Accessibilitat

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Sobre el web de la Universitat de Girona

Accessibilitat del web de la UdG

La Universitat de Girona té com a objectiu disposar d’un web plenament accessible1 per a les persones amb discapacitat. La majoria de les planes del web té un nivell d’accessibilitat AAA, i es continua treballant per eliminar aquells elements que puguin condicionar l’accessibilitat a les planes.

Les principals accions que està duent a terme la Universitat de Girona són:

  • Modificació de l’editor en línia2 per l’edició del web per aconseguir que generi codi HTML accessible.
  • En el marc del pla de formació del personal s’està duent a terme cursos d’edició del web de la UdG on es consciencia de la necessitat de crear planes web accessibles i es forma als editors de quines pautes han de seguir per crear planes accessibles.
  • La UdG col·labora amb desenvolupadors del nucli de l’eina de codi lliure DotNetNuke3 proposant millores i modificacions que n’augmentin l’accessibilitat.
  • S'ha renovat tota l’aparença del web eliminant o modificant els elements que dificultaven l’accessibilitat del web.
  • Periòdicament es fa una revisió de l’accessibilitat de les planes més visitades i també la d’altres planes escollides a l’atzar. Actualment --18/8/08-- el web de la Universitat de Girona té més de 6000 planes, i cada dia s'incrementa el número; aquest nombre tant gran de planes no permet realitzar validacions exhaustives a totes elles.
  • Totes les planes disposen d'accessos que permeten saltar les capçaleres o bé accedir directament a la zona de contingut i/o de contacte.
  • S'han definit les següent tecles d'accés per garantir una navegació ràpida:
Tecla Acció
c Cercador
y Directori
e Estudia a la UdG
w Clau d'accés
m Mapa del web
n Nom d'usuari
o Coneix la UdG
r Recerca a la UdG

(1) La WAI (Web Accessibility Iniciative) defineix els estàndards d'accessibilitat de les planes web.

(2) L'editor utilitzat és FCKEditor. Actualment no hi ha cap editor de planes web en línia que generi codi 100% accessible.
(3) DotNetNuke és l’eina que fa servir la UdG per gestionar el seu web


Level Triple-A conformance icon,
W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0TAW. Nivell doble A. WCAG 1.0 WAI