Biblioteca de la UdG

Temes3

Temes3

 

Com trobar documents sobre Educació Social a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Estat del benestar (no inclosos els aspectes legals o jurídics, i.e. pobresa d'un lloc, e.g., Estat del Benestar  -- Catalunya) 364.2

Serveis socials. Assistència. Benestar social (per als organismes públics de cada país). (Des d'un punt de vista assistencial, mèdic, però no social o educatiu)

Educació social / Treball social / Voluntariat:

  • Educació especial no formal
  • Educació especial escolar

364.4

374.1/.9

376.1/.9

Organització: voluntariat, integració social en general, treball social en general, educació social, educadors socials. 374.1
Disminuïts en general (físics i psíquics):

Disminuïts físics

Disminuïts sensorials. Disminuïts múltiples sensorials:

Disminuïts psíquics:(trobareu informació sobre els diferents malalts sota la malaltia seguida de la subdivisió -- Pacients)

374.2/.4

374.2

374.3

374.32

374.33

374.4

Persones problemàtiques, inadaptades socialment: Infants maltractats, Delictes sexuals, Delinqüents, Drogoaddictes, etc. 374.5
Grups socials especials:

374.6

374.62

374.63

374.64

Grups nacionals especials. Minories. Educació intercultural 374.7

Educació permanent d'adults. Educació de persones adultes

Alfabetització

374.8

374.81

Treball comunitari: i.e., treball amb famílies, treball amb els vells, etc. (Trobareu les obres entrades sota el nom del grup social seguit de la subdivisió --Treball social, per ex.: Vells -- Treball social, Família -- Treball social) 374.9
Educació especial escolar (en general currículums). També trobareu informació sota les classes de persones inadaptades (tant superdotades com disminuïdes) seguides de la subdivisió --Educació, per ex.: Disminuïts -- Educació 375
Integració escolar. Atenció a la diversitat 376.1
Educació intercultural 376.7
Animació sociocultural. Temps lliure. Educació no-formal. Educació social 379.8

 

 

 

 

 

Com trobar documents sobre Electrònica i Electricitat a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Microelectrònica     681.32
  Circuits integrats 681.32
  Microprocessadors 681.322
Circuits electrònics 681.32
  Circuits integrats 681.32
  Circuits de microones 681.32
  Circuits lògics 681.32
Instruments de mesura i control: cerqueu sota Mesurament -- Instruments 681.5.03
  Interferència electromagnètica 681.5.03
  Detectors 681.5
  Teledetecció 621.398
Teoria del senyal: cerqueu sota l'encapçalament Senyal, Teoria del (Telecomunicació) 681.5.03
  Tractament del senyal 681.5
  Processament d'imatges: cerqueu sota Imatges -- Processament 681.52
  Visió per ordinador 681.52
  Reconeixement de formes (Informàtica) 681.5
Sistemes de comunicació sense fil: cerqueu sota Comunicació sense fil, Sistemes de 681.312
  Bluetooth (Tecnologia) 681.312...
  Fibres òptiques 535.8
  Fotònica 539...
  Comunicacions mòbils, Sistemes de 681.5
Telemàtica i xarxes d'ordinadors : les xarxes d'ordinadors es troben sota l'encapçalament Ordinadors, Xarxes d' 681.312
  Internet 681.312
  Xarxes locals (Ordinadors), Xarxes metropolitanes (Ordinadors) 681.312
  Transmissió de dades: cerqueu sota Dades -- Transmissió 681.312
  Protocols de xarxes d'ordinadors 681.312
Electrònica de potència 681.331
  Control electrònic 681.331
  Convertidors de corrent elèctric 681.331
Optoelectrònica 621.381
  Dispositius optoelectrònics 621.381
  Làsers 621.375.826
Ràdio 621.381
  Antenes (Electrònica) 621.396.6
  Circuits de microones 681.32
  Radar 621.396.96
Enginyeria elèctrica 621.3...
  Aparells elèctrics. Cerqueu també la subdivisió -- Aparells i accessoris sota temes tècnics, noms de procediments de fabricació, indústries, serveis, laboratoris, institucions, guerres, animals, plantes i cultius, per ex.: Enginyeria elèctrica -- Aparells i accessoris 621.3
  Distribució de l'energia elèctrica: cerqueu sota Energia elèctrica -- Distribució 621.315
  Alta tensió: cerqueu sota Energia elèctrica -- Distribució -- Alta tensió 621.316
Electricitat, Energia elèctrica 621.312
  Centrals elèctriques 621.311...
Instal·lacions elèctriques 696.6

 

 

 

Com trobar documents sobre Filologia a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Llenguatge i llengües: cerqueu sota aquesta entrada les obres sobre el llenguatge en general i sobre l'origen i la història del llenguatge. 800
      Semiòtica: per a les obres sobre semiologia i semiòtica. 800:003
  Psicolingüística: sota aquesta entrada trobareu les obres sobre psicologia del llenguatge. 800:159.9
  Sociolingüística: sota aquesta entrada trobareu les obres sobre els aspectes socials del llenguatge. 800:301
  Política lingüística 800:32
  Llenguatge i llengües -- Filosofia 800.1
  Llenguatge i llengües -- Ensenyament: per a les obres sobre l'estudi i l'ensenyament d'una segona llengua o una llengua estrangera. 800.7
       Bilingüisme                                                           800.73
  Llenguatge i llengües -- Classificació: per a les obres sobre la classificació de les llengües. 800.8
Lingüística: sota aquesta entrada trobareu obres relatives a l'estudi científic de la parla humana incloses la fonètica, la morfologia i la sintaxi. 801
  Lexicologia i Lexicografia: per a les obres sobre l'elaboració de lèxics o diccionaris. 801.3
  Fonètica i Fonologia 801.4
  Gramàtica comparada i general (principis generals de la gramàtica) 801.5
       Semàntica                                                       801.54
    Llenguatge i llengües -- Etimologia: per a les obres sobre l'origen dels mots i la seva evolució. 801.54
    Gramàtica comparada i general -- Morfologia: per a les obres relatives a l'estudi i l'anàlisi de l'estructura, les formes i les classes de mots. 801.55
    Gramàtica comparada i general -- Sintaxi: per a les obres relatives a l'estudi de les relacions o funcions dels mots en la frase o oració. 801.56
    Crítica textual: per a les obres que tracten de la cerca i reconstrucció metòdica de textos segons l'original més probable. 801.73
  Lingüística històrica: els documents sobre lingüística històrica es troben sota l'encapçalament Lingüística diacrònica 801.9
Llengües:  
  Anglès 802.0
  Llengües romàniques 804
    Francès 804.0
    Occità 804.9
    Provençal 804.9
    Català 804.99
    Italià 805.0
    Castellà 806.0
    Portuguès 806.90
    Gallec 806.99
  Llatí 807.1
  Grec 807.5
  Llengües eslaves 808
  Llengües indoeuropees 809.1
    Basc 809.169
Els diferents aspectes d'estudi de les llengües es troben sota el nom de la llengua seguit de les següents subdivisions, per ex.:  
  Català -- Ús 804.99-085.5
  Català -- Dialectes 804.99-087
  Català -- Ortografia 804.99-1
  Català -- Lexicografia, Català -- Lexicologia 804.99-3
  Català -- Fonètica, Català -- Fonologia  804.99-4
  Català -- Gramàtica 804.99-5
  Català -- Etimologia 804.99-54
  Català -- Morfologia 804.99-55
  Català -- Sintaxi 804.99-56
  Català -- Versificació 804.99-6
Literatura 82
Literatura -- Història i crítica: per a les obres sobre història de la literatura. També podeu trobar la història de la literatura de cada llengua: Literatura catalana -- Història i crítica. 82 (09)
Literatura -- Filosofia o Literatura -- Estètica: sota aquestes entrades trobareu les obres que tracten de la literatura des d'un punt de vista teòric i filosòfic i les que la tracten des de la vessant estètica respectivament. 82.01
Traducció: per trobar estudis que tractin de la interpretació i la traducció o de les tècniques i metòdes sobre les versions en les diferents llengües.
També podeu trobar llibres que tractin sobre les versions i traduccions per a cada llengua, per ex.: Català -- Traducció, Castellà -- Traducció, Anglès -- Traducció, etc.
82.03
Preceptiva literària: sota aquesta entrada trobareu les obres que tracten de l'activitat literària o els diferents tipus de composicions literàries. 82.08
  Retòrica: per a les obres sobre la tècnica del discurs, l'art de l'eloqüència i també la redacció escrita com a exercici. 82.085
    Narració (Retòrica) 82.09-3
  Poètica: per a les obres que tracten de la tècnica i de la filosofia de la poesia. 82.09-1
    Versificació 801.6
  Estil literari 82.08
Art d'escriure: sota aquesta entrada trobareu les obres que tracten de la literatura com a professió, de l'ofici d'escriptor i de la metodologia per escriure. 82.081
  Novel·la -- Tècnica 82.09-3
  Redacció (Literatura) 001.8
Escriptura: sota aquest encapçalament trobareu les obres que tracten en conjunt de la història i dels sistemes de l'escriptura. 003
  Paleografia 930.072
Literatura comparada 82.09
Períodes literaris, escoles o corrents: cerqueu directament el nom del període, de l'escola o del corrent:  
  Literatura barroca 82.09"16"
  Literatura medieval 82.09"04/14"
  Literatura europea -- 1450/1600, Renaixement 82.09"14/16"
  Modernisme (Literatura) 82.09"18/19"
  Surrealisme (Literatura) 82.09"19"
  Generació del 98 860.09"18/19"
Literatura per llengües:  
  Literatura anglesa 820
  Literatura francesa 840
  Literatura provençal 849.0
  Literatura catalana 849.9
  Literatura italiana 850
  Literatura castellana 860
  Literatura hispanoamericana 860 (7/8)
  Literatura llatina 871
  Literatura grega 875
  Literatura àrab 892.7
Literatura per gèneres (obres teòriques)  
  Teatre 82.09-2
    Teatre anglès: sota aquesta entrada trobareu les obres que parlen la història i la teoria del teatre anglès però no textos dramàtics. Els textos dramàtics s'han de cercar per autor. 820.09-2
  Novel·la 82.09-3
  Poesia 82.09-1
  Literatura fantàstica 82.09-9
  Literatura popular 398.2
  Novel·la picaresca 860.09-3
Literatura (obres de creació). Les obres de creació literària (novel·la, teatre o poesia) escrites per un autor s'han de buscar mitjançant una cerca per l'opció "Autor" del catàleg i posant el cognom, o una cerca per "Títol" introduïnt el títol d'una obra concreta. Per ex.: buscant per "Autor" Martí i Pol, Miquel es recuperen totes les obres escrites per Miquel Martí i Pol.

849.9"19

autor"

Obres sobre autors: si busqueu al catàleg el cognom d'un autor com a "Matèria" trobareu les obres que tracten sobre ell i la seva vida o la seva obra, etc. Per ex.: "Matèria" Martí i Pol, Miquel
Aleshores trobareu tots els estudis que tracten sobre Miquel Martí i Pol o sobre la seva obra.

849.9"19"

autor

 

 

 

 

Com trobar documents sobre Filosofia a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Filòsofs: Trobareu l'obra dels diferents filòsofs o sobre ells directament sota el seu nom, e.g., Plató, Ferrater Mora, Josep, etc.

1 filòsof /

1 (filòsof)

Pensament filosòfic d'una àrea geogràfica concreta: cerqueu les obres sobre el pensament filosòfic d'una àrea geogràfica concreta sota l'encapçalament Filosofia seguit de l'adjectiu, e.g., Filosofia alemanya, Filosofia llatinoamericana, etc. 1 (1/9)
Diccionaris i enciclopèdies de filosofia: cerqueu-los sota l'encapçalament Filosofia -- Diccionaris o Filosofia -- Enciclopèdies. 1 (03)
Ensenyament de la filosofia: el material didàctic per a l'ensenyament d'aquesta disciplina es troba sota l'encapçalament Filosofia -- Ensenyament (i les subdivisions que comencen per la paraula Ensenyament, i.e., Ensenyament secundari, etc.) 1 (07)
Història de la filosofia: cerqueu les obres sota l'encapçalament Filosofia -- Història (pot incloure una subdivisió cronològica, e.g., Filosofia -- Història -- S. XIX) 1 (09)
Períodes generals:  
  Filosofia antiga 1(37/38)
  Filosofia medieval  1"04/14"
  Filosofia moderna 1(082.2)
  Filosofia contemporània: cerqueu sota l'encapçalament Filosofia moderna -- S. XX 1(091)
Metafísica 11
  Ontologia 111
  Veritat  111.852
  Filosofia de la natura / Cosmologia  113/119
  Temps: cerqueu sota els encapçalaments Percepció del temps, Temps -- Filosofia 115
Metafísica especial:  
  Causalitat  122
  Llibertat i necessitat: cerqueu sota els encapçalaments Lliure albir i determinisme, Necessitat (Filosofia)  123
  L'ànima, essència de la vida i la mort: cerqueu sota els encapçalaments Emocions (Filosofia), Ànima, Mort  128
Filosofia de la cultura: les obres sobre aquest tema es troben sota els encapçalaments Cultura -- Filosofia, Llenguatge i llengües -- Filosofia, Etnologia -- Filosofia  130.2
Ciències ocultes: cerqueu sota els encapçalaments Màgia, Alquímia, Ocultisme i Astrologia 133...
Sistemes filosòfics 141...
  Naturalisme 141
  Materialisme  141.12
  Platonisme, Neoplatonisme  141.131
  Racionalisme  141.132
  Evolucionisme: cerqueu sota els encapçalaments Evolució i Evolució (Biologia) 141.155
  Existencialisme 141.32
  Ateisme 141.45
  Socialisme, Comunisme, Marxisme 141.82
Lògica. Metodologia lògica: cerqueu sota els encapçalaments Lògica matemàtica, Lògica i Proposició (Lògica)  160
Raonament. Altres encapçalaments relacionats sota els quals podeu trobar informació sobre aquest tema són: Lògica i Pensament. 162
  Inducció (Lògica)  162.3
  Sofismes  162.5
  Dialèctica  
Lògica matemàtica 164
Teoria del coneixement, Gnoseologia, Epistemiologia. La majoria d'obres sobre aquest tema es troben sota l'encapçalament Coneixement, Teoria del. També trobareu informació sota: Justificació (Teoria del coneixement), Criteri (Teoria del coneixement), Alteritat (Teoria del coneixement).  165
  Irracionalisme 165.61
  Fenomenologia  165.62
  Racionalisme  165.63
  Empirisme  165.64
  Criticisme: cerqueu sota Criticisme (Filosofia) 165.65
  Nihilisme. Escepticisme 165.72
  Positivisme 165.731
  Pragmatisme. Humanisme 165.74
  Estructuralisme 165.75
  Subjectivisme: cerqueu sota l'encapçalament Subjectivitat 165.81
  Realisme 165.82
Filosofia analítica: cerqueu sota Anàlisi (Filosofia) 167.2
Filosofia de la ciència: cerqueu sota els encapçalaments Ciència i Ciència -- Filosofia. Poden anar subdividits geogràficament ( ) o cronològicament " ". 167.7
Ciències socials des del punt de vista de la filosofia: cerqueu sota els encapçalaments Ciència -- Aspectes socials i Coneixement, Sociologia del. 167.7:316
Matemàtica -- Filosofia 167.7:51
Cosmologia 167.7:52...
Física: Trobareu informació sobre la Física des del punt de vista de la Filosofia sota els encapçalaments Física, Relativitat (Física), Quàntums, Teoria dels 167.7:53...
Ciència -- Història 167.7(09)
Ciència -- Metodologia 168
Ètica i Educació moral 170
Moral Individual: cerqueu sota els encapçalaments Consciència (Moral), Conseqüencialisme (Ètica), Teologia moral, Moral pràctica, Intencionalitat (Filosofia) i Responsabilitat. 171
Ètica social: també trobareu informació sota els encapçalaments Ètica política i Ciències polítiques -- Filosofia. 172
  Tolerància 172.3
  Relacions morals dels pobles: cerqueu sota Internacionalisme, Pau, Patriotisme, Seguretat internacional.  172.4
Moral professional: cerqueu sota els encapçalaments Bioètica, Ètica professional i Ètica empresarial. 174
Moral sexual: cerqueu sota els encapçalaments Ètica sexual i Erotisme. 176
Moral i societat: cerqueu sota Ètica social, Educació cívica i Violència. 177
Qüestions diverses de moral: cerqueu sota Drets dels animals, Eutanàsia, Avortament -- Aspectes ètics i morals. 179

 

 

 

Com trobar documents sobre Física a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Física (general). Tots els manuals bàsics s'inclouen en aquest apartat (per ex., Tipler, Serway, etc.). 53
Físics. Feu una cerca per matèria pel cognom per trobar el que s'ha escrit sobre el físic) o bé feu una cerca per autor pel cognom per recuperar l'obra escrita pel físic. Exemple: Einstein, Albert (com autor). Si voleu més informació sobre la vida i investigacions de físics il·lustres cerqueu per: Física -- Reculls d'escrits.

53 físic/

53 (físic)

Diccionaris i enciclopèdies. Cerqueu sota Física -- Diccionaris i Física -- Enciclopèdies, també per Física -- Terminologia.  53 / 53(03)

La Física, des del punt de vista de la Filosofia, la trobareu a:  Física -- Filosofia. També trobareu informació sota: Ciència -- Filosofia.

Els documents sobre física relacionada amb altres matèries es troben sota l'encapçalament Física seguit de l'adjectiu de la ciència corresponent, per ex.: Física atmosfèrica, Física matemàtica, Física nuclear, etc. o directament sota els encapçalaments Astrofísica, Biofísica, Geofísica, etc.

53:167.7
Ensenyament de la Física: cerqueu sota Física -- Ensenyament. 53:37
Llibres de problemes i exercicis: Física -- Problemes, exercicis, etc. Els problemes i exercicis dels diferents àmbits de la física es troben sota l'encapçalament de l'àmbit seguit de la subdivisió -- Problemes i exercicis, per ex.: Termodinàmica -- Problemes, exercicis, etc. 53 (07)
Els manuals de pràctiques de laboratori es troben sota Física --- Manuals de laboratori. També trobareu informació sota: Física -- Experiments. 53 (076.5)
Les taules i unitats es troben sota Física -- Taules. 53 (083.5)

Física -- Història. Trobareu una subdivisió cronològica per indicar un determinat període de la història, per ex.: Física -- Història -- S. XX.

Podeu completar la visió històrica de la disciplina, d'una forma més àmplia, si cerqueu per: Ciència -- Història. Si voleu restringir la cerca a un àmbit geogràfic afegiu a l'encapçalament una subdivisió geogràfica, per ex.: Física -- Alemanya.

53
Física -- Mesuraments 53.08
Principis generals de la Física. Els mètodes d'investigació es troben sota:Física -- Investigació. 530.1
  Teoria quàntica: cerqueu sota Quàntums, Teoria dels. 530.145
Camps de la Física  
  Mecànica 531
    Cinemàtica 531.1
    Estàtica 531.2
    Dinàmica 531.3
  Mecànica de fluids, Hidràulica. 532
    Dinàmica de fluids                                                 
532.5
  Els documents sobre Acústica es troben sota l'encapçalament So. També trobareu informació sota: Vibració i Ones. 534
  Òptica 535
  Calor 536.2
  Termodinàmica 536.7
  Electricitat, Magnetisme, Electromagnetisme 537
  Física de l'estat sòlid 539