Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Diseño de la asignatura
Sistemas operativos (3105G07025/2016)


Datos generales  
 • Curso académico : 2016
 • Descripción : Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria
 • Créditos ECTS : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grupos
Grupo A

Duración : Semestral, 2n semestre

Profesorado : TEODOR MARIA JOVE LAGUNASPERE VILA TALLEDA

Lengua de las clases : Català (90%), Anglès (10%)

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6
Grupo B

Duración : Semestral, 2n semestre

Profesorado : TEODOR MARIA JOVE LAGUNASPERE VILA TALLEDA

Lengua de las clases : Català (90%), Anglès (10%)

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competencias
 1. CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 2. CB04 - Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge , i elaboració d'estratègies per millorar-los
 3. CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 4. CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració de estratègies per a millorar-les
 5. CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 6. CT08 - Dissenyar propostes creatives
 7. CCI1 Capacitat per a dissenyar, desarrotllar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb els principis ètics i a la legislació i normativa vigent
 8. CCI2 Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 9. CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 10. CE12 - Capacitat per dissenyar , desenvolupar , seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics , assegurant la seva fiabilitat ,seguretat i qualitat , d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent
 11. CE13 - Capacitat per planificar , concebre , desplegar i dirigir projectes , serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits , liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social
 12. CCI10 Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
 13. CCI14 Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
 14. CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis
 15. CCI17 Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 16. CE24 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real
 17. CE27 - Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contenidos

  1. Introducció
    1.1. Definició de Sistema Operatiu
    1.2. Visió història dels Sistemes Operatius
    1.3. Serveis que ofereix el sistema operatiu

  2. Sistema Operatiu : màquina virtual
    2.1. Concepte de Màquina Virtual
    2.2. Fases d’execució d’un programa (Procés)
    2.3. Espais d’adreces d’un procés: Lògic i físic
    2.4. Mecanismes d’entrada al sistema operatiu: Trap, excepcions i interrupcions
    2.5. Procés: un cop d'ull des de l’interior del sistema

  3. Dispositius d’entrada/sortida, visió externa
    3.1. Concepte de dispositiu d’entrada/sortida
    3.2. Característiques dels dispositius
    3.3. Dispositius reals : físics i lògics
    3.4. Independència dels dispositius
    3.5. Gestió de dispositius a UNIX

  4. Sistema de fitxers, visió externa
    4.1. Definició
    4.2. Concepte de fitxers
    4.3. Espai de noms
    4.4. Protecció
    4.5. El sistema de fitxers i la protecció a UNIX

  5. Gestió de processos, visió externa
    5.1. Cicle de vida d’un procés
    5.2. Cicle de vida d’un procés
    5.3. Excepcions i senyals software.
    5.4. Gestió de processos a UNIX
    5.5. Algorismes de Schedulling

  6. Concurrència i Comunicació
    6.1. Introducció
    6.2. Sincronització de Processos
    6.3. Exclosió mútua
    6.4. Suport Hardware per la exclusió mútua
    6.5. Semàfors
    6.6. Pas de missatges
    6.7. Problemes de Coordinació entre processos: Deadlock

  7. Gestió de memòria
    7.1. Funcions de traducció d'adreces.
    7.2. Models de gestió de memòria d'assignació contigua
    7.3. Models de gestió de memòria d'assignació no contigua
    7.4. Memòria Virtual
    7.5. Polítiques de gestió
    7.6. Exemples pràctics de MMU
  Actividades
Tipo de actividad Horas con profesor Horas sin profesor Total
Anàlisi / estudi de casos235
Classes expositives141630
Classes participatives132235
Classes pràctiques103040
Prova d'avaluació51015
Total 4481125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografía
 • Marzo i Lázaro, Josep Lluís (1998 ). Introducció als sistemes operatius . Barcelona: EDIUOC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Carretero Pérez, Jesús (cop. 2001 ). Sistemas operativos : una visión aplicada . Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Milenkovic, Milan (1994 ). Sistemas operativos : conceptos y diseño (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Tanenbaum, Andrew S (cop. 1993 ). Sistemas operativos modernos . México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Nutt, Gary J (cop. 2004 ). Sistemas operativos (3ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Silberschatz, Abraham (2002 ). Sistemas operativos (6ª ed.). México [etc.]: Limusa Wiley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Carretero Pérez, Jesús (DL 2002 ). Libro de prácticas de sistemas operativos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Petitjean, Arnaud (2015 ). Windows Powershell : los fundamentos del lenguaje . Cornellà de Llobregat: ENI. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Luna, Alberto|q(Luna Fernández) (2011 ). Programación de Shell Scripts . Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Stallings, William (cop. 2005 ). Sistemas operativos : aspectos internos y principios de diseño (5ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluación y calificación
Actividades de evaluación
Descripción de la actividad Evaluación de la actividad %
PràctiquesCorrespon a les notes de pràctiques25
Proves I examenProva escrita dels continguts del curs. 75

 

Calificación

Hi hauran una data d’entrega de cada pràctica per aprovar en primera convocatòria i una altra per aprovar en segona convocatòria. En primera convocatòria s'acceptarà una pràctica amb nota de 4.5. Els que presentin la pràctica en segona convocatòria com a molt opten a un 6. En aquest cas haurà de treure una puntuació mínima de 5 de cada pràctica. Les pràctiques són individuals i hauran de funcionar, per tant l’alumne haurà de demostrar-ho davant del professor en la classe de pràctiques. Per a cada pràctica s’haurà d’omplir un qüestionari en el moment de la presentació. Hi hauran controls a classe de pràctiques i l'assistència serà obligatòria com a mínim en un 60% de les classes de cada pràctica. La participació activa a les classes de pràctiques podrà arribar a valdre fins a un 10% de la nota de pràctiques.
A classe de teoria es realitzaran dos proves. Aquestes proves són eliminatòries amb un 5 i es podran compensar entre elles a partir de 4,5.
A l’examen final serà de recuperació de les proves realitzades a classe de teoria. A cada part s’haurà de treure com a mínim un 4,5.
Per aprovar el curs s’hauran de superar totes les parts amb les notes mínimes descrites anteriorment.
Càlcul de la nota:

Nota d'examen (>=4.5) * 0.75 + Nota pràctiques (>=4.5) * 0.25

Criterios específicos de la nota «No Presentado» :

Es considerarà no presentat un alumne que no hagi realitzat cap acte d'avaluació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top