Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Sistemes de monitorització (3501MO2641/2017)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2017
 • Descripció : Concepte de monitoratge i supervisió. SCADAs i Instrumentació virtual. Enfocaments per a la detecció i aïllament de fallades en processos. Mètodes basats en models. Mètodes basats en senyals. Control estadístic uni i multivariant.
 • Crèdits : 3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JOAQUIM MELENDEZ FRIGOLACARLES POUS SABADI

Idioma de les classes : Català (75%), Anglès (25%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques de laboratori1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CB02 Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 2. CTI01 Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 3. CTI02 Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols de xarxes de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis
 4. CTI05 Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció
    1.1. Motivació
    1.2. Conceptes bàsics
    1.3. Exemples

  2. Sistemes d'adquisició de dades
    2.1. Introducció
    2.2. Condicionament del senyal
    2.3. Hardware d'aquisició
    2.4. Xarxes de sensors sense fils (WSN)

  3. Instrumentació Virtual i sistemes SCADA
    3.1. Introducció
    3.2. Conceptes

  4. Internet of Things
    4.1. Introducció
    4.2. Elements
    4.3. Arquitectures
    4.4. Transmissió de la informació
    4.5. Tractament de les dades

  5. Sistemes de Supervisió
    5.1. Introducció
    5.2. Detecció i diagnòstic de falles
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos142842
Aprenentatge basat en problemes (PBL)235
Classes expositives141428
Total 304575

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràctiques/TreballsHi haurà una nota de desenvolupament de cadascuna d'aquestes activitats, que serà funció del que s'hagi realitzat en el seu dia al laboratori, tenint en compte la correcció de la solució aportada, l'actitud mostrada i la comprensió de la pràctica. Aquestes activitats NO es recuperen.60
  Treball FinalL'activitat s’avaluarà en funció dels resultats, càlculs i solució presentada durant el dia/hora que s'establirà en el calendari a principi de curs40

   

  Qualificació

  L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels criteris següents:

  - NOTA PRÀCTIQUES (NP): Nota mitjana obtinguda de la realització de les pràctiques.

  - NOTA TREBALL FINAL (NTF): Nota obtinguda el dia que es presenti el treball final proposat.


  NOTA FINAL ASSIGNATURA (NF): El valor numèric d'aquesta nota es calcularà a partir de l'expressió següent:

  NF= 0.6*NP + 0.4*NTF

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  Es considerarà un No Presentat quan no s'hagi fet cap prova d'avaluació a partir de l'últim dia establert per l'EPS per poder anul·lar matrícula.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top