If the contents are not translated, you can use the automatic translator

University of Girona website map

Contact

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17071 Girona

Tel. +34 972 418 000

Contact telephones

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona

Information about the University of Girona website

Mapa de tots els apartats del web de la Universitat de Girona

Universitat de Girona