima d'un lloc determinat es troben sota encapçalaments del tipus [Lloc] -- Clima, per ex.: Catalunya -- Clima 911.2:551.58
  Les obres sobre Hidrogeografia s'han de cercar sota matèries concretes, i. e., Hidrologia, Aigua (i els derivats Aigua -- Abastament, Aigua -- Consum, etc.), Rius, Pantans (Enginyeria civil), etc. Les obres sobre el medi ambient d’aigües dolces es troben sota Ecologia fluvial, Conservació fluvial. 911.2:556
  Biogeografia 911.2:58/59
    Fitogeografia, Botànica, Vegetació, Flora, etc. 911.2:58
Geografia humana, social i cultural 911.3
 

Demografia, Geografia de la població. També trobareu informació sota noms de països, ciutats, etc. seguits de la subdivisió -- Població, per ex.: Girona -- Població 

 911.3:312
  Geografia política 911.3:32
    Nacions i Nacionalisme 911.3:323.1
    Relacions internacionals 911.3:327
  Geografia econòmica, política i organització econòmica. Les obres sobre les condicions econòmiques d'una zona es troben sota encapçalaments del tipus [Lloc] -- Condicions econòmiques, per ex., Catalunya -- Condicions econòmiques. 911.3:33
    Recursos naturals 911.3:330.15
    Treball 911.3:331
    Comerç, Geografia comercial 911.3:339
    Transport i Comunicacions (i.e., Carreteres, Ferrocarrils) 911.3:338.47
    Geografia del turisme 911.3:338:48
    Pesca 911.3:338.439.22
  Geografia militar 911.3:355.47
  Ordenació del territori 911.373/375
  Geografia rural (i. e., Agricultura, Regatge, etc.) 911.373
  Les obres sobre la localització de les indústries o sobre la indústria des d'un punt de vista geogràfic es troben sota Localització industrial.  911.374
  Geografia urbana, Urbanisme, Ciutats, etc. 911.375
Geografia del medi ambient (aspectes generals) 911.4:502.3
 

Les obres sobre parcs i reserves naturals o àrees protegides es troben sota Parcs nacionals, Espais naturals i Àrees protegides. Cerqueu també directament sota noms de parcs concrets, e. g., Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

911.4:502.4
  Catàstrofes  911.4:502.5
    Les obres sobre pol·lució o danys al medi ambient atmosfèric es troben sota Aire - Contaminació. 911.4:502.55
    Catàstrofes naturals (i també els noms concrets, i. e., Inundacions, Terratrèmols, etc.). Les obres sobre risc ecològic o risc ambiental es troben sota Avaluació del risc ambiental, Avaluació del risc ecològic. 911.4:502.58
  Paisatge, Ecologia del paisatge 911.4:502.6
  Les obres sobre la biodiversitat i la seva conservació o protecció es troben sota Diversitat biològica i Diversitat biològica -- Conservació.  911.4:502.7
  Les obres sobre el bosc, la gestió forestal, la protecció de les àrees boscoses, etc. es troben sota Boscos i silvicultura. 911.4:502.75
  Les obres sobre economia i medi ambient les trobareu sota Medi Ambient -- Aspectes econòmics o Desenvolupament sostenible. 911.4:504.06
  Costes , Litoral, Zones costaneres -- Ordenació, etc. 911.4:504.42
Les obres sobre cartografia com a ciència es troben sota Cartografia. Cerqueu els mapes de llocs concrets sota encapçalaments del tipus [Lloc] -- Mapes, e. g., Espanya -- Mapes.  912

 

 

 

Com trobar documents sobre Geologia a la Biblioteca
 
Matèria
Signatura
Cristal·lografia 548
Mineralogia 549
Ciències afins a la geologia 550
  Geofísica 550.3
    Sismologia, Terratrèmols 550.34
  Geoquímica 550.4
  Geobiologia, Geomicrobiologia 550.7
  Geologia aplicada, Geologia - Mapes 550.8
Geologia, Ciències de la terra, Geologia física 551
  Geodinàmica 551.2
    Volcans, Vulcanisme 551.21
    Geotectònica 551.24
  Geodinàmica externa 551.3
    Sedimentació, Sedimentologia 551.3.051
    Glaceres  551.32
  Geomorfologia  551.4
    Geologia submarina, Oceanografia  551.46
  Meteorologia  551.5
    Climatologia, Canvis climàtics 551.58
  Geologia històrica, Estratigrafia 551.7
Petrologia 552
  Granit, Roques ígnies 552.3
  Roques metamòrfiques 552.4
  Roques sedimentàries, Roques carbonàtiques 552.5
Geologia econòmica, Jaciments minerals, Minerals industrials 553
Hidrologia 556
  Hidrogeologia, Aigües subterrànies 556.3
  Limnologia 556.55
Paleontologia 56

 

 

Com trobar documents sobre Gestió i Administració Pública a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Dret administratiu (general) 351
Dret administratiu d'un àmbit geogràfic concret: cerqueu Dret administratiu seguita de la subdivisió geogràfica que volgueu, per ex.: Dret administratiu -- Espanya, Dret administratiu -- Comunitat Europea 351 (geogràfic)
Administració pública 35
  Funció pública i Funcionaris (general). Per trobar informació sobre els funcionaris d' una administració concreta cerqueu sota Funcionaris i empleats seguit de l' adjectiu corresponent, per ex: Funcionaris i empleats autonòmics, Funcionaris i empleats locals, etc. (en aquests casos la signatura és la de l' administració corresponent (552 a 554)) 35.08
  Responsabilitat dels funcionaris: cerqueu sota Responsabilitat administrativa 35.086
Serveis públics. Podeu restringir la cerca a un àmbit geogràfic afegint el geogràfic darrera l' encapçalament, per ex: Serveis públics -- Catalunya. 351.078 (geogràfic)
Contractes públics: cerqueu sota Contractes administratius seguit d' un geogràfic,  per ex: Contractes administratius -- Espanya, Contractes administratius -- Itàlia. 351.712 (geogràfic)
Administració policial i models policials en general o per països: cerqueu sota l' encapçalament Policia o Policia -- [Lloc geogràfic], per ex.: Policia -- Catalunya, Policia -- Gran Bretanya, etc. 351.74 (geogràfic)

Sanitat pública en general o per països: cerqueu sota Salut pública o Salut pública -- [Lloc geogràfic], per ex.: Salut publica -- Europa, Salut pública -- Catalunya.

Sobre l' organització dels serveis públics sanitaris cerqueu per Salut pública -- Administració o Salut pública -- Planificació.

351.77 (geogràfic)
Aspectes econòmics de l' administració pública: cerqueu sotaDret administratiu -- Aspectes econòmics. Pot portar subdivisió geogràfica. 351.82 / 351.82 (geogràfic)
Serveis socials. Podeu restringir la cerca a un àmbit geogràfic concret, per ex.: Serveis socials -- Girona. 351.84 (geogràfic)
Procediment administratiu. Pot anar acompanyat d' un geogràfic, per ex.: Procediment administratiu -- Estats Units d' Amèrica 351.9 (geogràfic)
Les diferents administracions públiques: cerqueu sota el nom específic de l' administració. Poden portar una subdivisió geogràfica al darrera. Per exemple:  
  Administració local. Pot portar sundivisió geogràfica, per ex.: Administració local -- Catalunya 352 (geogràfic)
  Administració autonòmica. Pot portar subdivisió geogràfica, per ex.: Administració autonòmica -- Catalunya 353 (geogràfic)
  Administració central. Por portar subdivisió geogràfica, per ex.: Administració central -- Espanya 354 (geogràfic)

Revistes de Gestió i Administració Pública: cerqueu sota els encapçalaments seguits de la subdivisió -- Revistes, per ex.: Dret administratiu -- Revistes, Administració pública -- Revistes, Serveis públics -- Revistes,.

Si coneixeu el títol de la revista podeu fer una cerca directament pel  títol de la revista (ometent l' article inicial), per ex.: Actualidad administrativa

hemeroteca
Sociologia 316
Filosofia del dret: cerqueu sota Dret -- Filosofia 340.12
Àrees específiques del Dret. Cerqueu pel nom de l' àrea o per la tipologia concreta de Dret. Per a més informació consulteu la Guia de com trobar documents sobre Dret a la Biblioteca. Alguns exemples:  
  Dret internacional públic: cerqueu sotaDret internacional 341
  Dret comunitari  341.5
  Dret constitucional 342
  Dret del treball 349.2
  Dret del turisme 351.824
Legislació comentada i codis de legislació: cerqueu per matèria el tema concret seguit de la subdivisió -- Legislació. Pot incloure una subdivisió geogràfica al darrera. Per exemple:  
  Dret del treball -- Legislació, Dret del treball -- Legislació -- Gran Bretanya L 349.2 /any
  Funció publica -- Legislació -- Espanya L 35.08 /any
  Dret administratiu -- Legislació -- Espanya L 351 /any
Aspectes legals de qualsevol tema: cerqueu per matèria el  tema concret seguit de la subdivisió -- Dret i legislació. Pot incloure una subdivisió geogràfica al darrera.  
  Seguretat social -- Dret i legislació 369
  Caça -- Dret i legislació 381.823.1

 

 

Com trobar documents sobre Història a la Biblioteca
Matèria
Signatura

Història: per a les obres generals o que tractin la història com a ciència. Les obres teòriques o de pensament es troben sota Història -- Filosofia.

Historiografia: també trobareu informació sota la subdivisió -- Historiografia sota temes, p. ex.: Filosofia -- Historiografia; i sota països, regions, ciutats, etc., per exemple: País Basc --Historiografia, etc.

930.1
Els diccionaris d'història es troben sota Història -- Diccionaris 930 (03)
Història -- Ensenyament. També trobareu informació sota els diferents nivells d'ensenyament, p. ex.,  Història -- Ensenyament primariHistòria -- Ensenyament secundari, etc. 930 (07)
La subdivisió -- Història sota temes i sota noms de països, estats, ciutats, etc (pot portar subdivisió cronològica), per ex.:  
  Art -- Història 7 (09)
  Francès -- Història 804.0 (09)
  Cinema -- Història 1950/1960 791.43 (09)
  Catalunya -- Història -- 1640/1652, Guerra dels Segadors 946.71 "1640/1652"
  Catalunya -- Història -- S. XIX 946.71 "18"
Les fonts sobre la història d'un tema o lloc determinats es troben sota el tema o el lloc amb la subdivisió -- Història -- Fonts, per ex., Educació -- Catalunya -- Història -- Fonts -- S. XVIII o Itàlia -- Història -- Fonts  
Història -- Metodologia 930.2
  Diplomàtica 930.22
  Cronologia històrica 930.24
  Arxivística 930.25
    Per a Instruments de descripció d'arxius (i.e., guies, inventaris, catàlegs ...) cerqueu sota el nom de l'arxiu, per exemple: Arxiu Històric de Girona - Catàlegs 930.255
  Paleografia 930.271
  Epigrafia: cerqueu sota Inscripcions o més específicament, Inscripcions gregues, Inscripcions llatines, etc. 930.272

Arqueologia. Les obres que tracten de les restes, monuments i objectes d'art antics d'una determinada regió, país, ciutat o grup ètnic es troben sota el nom del lloc o del grup ètnic seguit de la subdivisió -- Antiguitats (Arqueologia), per ex.: Girona -- Antiguitats (Arqueologia) 

Les obres sobre l'arqueologia de temps històrics (i.e., Egipte, Grècia, Roma, Edat Mitjana, etc.) es poden cercar també sota el nom del jaciment, per ex. Empúries (Jaciment arqueològic), Arbreda, Cova de l' (Serinyà : Jaciment Arqueològic)

902

904

Prehistòria: també trobareu informació sota els termes específics, per ex.,  Home prehistòric, Societat primitiva, etc. i els diferents períodes:

903
  Paleolític 903 "632"
  Mesolític 903 "633"
  Edat del bronze 903 "637"
  Edat del ferro 903 "638"
Indústries primitives: sota aquesta entrada trobareu les obres sobre els utensilis de pedra o ós i la seva manufactura. 903.01
Home -- Origen i Evolució humana 572.1/.4
Les obres sobre restes ceràmiques es troben sota l'encapçalament Ceràmica seguit de l'adjectiu del període, per ex.: Ceràmica grega, Ceràmica púnica, Ceràmica romana, etc. 904:738
Història antiga: sota aquesta entrada es troben les obres que tracten globalment del període fins a la caiguda de l'Imperi Romà. 931
Les obres sobre la història de les civilitzacions antigues es troben sota els noms de grup o sota els respectius encapçalaments de lloc amb la subdivisió -- Història (a més, pot portar subdivisió cronològica). Per ex.:  
  Íbers 936.5
  Fenicis 939.4
  Egipte - Història 932
  Grècia - Història 938
  Roma - Història 937
Cerqueu les biografies directament sota el cognom de la persona biografiada, per ex.: Ibárruri, Dolores 929 (nom)
Història universal: per a les obres d'història mundial no restringides a un determinat període. 930.9
Història d'Europa o d'Occident: cerqueu sota l'entrada Europa - Història 94
Les obres sobre història de la cultura o de les civilitzacions es troben sota els noms de les diferents civilitzacions, per ex.,  Civilització medieval Civilització occidental, etc. o sota noms de períodes, per ex.: Il·lustració, Renaixement, etc. 008

Ciències polítiques (punt de vista teòric)

Història política: les obres d'història política es troben sota el nom geogràfic seguit de la subdivisió -- Política i govern, per ex.: Alemanya -- Política i govern - S. XIX, Girona -- Política i govern - 1923/1930.

També trobareu informació sota temes seguits de la subdivisió -- Aspectes polítics, per ex.: Llenguatge i llengües -- Aspectes polítics, Sociologia -- Aspectes polítics, etc. i la subdivisió -- Política governamental sota persones, grups ètnics i temes no pròpiament governamentals, per ex.: Hidrologia -- Catalunya -- Política governamental, Drets de les dones -- Catalunya -- Política governamental, etc.

Ciències polítiques -- Filosofia

321

321.01

Les obres sobre les diferents formes d'organització política al llarg de la història es troben sota els noms concrets:  
  Feudalisme 321.17
  Monarquia 321.6
  Absolutisme 321.61
  Democràcia 321.7
NacióNacionalisme (poden portar subdivisió geogràfica), per ex., Nacionalisme -- Espanya 323.1
Revolucions, (pot portar subdivisió geogràfica i cronològica), per ex., Revolucions -- Europa de l'Est -- 1989, Revolucions -- 1848 323.6/.8

Història social. Les obres d'història social d'un lloc i període concrets es troben sota el geogràfic o sota classes de persones i grups ètnics seguit de la subdivisió -- Condicions socials (pot portar cronològica), per ex., País Basc -- Condicions socials, França -- Condicions socials -- S.VIII/XIV

Canvi social: per a les obres que tracten de la teoria del canvi social

323.3
Classes socials: també trobareu informació sota les diferents classes, per ex.:  
  Noblesa 323.1
  Pagesos 323.32
  Elit 323.396
Emigració i immigració: també trobareu informació sota Immigrants (pot portar subdivisió geogràfica), per ex., Immigrants -- Catalunya 325.1
Exili i Exiliats 325.2
Imperialisme: també trobareu informació sota noms de països amb la subdivisió -- Colònies, per ex., Espanya -- Colònies -- Amèrica 325.3
Relacions internacionals: per a les obres sobre política internacional. Les obres històriques s'inclouen a Política mundial i altres encapçalaments similars. Les relacions exteriors d'un país es troben sota el nom del país amb la subdivisió -- Relacions exteriors, per ex., Espanya -- Relacions exteriors

327

327.2

Partits polítics: i la subdivisió -- Política i govern sota noms geogràfics, per ex., Alemanya -- Política i govern -- 1789/1848 o la subdivisió -- Activitat política sota tipus de persones, per ex., Pagesos -- Activitat política. Cerqueu també sota la denominació específica de cada tendència:  
  Conservadorisme 329.11
  Liberalisme  329.12
  Socialisme  329.14
  Comunisme  329.15
  Feixisme  329.18
  Republicanisme 329.23
  Anarquisme 329.285

Economia -- Història: i les diferents escoles o tendències de pensament econòmic, per ex., Fisiocràcia, Escola clàssica d'economia, Economia marxista, etc.

Història econòmica: i la subdivisió -- Condicions econòmiques sota nom geogràfic, per ex., França -- Condicions econòmiques -- S.XIV/XV

330.8
Treball: i la subdivisió -- Treball sota classes de persones i grups ètnics, per ex., Dones -- Treball. També trobareu informació sota Treballadors, Sindicats, etc. 331

Les obres sobre Història agrària o Història rural d'un lloc concret es troben sota el geogràfic seguit de la subdivisió -- Condicions rurals, per ex., Catalunya -- Condicions rurals -- S. XIX/XX

Tinença de la terra

Agricultura -- Aspectes econòmics

323.32

332.2

338.43

Les obres sobre la història de les finances, dels bancs o història monetària es troben sota Finances, Finances públiques, Bancs, Moneda 336.7

Comerç (exterior i interior) i la subdivisió -- Comerç sota noms de països, ciutats, etc., i noms de grups ètnics, per ex., Venècia -- Comerç -- S. XIII/XVI

Economia internacional i la subdivisió -- Relacions econòmiques internacionals sota noms geogràfics, per ex., Espanya -- Relacions econòmiques internacionals -- Portugal

339

Antropologia: també trobareu informació sota noms de races, tribus, etc., per ex., Esquimals, Gitanos, etc.; i les subdivisions -- Relacions ètniques i -- Relacions racials sota noms de països, ciutats, etc., per ex., Austràlia -- Relacions ètniques

Etnologia: per a les obres sobre etnografia, antropologia cultural i antropologia social, per ex., Etnologia -- Catalunya.També trobareu informació sota Minories, Etnicitat, Grups ètnics

Usos i costums i la la subdivisió -- Vida social i costums sota noms de països, ciutats, etc., i sota classes de persones i grups ètnics, per ex., Catalunya -- Vida social i costums, Gitanos -- Vida social i costums, etc.

39
Mort, Ritus i cerimonies fúnebres 393
Les obres sobre la condició femenina o sobre la història d'aquest gènere es troben sota Dones, amb diferents subdivisions, per ex., Dones -- França -- S. XVIIIDones -- Condicions socials -- Espanya -- S. XVIII 396
Folklore i les diferents formes de cultura tradicional. També trobareu informació sota Literatura popular, Contes populars, Llegendes, Bruixeria, Proverbis, etc. 398

 

 

Com trobar documents sobre Informàtica
Matèria
Signatura
Informàtica (Generalitats) 681.3
Algorismes, Estructures de dades (Informàtica), Processament de dades, Mineria de dades, Complexitat computacional, etc. 681.3.01
Programació (Ordinadors) 681.3.01
  Programació lògica 681.3.01
  Programació en paral·lel (Informàtica) 681.3.01
Criptografia 681.3.01 (criptografia)
Intel·ligència artificial 681.3.01 (IA)
  Representació del coneixement (Teoria de la informació) 681.3.01 (IA)
  Restriccions (Intel·ligència artificial)  681.3.01 (IA)
  Intel·ligència artificial distribuïda  681.3.01 (IA)
  Aprenentatge automàtic  681.3.01 (IA)
  Sistemes experts (Informàtica)  681.3.01 (IA)
  Ordinadors neuronals 681.3.01 (IA)
  Agents intel·ligents (Programaris) 681.3.01 (IA)
  Xarxes neuronals (Informàtica) 681.3.01 (IA)
Infografia 681.3.01:74
Llenguatges de programació. També trobareu informació sota els noms concrets dels llenguatges, per ex.: C (Llenguatge de programació), COBOL (Llenguatge de programació), etc. 681.3.068 (nom)
Programes d'ordinador. També trobareu informació sota els noms concrets dels programes, per ex.:WORD, EXCEL, etc.  681.3.06 (nom)
Enginyeria de programari, Enginyeria de programari assistida per ordinador 681.3.07
Informació -- Sistemes d'emmagatzematge i recuperació 681.3.07
  Bases de dades -- Gestió 681.3.07
  Sistemes d'informació per a la gestió 681.3.07
  Fitxers informàtics -- Organització 681.3.07
Automàtica. També trobareu informació sota Automatització.  681.5
  Control automàtic 681.5
  Robòtica  681.51/.53
Sistemes operatius (Ordinadors) 681.311
  Els diferents sistemes operatius es troben entrats directament pel seu nom, per ex.: Linux (Sistema operatiu), UNIX (Sistema operatiu), etc. 681.311 (nom)
Arquitectura d'ordinadors: cerqueu sota Arquitectura d'ordinadors 681.313

 

 

Com trobar documents sobre Salut a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Medicina -- Història: aquest encapçalament pot anar subdividit geogràficament (e.g., Medicina -- Catalunya -- Història) o cronològicament (Medicina -- Història -- S. XVIII) 61 (09)
Anatomia i fisiologia: cerqueu sota els encapçalaments Anatomia humana i Fisiologia humana. També trobareu informació sota els encapçalaments Anatomia patològica i Fisiologia patològica. 611/612
Nutrició, Dietètica: també trobareu informació sota Hàbits alimentaris i Dietoteràpia. 613.2
  Lactància: cerqueu sota l'encapçalament Alletament. També trobareu informació sota Nodrissons -- Alimentació. 613.22
Salut en el treball: també trobareu informació sota Malalties professionals -- Prevenció i Seguretat en el treball. 613.6
  Infeccions nosocomials, Hospitals -- Mesures de seguretat. Cerqueu també sota Operacions quirúrgiques -- Infeccions i Hospitals -- Desinfecció 613.6:362.11
Medicina esportiva: cerqueu també sota els encapçalaments Exercici -- Ús terapèutic i Exercici -- Aspectes fisiològics. 613.71
Drogoaddicció, Drogues. També trobareu informació sota els noms concrets de drogues, e.g.,Cannabis, etc. 613.8
  Alcoholisme 613.81
  Tabac: vegeu també l'encapçalament Hàbit de fumar. 613.84
Sexologia. Cerqueu també sota Sexualitat, Contracepció, Trastorns sexuals, Educació sexual i el sub-encapçalament -- Conducta sexual sota grups de persones, e.g., Adolescents -- Conducta sexual. 613.88
Economia de la salut: cerqueu també sota els encapçalaments Hospitals -- Aspectes econòmics, Salut pública -- Aspectes econòmics, Seguretat social, Política sanitària -- Aspectes econòmics i Assistència mèdica. 614:33
Política i planificació sanitària: cerqueu sota els encapçalaments Salut pública -- Planificació, Política sanitària i la subdivisió -- Política sanitària sota noms de llocs, e.g., Catalunya -- Política sanitària, i Hospitals -- Planificació. 614:35
Gestió sanitària: cerqueu sota els encapçalaments Salut pública -- Administració, Serveis sanitaris -- Administració, Hospitals -- Administració i Serveis d'infermeria -- Administració. 614:65
Salut pública, comunitària, preventiva: cerqueu sota els encapçalaments Salut pública, Infermeria de salut comunitària, Infermeria de salut pública, Medicina familiar, Atenció primària, Educació sanitària, Atenció domiciliària i Medicina preventiva. 614.1
  Epidemiologia 614.12
Atenció primària i Atenció domiciliària 614.2
  Personal sanitari, Malalts (i l'encapçalament amb subdivisions). També trobareu informació sota Infermera i pacient, Infants malalts, Metge i pacient i Hospitals -- Pacients. 614.253
    Infermeria (en general): també trobareu informació sota els encapçalaments Infermeres, Infermeria domiciliària, Auxiliars d'infermeria i Serveis d'infermeria. 614.253.5
    Infermeria -- Història: també podeu trobar l'encapçalament subdivit geogràficament, e.g., Infermeria -- Amèrica Llatina -- Història. 614.253.5 (091)
    Models d'infermeria 614.253.50
    Procés d'Atenció d'Infermeria (PAI): també trobareu informació sota Registres d'infermeria i Històries clíniques. 614.253.51
    Diagnòstic d'infermeria 614.253.52
    Pràctica i cures en general: cerqueu sota Infermeria -- Pràctica professional. 614.253.53
Vacunació 614.47
Accidents: cerqueu sota els encapçalaments Accidents infantils, Accidents domèstics, Medicina d'urgència i Primers auxilis. 614.8
Farmacologia (en general) 615
  Administració de medicaments: cerqueu sota els encapçalaments Farmacologia i Medicaments -- Administració. També trobareu informació sota: Hospitals -- Distribució de medicaments.  615.03
  Vademècums: cerqueu sota Farmacologia -- Manuals, guies, etc., Farmacopees, Medicina -- Fòrmules i receptes i Medicaments -- Catàlegs. 615.1
  Psicofarmacologia i Psicofàrmacs 615.2
  Terapèutica 615.8
    Psicoteràpia: també trobareu informació sota Teràpia de grup, Teràpia familiar, Teràpia de la conducta, Logoteràpia, etc. 615.851
  Toxicologia: també trobareu informació sota temes seguits de la subdivisió -- Toxicologia, e.g., Medicaments -- Toxicologia. 615.9
Medicina interna 616
  Nosologia: trobareu les diferents classificacions sota els seus noms, e.g., CIPSAP-2-Definida, CI- Procés-AP, etc.  616 (036)
  Oncologia: cerqueu també sota Càncer i els encapçalaments que comencen per aquest terme seguits d'alguna subdivisió, e.g., Càncer -- Tractament, i la subdivisió -- Càncer sota parts del cos, e.g., Còlon -- Càncer, etc. 616-006.6
  Dolor 616-009.7
  Medicina intensiva, Tractament pal·liatiu, Malalts terminals -- Cura 616-035.9
  Pediatria 616-053.2
  Geriatria, Gerontologia 616-053.9
  Semiologia, Tècniques de laboratori: cerqueu sota Diagnòstic, Química clínica, Diagnòstic de laboratori, etc. i sota els diferents tipus de diagnòstics, e.g., Diagnòstic físic, Diagnòstic radiològic, etc. 616-07
    Urgències: cerqueu sota Medicina d'urgència i Urgències mèdiques, Serveis d' 616-083.98
  Trasplantació d'òrgans, teixits, etc. i la subdivisió -- Trasplantació, sota òrgans específics. Per ex.: Ronyons -- Trasplantació 616-089
  Aparell cardiovascular: cerqueu sota Cor -- Malalties, Sistema cardiovascular -- Malalties, Cardiologia 616.1
  Aparell respiratori 616.2
  Aparell digestiu: cerqueu també sota Gastroenterologia 616.3
  Sistema endocrí: cerqueu sota Endocrinologia 616.4
  Dermatologia 616.5
  Aparell genitourinari, Urologia 616.6
  Aparell locomotor: també trobareu informació sota Ortopèdia i Músculs. 616.7
  Neurologia 616.8
    Psiquiatria 616.89
  Malalties infeccioses:cerqueu sota Malalties transmissibles i Infecció 616.9
Cirurgia 617.5
Oftalmologia 617.7
Dona i salut 618
  Ginecologia  618.1
  Obstetrícia, Infermeria obstètrica 618.2