Biblioteca de la UdG

Temes1

Temes1

 

 

 

Com trobar documents sobre Agricultura
Matèria
Signatura
Diccionaris i enciclopèdies d'agricultura: cerqueu per la matèria seguida de la subdivisió -- Diccionaris, per ex.: Agricultura -- Diccionaris 63
Agronomia i explotació agrícola: Cerqueu sota els encapçalaments: Agricultura, Fitotècnia,  Conreus i clima. Si voleu podeu restringir la cerca a un àmbit geogràfic afegint el geogràfic darrera l'encapçalament, per ex.: Agricultura -- Catalunya. En aquest cas la signatura portarà un número entre parèntesi que indica el lloc.   631
  Economia agrària: cerqueu sota Agricultura -- Comptabilitat, Indústria agrícola -- Comptabilitat 631.1
  Edificis per a explotacions agrícoles: cerqueu sota els noms concrets de les instal·lacions, per ex.: Bestiar -- Habitatge, Hivernacles, Masies, masos, etc. 631.2
  Maquinària agrícola  631.3
  Edafologia: també trobareu informació sota Conreus i sòls, Química dels sòls, Sòls -- Anàlisi, Sòls -- Classificació, Sòls -- Composició, Sòls -- Conservació, Sòl -- Ús agrícola del  631.4
 
Sistemes de producció agrícola
 631.5
     Millora vegetal: cerqueu sota Biotecnologia agrícola, Plantes -- Millorament selectiu, Plantes transgèniques  631.52
    Multiplicació de les plantes: Llavors, Empelts (Agricultura). Sota els cultius específics també trobareu la subdivisió: -- Empelts, per ex.: Presseguer -- Empelts   631.53
    Poda  631.54
    Mètodes especials de cultiu: cerqueu sota Hidroponia  631.58
    Ecologia agrícola, Agricultura sostenible, Agricultura biològica  631.59
  Tecnologia agrícola: cerqueu sota els encapçalaments Enginyeria agronòmica i Recuperació de terres  631.6
    Regatge  631.67
  Fertilització: cerqueu sota els encapçalaments Plantes -- Nutrició, Adobs, Compost  631.8
Fitopatologia (general). També podeu aplicar la subdivisió  -- Malalties i plagues sota plantes i grups de plantes, per ex., Fruita -- Malalties i plagues, etc.  632
  Plantes -- Malalties  632.1
  Plagues agrícoles  632.2
  Males herbesHerbicides  632.3
  Plagues -- Control, Plagues d'insectes -- Control, Plaguicides  632.4
Cultius específics: Blat de moro, Llegums, Ordi, Plantes farratgeres, etc.  633
Fructicultura, Arbres fruiters. També podeu cercar sota el nom específic dels fruiters, per ex.: Perera  634
  Viticultura  634.8
Horticultura, Hortalisses. També podeu cercar sota els nom específic de les hortalisses, per ex.:Patates, etc.  635
Ramaderia: cerqueu sota Bestiar, Bestiar -- Cria i desenvolupament i Indústria ramadera. També trobareu informació sota Animals -- Alimentació, Animals -- Aliments, Animals -- Nutrició, Zootècnia  636
  Bestiar boví  636.2
  Bestiar oví, Cabres   636.3
  Porcs  636.4
  Aviram  636.5
  Cuniculicultura, Conills   636.9
Productes dels animals (general)  637
  Productes lactis, Llet  637.1
  Carn, Escorxadors  637.5
Agricultura (com a branca de l'economia): cerqueu sota Agricultura -- Aspectes econòmics. Podeu afegir una subdivisió geogràfica per cercar els documents d'un lloc concret, per ex.: Agricultura -- Aspectes econòmics -- Andalusia  338.43(N)
  Política agrícola. Per trobar les polítiques agrícoles de llocs concrets cerqueu el geogràfic seguit de la subdivisió -- Política agrícola, per ex.: Catalunya -- Política agrícola  338.43.01(N)
  Política agrícola de la UE: cerqueu sota Comunitat Econòmica Europea, Països de la -- Política agrícola (per als documents anteriors al Tractat de Maastricht (1992)) i Unió Europea, Països de la -- Política agrícola (per als documents posteriors al Tractat de Maastricht)  341.562
Dret agrari. Per trobar documents sobre l'aplicació del dret agrari en un lloc concret, cerqueu Dret agrari seguit de la subdivisió geogràfica del país, per ex.: Dret agrari -- Espanya  351.823.1(N)
Legislació agrària : cerqueu sota Dret agrari -- Legislació. Per cercar la legislació agrària d'un lloc concret cerqueu Dret agrari -- Legislació seguit del geogràfic, per ex.: Dret agrari -- Legislació -- Espanya

 L

351.823.1/any

 

 

 

 

Com trobar documents sobre Arquitectura, Construcció i Enginyeria Civil a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Arquitectura (general) 72
Diccionaris, enciclopèdies i terminologies: cerqueu sota la matèria concreta seguida de les subdivisions -- Diccionaris, -- Enciclopèdies o -- Terminologia, per ex.: Arquitectura -- Diccionaris, Construcció -- Terminologia, etc. També podeu afegir al darrera una subdivisió de llengua per restringir la cerca a una llengua concreta.

RD

(matèria)

Dibuix arquitectònic: empreu aquest encapçalament per a recuperar documents sobre tipologies de dibuix (i.e., dibuix tècnic, dibuix geomètric, etc.)  o sobre tècniques d' expressió o representació gràfica (i.e., acotacions, croquis, etc.). Per buscar llibres de pràctiques, problemes o exercicis de dibuix afegiu el subencapçalament -- Problemes, exercicis, etc., per ex.: Geometria descriptiva -- Problemes, exercicis, etc. 72.02
  Dibuix arquitectònic 72.02
  Dibuix lineal  744
  Geometria descriptiva 744:514.18

Normativa tècnica: cerqueu sota l'encapçalament del sector concret que us interessa seguit de la subdivisió -- Normes, per ex.: Dibuix arquitectònic -- Normes, Construcció -- Normes, Control de qualitat -- Normes, Climatització -- Normes UNE, etc.

Per recuperar normes concretes cerqueu directament per títol el nom de la norma, per ex.: UNE 107-301-86

RN
Medi ambient: cerqueu sota Arquitectura sostenible i Ecologia urbana. Trobareu més informació sota matèries relacionades seguides de la subdivisió -- Aspectes ambientals, per ex.: Arquitectura -- Aspectes ambientalsConstrucció -- Aspectes ambientals, etc. 
72:504
Arquitectes: per trobar documents sobre un arquitecte concret cerqueu per matèria pel cognom de l' arquitecte o el nom del grup, per ex.: Le Corbusier, Coderch, Gropius, etc.

72

(Cognom)

Història de l' arquitectura: cerqueu sota Arquitectura -- Història. Trobareu més informació sota encapçalaments relacionats seguits de la subdivisió -- Història, per ex.: Construcció -- Història, Urbanisme --Història, Arquitectura del paisatge -- Història, etc.    72.03
Les obres arquitectòniques o l'arquitectura d'un lloc concret es troben sota l'encapçalament de matèria corresponent seguit de la subdivisió geogràfica, per ex.: Arquitectura -- Girona, Urbanisme -- Barcelona.

72

(Geogràfic)

Estils i períodes arquitectònics: cerqueu els diferents períodes i estils pel seu nom concret, per ex.: Arquitectura bizantina, Arquitectura del Renaixement, Modernisme (arquitectura), etc. Pot incloure una subdivisió geogràfica, per ex.: Arquitectura gòtica -- Catalunya.

Per a més informació sobre períodes artístics determinats consulteu l' apartat Estils i moviments artístics de la Guia Com trobar documents sobre Art a la Biblioteca.

72.03
Urbanisme (general) 711

Legislació i aspectes legals: cerqueu sota l'encapçalament de matèria corresponent seguit de la subdivisió -- Dret i legislació. Pot incloure una subdivisió geogràfica al darrera per restringir la cerca a un àmbit geogràfic concret, per ex.: Urbanisme --Andalusia, Urbanisme -- Catalunya, Urbanisme -- Barcelona

 

Ciutats: empreu aquest encapçalament per a recuperar documents sobre disseny o planejaments urbanístics, arquitectura de ciutats, etc. Pot incloure una subdivisió geogràfica, per exemple: Ciutats -- Barcelona

 

Arquitectura del paisatge (general)                                         

També trobareu informació sota els diferents espais, per exemple: Aquitectura de jardins, Parcs, Places

La CDU varia en funció de la matèria

 

711.4

 

 

712

 

712.25

  Urbanisme -- Dret i legislació -- Espanya

711:34 (460)

  Construcció -- Dret i legislació -- Espanya 69:34
Construcció (general) 69
  Construcció -- Mesures de seguretat 69:613.6
  Construcció -- Planificació 69.05
  Construcció -- Pressupostos, Construcció -- Preus  69.05:657.4
  Patologia de la construcció: cerqueu sota Construcció -- Defectes  69.059
Materials de construcció (general). També trobareu informació sota els diferents materials, per ex.:  691
  Fusta 691.11
  Plàstics 691.75
  Materials ceràmics 691.4
  Formigó 691.32
  Ciment, Ciment pòrtland 691.54
Elements constructius: cerqueu directament els elements constructius concrets, per ex.: 692
  Fonaments 692.1
  Murs, Façanes 692.2
  Cobertes (Construcció) 692.4
  Paviments, Revestiments 692.5
  Escales, Finestres 692.6
Instal·lacions: cerqueu les instal·lacions concretes, per ex.: Calefacció, Aire condicionat, Climatització, Instal·lacions elèctriques, Gas -- Instal·lacions, etc. 697
Mesures de protecció per combatre problemàtiques concretes en la construcció: cerqueu per la problemàtica concreta, per ex.: Humitat en els edificis, Impermeabilització, Aïllament acústic, etc. 699.8
Tipologies d'enginyeries: les diferents enginyeries van seguides del nom o adjectiu corresponent, per ex.:  
  Enginyeria d' estructures 624.04
  Enginyeria civil 624.1
  Enginyeria sanitària 628
Disciplines relacionades amb l'Arquitectura i l'Enginyeria de la construcció: Geologia aplicada, Hidrogeologia, Comptabilitat de costos, etc.  CDU segons la matèria

 


 

 

Com trobar documents sobre Art a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Art
7
Art -- Diccionaris. Art -- Enciclopèdies
7 (03)
Teoria de l’art. Aspectes teòrics de l'art o relació art amb filosofia, sociologia, etc. Exemple: Art -- Filosofia, Crítica d'art
7.01
Història de l'art. Cerqueu el tema d’art + Història . Exemple: Art -- Història, Arquitectura -- Història, etc.
7.03
Art per països: Art africà, Art català, Art xinès, Art hindú, etc.
7.03(país)
Art prehistòric
7.031.1
Art antic 7.032

Art Asiàtic
7.032.1

Art Egipci
7.032.2

Art Fenici. Púnic. Ibèric
7.032.3

Art Mesopotàmic. Cerqueu sota art assiriobabilònic, art persa, etc.
7.032.5

Art Grec
7.032.6

Art Romà
7.032.7
Art medieval   7.033 
 
Antiguitat tardana i alta Edat mitjana. Cerqueu sota art paleocristià, art preromànic, art carolingi, art visigòtic, etc.
7.033.1

Art Bizantí
7.033.2

Art Islàmic. Mudèjar
7.033.3

Art Romànic
7.033.4

Art Gòtic
7.033.5
Art de l’època moderna
7.034

Art del Renaixement
7.034.1

Art Barroc
7.034.7
  Art Manierista 7.034.8 
  Art de la Il·lustració 7.034.9 
Art del segle XIX. Cerqueu per Art modern -- S. XIX
7.035
  Neoclassicisme 7.035.1 
  Romanticisme 7.035.6 
  Realisme  7.035.8 
Art de finals del segle XIX  7.036 
  Impressionisme  7.036.2 
  Post impressionisme  7.036.4 
  Simbolisme. Prerafaelites. Art Nouveau. Viena 1900  7.036.45 
  Modernisme a Catalunya  7.036.46
Art del segle XIX i XX. Cerqueu sota Art modern -- S. XIX-XX  7.035/.037 
Art del segle XX. Cerqueu sota Art modern -- S. XX  7.037
  Fauvisme
7.037.1 
  Futurisme  7.037.3 
  Dadaisme  7.037.4 
  Surrealisme  7.037.5 
  Cubisme  7.037.6 
  Expressionisme  7.037.8 
  Avantguardes russes (cerqueu sota Art rus -- S.XX). Suprematisme. Constructivisme  7.037.9 
  Neoplasticisme  7.037.10 
  Abstracció (geomètrica i expressionista). Cerqueu sota Art abstracte  7.037.11 
  Bauhaus  7.037.12 
  Noucentisme a Catalunya  7.037.13 
Art de la segona meitat del segle XX fins ara. Cerqueu sota Art modern -- S. XX o Art modern -- S. XXI
7.038
  Expressionisme abstracte. Informalisme  7.038.2 
  Art minimal  7.038.42 
  Pop Art (cerqueu sota Art pop). Hiperrealisme  7.038.43 
  Art conceptual, del cos i nous mitjans. Per Art del cos cerqueu Performance (Art), per Nous mitjans cerqueu Art multimèdia, Videoart, Art digital, etc.     7.038.5 
Artistes. Cerqueu pel cognom de l’artista. Exemple:   
  Jaume Huguet  7.033-7 HUGUET 
  Rembrandt  7.034-7 REMBRANDT 
Representacions en l’art i Iconografia. Cerqueu sota Art -- temes, motius; Imatges i ídols, Art cristià, Simbolisme cristià, Natura en l’art, Retrats, etc.  7.04 
Col·leccions d’art. Cerqueu sota Art -- Col·leccionistes i col·leccions. Cerqueu els catàlegs de museus pel nom del museu, i les col·leccions privades pel nom del col·leccionista. Exemple: Museo del Prado; Orts i Bosch, Pere Maria, 1921- -- Col·leccions d'art 

7.074

Patronatge, mecenatge artístic  i mercat de l’art. Cerqueu sota Mecenatge  7.078 
Didàctica de l’art. Cerqueu sota Art -- Ensenyament  37.036 
Museologia: Cerqueu també sota Museus, Museus d’art  069 
  Museologia per països. Exemple: Museus -- Catalunya   069(país) 
Patrimoni artístic  
  Patrimoni cultural  316.7 

Patrimoni cultural -- Protecció -- Dret i legislació
351.852/.853

Patrimoni cultural -- Conservació i restauració. Cerqueu sota les diferents tècniques amb el subencapçalament -- Conservació i restauració
7.025
Cerqueu pels diferents estils i èpoques d’art. Exemples:

  Arquitectura romana -- Espanya  7.032.7-72(46) 
  Escultura romànica  7.033.4-73 
  Pintura gòtica -- Catalunya  7.033.5-75(467.1) 
  Art antic -- Temes, motius  7.032.04 
  Crítica d’art -- S. XX  7.037.01 
  Mecenatge -- Espanya -- S. XVII  7.034.078 

 

 

Com trobar documents sobre Biologia a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Biologia: sota aquest encapçalament trobareu tots els llibres introductoris a aquesta matèria 573
  Biomatemàtica: sota aquesta entrada trobareu les obres sobre la matemàtica aplicada a la biologia  51
  Biometria: sota aquesta entrada trobareu els documents sobre bioestadística com a mètode estadístic de la biologia 519.2
  Els diccionaris els trobareu a Biologia -- Diccionaris i també per Biologia  -- Glossaris, vocabularis RD 57
Ecologia. Per aprofundir més en aquesta matèria consulteu la guia Com trobar documents de Ciències ambientals a la Biblioteca. 574
  Biologia de les poblacions 574.3
  Biologia marina 574.5
  Biogeografia 574.9
Genètica. Els llibres de problemes i exercicis es troben sota Genètica -- Problemes, exercicis, etc. 575
  Per cercar documents sobre els aspectes ètics o legals sobre aquest tema cerqueu: Genètica humana -- Dret i Legislació, Genètica humana -- Aspectes ètics i morals, Genoma humà -- Aspectes ètics i morals 575:34
  Genètica humana 575.1
  Genètica molecular 575.1
  Genomes 575.11
  Evolució (Biologia): sota aquest encapçalament trobareu les obres que tracten de l'evolució animal, l'origen de les espècies, teories darwinianes, etc. 575.8
  Diversitat biològica 575.858
Citologia: sota aquest encapçalament trobareu tots els manuals bàsics i llibres sobre biologia cel·lular. 576.3
Biotecnologia 577+579.6
Bioquímica 577.1
  Les tècniques i instrumentalització en bioquímica les trobareu sota Bioquímica -- Tècnica 577.08
  Enzimologia: també trobareu informació sota Enzims 577.15
Biologia molecular 577.2
  Immunologia molecular 577.27
Biofísica 577.3
Virologia 578
Microbiologia 579
  Ecologia microbiana 579.26
Botànica 581
  Fisiologia vegetal 581.1
  Els documents sobre anatomia vegetal els trobareu sota l'encapçalament Botànica -- Anatomia 581.4
  Per trobar documents sobre la classificació taxonòmica de les plantes cerqueu sota l'encapçalament: Botànica -- Classificació. Per restringir la cerca a un àmbit geogràfic concret afegiu el geogràfic darrera l'encapçalament, per ex.: Botànica -- Classificació -- França 582
Zoologia 591
  Invertebrats. Per buscar documents sobre espècies, famílies etc. concretes, cal que ho feu pel nom en concret, p. ex.: Insectes 592
  Vertebrats. Per buscar documents sobre espècies, famílies, etc. concretes, cal que ho feu pel nom concret, per ex.: Ocells. Si voleu restringir la cerca a un àmbit geogràfic concret afegiu el geogràfic darrera l'encapçalament, per ex.: Rèptils -- Catalunya 596
  Biologia del desenvolupament 591.16
  Els documents sobre conducta dels animals els trobareu sota l'encapçalament Animals -- Hàbits i conducta 591.5
  Els documents sobre l'espècie humana es troben sota l'encapçalament Home i sota encapçalaments del tipus Fisiologia humana, Anatomia humana, etc. 61

 

 

Com trobar documents sobre Ciències Ambientals a la Biblioteca
Matèria
Signatura
Diccionaris i enciclopèdies: cerqueu sota Medi ambient -- Diccionaris. També trobareu informació sota altres matèries seguides de les subdivisions -- Diccionaris o -- Enciclopèdies, per ex.: Ecologia -- Enciclopèdies. RD o RE 5..
Ecologia (manuals generals) 574
  Medi ambient 504
  Biologia de poblacions 574.3
  Ecologia aquàtica 574.5
  Home -- Influència sobre la natura 504.75
  Contaminació 504.3
  Medi ambient -- Degradació 504.05
  Espècies amenaçades 502.3
Ciències ambientals 504.75
Biosfera 504.7
Atmosfera 551.51
  Química atmosfèrica 504.3
  Física atmosfèrica 551.51
Meteorologia 551.5
  Climatologia 551.58
Enginyeria ambiental 628:504
  Medi ambient -- Anàlisi d'impacte 504.03/06
  Medi ambient -- Protecció 504.06
  Política ambiental 504.06
  Tecnologies netes, Producció neta 628.54
  Reciclatge (Residus, etc.) 628.47
  Residus -- Eliminació 628.47
  Residus -- Minimització 628.47
  Residus industrials 658.567
Gestió ambiental 504.06
  Recursos naturals -- Gestió 504.03
  Espais naturals 502.4
  Parcs nacionals 502.4
  Medi ambient -- Aspectes econòmics 504.03
  Desenvolupament sostenible 504.06
  Medi ambient -- Dret i legislació 504:34
  Educació ambiental 504:37
Geologia 551
  Geologia -- Mapes 550.81
Geologia física 551
  Geotectònica 551.24
  Petrologia 552
  Estratigrafia 551.7
  Minerals 549
    Minerals -- Guies                  549 (08)
Geodinàmica 551.2
  Geomorfologia 551.4
Hidrologia 556
  Oceanografia 551.46
  Limnologia 551.46