Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Diseño de la asignatura
Formación de imágenes e interacción entre objetos (3105G13010/2016)


Datos generales  
  • Curso académico : 2016
  • Descripción : Fonaments de càmeres i òptiques, principis de la formació d'imatges, relació espai 3D-2D, cinemàtica i estàtica d'objectes, dinàmica i interaccions entre objectes, física en el disseny de videojocs, simulacions en temps real.
  • Créditos ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grupos
Grupo A

Duración : Semestral, 2n semestre

Profesorado : XAVIER CUFI SOLEARNAU OLIVER I MALAGELADA

Lengua de las clases : Català (75%), Anglès (25%)

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competencias
  1. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  2. CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  3. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
  4. CT04 - Treballar en equip
  5. CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  6. CE30 - Capacitat de conèixer i comprendre els principis de les càmeres, òptiques, i processos d'adquisició i formació de imatges, així com les bases de la cinemàtica, estàtica i dinàmica dels objectes per crear simulacions en videojocs

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contenidos

  1. Fonaments de Càmeres i Òptiques

  2. Principi de la formació d'imatges

  3. Relació entre l'espai 3D i la imatge 2D

  4. Cinemàtica i estàtica d'objectes

  5. Dinàmica i interaccions entre objectes

  6. Física en el disseny de videojocs

  7. Simulacions en temps real
  Actividades
Tipo de actividad Horas con profesor Horas sin profesor Total
Classes participatives231538
Classes pràctiques153045
Prova d'avaluació61824
Resolució d'exercicis 231538
Tutories505
Total 7278150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografía
  • Grant Palmer (2005). Physics for Game Programers. Apress. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluación y calificación
Actividades de evaluación
Descripción de la actividad Evaluación de la actividad %
Problemes. Lliurament d'ExercicisActivitat optativa. NO Recuperable.20
Pràctiques. Lliurament de Petits ProjectesActivitat obligatòria. Recuperable.

50
Exàmens sobre continguts teòrics i pràctics de l'assignaturaActivitat obligatòria. Recuperable 30

 

Calificación

L'assignatura s'avalua considerant les següents activitats:

1. Realització d'un examen dels continguts teòrics i pràctics al final de curs (exercicis i petites practiques). Activitat Obligatòria. 30 % de la nota
2. Realització de les pràctiques de l'assignatura. Activitat Obligatòria. 50 % de la nota
3. Presentació d’exercicis proposats. Activitat Optativa. 20% de la nota

L'assistència a les classes de pràctiques és obligatòria.
L'avaluació de les pràctiques es basarà en:
1) Anàlisi prèvia i preparació de la pràctica (cal portar un report amb la preparació de la pràctica per accedir a la sessió del laboratori) (10 %)
Report Previ: esquema i anàlisi realitzat del problema que s’ha de resoldre amb el programa
2) Desenvolupament del treball en el laboratori (independència en el treball, solució de problemes, treball en equip, …) (40 %)
3) Presentació del treball al professor al final de la sessió de pràctiques (25 %)
4) Report UTIL final que cal lliurar als professors (25 %)
Programa desenvolupat (amb comentaris) + problemes apareguts I com s’han solucionat.

La realització dels problemes i exercicis és obligatòria
Cal lliurar a temps els exercicis que es plantegin. Es proporcionarà feedback sobre les solucions aportades en cada cas (no sempre en forma de nota numèrica), i es plantejaran mètodes d’avaluació entre iguals.

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global més gran o igual que 5 en la mitjana de l'assignatura, en l'examen teòric i en les pràctiques de l’assignatura.

Criterios específicos de la nota «No Presentado» :

Algun dels següents casos:
- No presentar-se a l'examen de continguts teòrics i pràctics
- No assistir a les pràctiques obligatòries de laboratori

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top