Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Diseño de la asignatura
Narrativa de los videojuegos (3105G13029/2016)


Datos generales  
 • Curso académico : 2016
 • Descripción : Conceptes relacionats amb el videojoc entès com un espai d'articulació entre les formes narratives clàssiques i els mitjans interactius. Implicacions narratives del joc. Premises narratives del vídeojoc. Creació del guió i de les línies argumentals, planificació, escenaris, personatges i muntatje.
 • Créditos ECTS : 7

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grupos
Grupo A

Duración : Semestral, 1r semestre

Profesorado : MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER

Lengua de las clases : Català (70%), Castellà (20%), Anglès (10%)

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competencias
 1. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 2. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 3. CT04 - Treballar en equip
 4. CT05 - Comunicar-se oralment i per escrit
 5. CE41 - Dominar i aplicar els elements que integren una narració clàssica i un relat interactiu
 6. CE42 - Crear i estructurar continguts adequats als diversos entorns audiovisuals i digitals
 7. CE44 - Capacitat per aplicar les mecàniques i les narratives del videojoc a àmbits educatius, socials, econòmics, informatius

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contenidos

  1. La teoria de la diversió.

  2. Principis bàsics de la narració.

  3. Narració audiovisual vs narració interactiva.

  4. Gèneres narratius del videojoc.

  5. Estructura del guió.

  6. Particularitats dels serious game

  7. Educació i videojoc.

  8. Publicitat i videojocs.
  Actividades
Tipo de actividad Horas con profesor Horas sin profesor Total
Cerca d'informació03232
Classes participatives201636
Elaboració de treballs83240
Exposició dels estudiants12820
Lectura / comentari de textos03030
Prova d'avaluació21517
Total 42133175

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografía
 • Iván Martín Rodríguez (2015). Análisis narrativo del guión del videojuego. Síntesis.
 • Antonio J.Gil González (2013). Narrativas (+). Ediciones Universidad de Salamanca..
 • David Martínez (2015). De super Mario a Lara Croft. La historia oculta de los videojuegos.. Dolmen Books.
 • C.A. Scolari (ed) (2008). L'homo videoludens, videojocs, textualitat i narrativa interactiva.. Vic: Eumo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • K. Salen (Ed) (2008). The ecology of games: connecting youth, games and learning.. Cambridge: The MIT Press..
 • R. McKee (2002). El Guión. Sustancia, Estructura, Estilo y Principios de la Escritura de Guiones.. Alba. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluación y calificación
Actividades de evaluación
Descripción de la actividad Evaluación de la actividad %
Exposició a classe de les síntesis dels temes de l'assignatura•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura
10
Lectura, interpretación i síntesi de textos sobre la narració•Correcció en la llengua oral i escrita
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura
20
Prova d'avaluació •Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura
30
Elaborció d'un blog/portfoli de tota la feinadesenvolupada en el marc de l'assignatura•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
40

 

Calificación

AVALUACIÓ
La nota final de l’assignatura s’obtindrà a partir dels següents percentatges:
•40% de la nota del blog que inclourà totes les pràctiques, activitats i evidències realitzades
•30% de l’examen que es realitzarà al gener abans d'acabar el curs i que haurà d'aprovar-se amb un 6 mínim
•20% de les síntesis de les lectures
•10% de les exposicions a classe que podrán ser en grup

Criterios específicos de la nota «No Presentado» :

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Atenent les competències que heu d’haver adquirit en acabar el curs, el criteris són els següents:
•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Narrativa del videojoc
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observaciones
CLASSES TEÒRIQUES

L’assignatura es planteja com un espai participatiu i d’aprenentatge per la qual cosa, s’espera que l’estudiant vagi fent la seva formació al seu ritme segons els seus interessos i aptituds. Es tracta que tothom, al final de curs, hagi après com fer un guió audiovisual d'un videojoc tenint en compte tots els requeriments narratius, i que hagi adquirit les eines i destreses adients.
Per això, les sessions teòriques estan dissenyades per treballar els conceptes bàsics a partir dels materials publicats al Moodle i a partir de les propostes documentals i bibliogràfiques que cada estudiant es proposi. En aquest sentit, lluny de ser un monòleg de la professora, les classes seran participatives amb la implicació activa de l’alumnat.
I per la mateixa raó, l’estudiant haurà de preparar una síntesi de cada tema que podrà exposar a classe si és cridat per fer-ho, partint del model de formació que defèn que l’alumnat sigui el centre de l’aprenentatge. Per tal d’aconseguir que el debat sigui ric i no acabi sent una pèrdua de temps, es requereix que tothom hagi treballat els documents sobre el tema, perquè només així, treure’m partit de l’activitat. Tothom disposarà de la màxima llibertat tant pel que fa a la selecció del material per preparar els temes com en els instruments per a la seva exposició. Jo tindré en compte el rigor, l’honestedat, l’interès en dissenyar un material de qualitat i l’estil pedagògic de la presentació.

CLASSES PRÀCTIQUES

Aquestes sessions estan destinades a desenvolupar totes les pràctiques que proposo al Moodle per a cada tema i les activitats que proposi lliurament l’estudiant. Es pretén que aneu fent aplicació del vostre aprenentatge en creacions pròpies i personals. Us prego que us les llegiu i si teniu cap dubte, en parlem a classe. La major part d’aquestes activitats hauran de ser portades a classe amb una part ja treballada.

Afegir que cada estudiant haurà d’anar elaborant un blog que alimentarà progressivament amb tots les pràctiques, aprenentatges i evidències vinculades amb l’assignatura a iniciativa personal. Un blog que òbviament tindrà un pes important en l’avaluació final.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top