Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Diseño de la asignatura
Multimedia e interfases de usuario (3105G07012/2016)


Datos generales  
 • Curso académico : 2016
 • Descripción : Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.
 • Créditos ECTS : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grupos
Grupo A

Duración : Semestral, 1r semestre

Profesorado : GUSTAVO ARIEL PATOW

Lengua de las clases : Anglès (100%)

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competencias
 1. CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 2. CB04 - Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge , i elaboració d'estratègies per millorar-los
 3. CT06 Disenyar propostes creatives
 4. CT01 - Utilitzar la llengua anglesa
 5. CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 6. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 7. CT05 - Comunicar-se oralment i per escrit
 8. CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 9. CT08 - Dissenyar propostes creatives
 10. CE05 - Capacitat per seleccionar , desplegar , integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització , amb els criteris de cost i qualitat identificats
 11. CE09 - Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies , estàndards i tecnologies disponibles
 12. CTI5 Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 13. CIS3 Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contenidos

  1. Introduction: Multimèdia Applications

  2. Human Factors in human/computer interaction
    2.1. Human factors: attention, perception, memory, mental models, learning

  3. Multiumedia Technologies
    3.1. Computer-based graphics and images
      3.1.1. Computer Graphics technologies
      3.1.2. Tools for computer-generated graphics and images
    3.2. Sound
      3.2.1. Sound technologies
      3.2.2. Sound manipulation and processing tools
    3.3. Video
      3.3.1. Video technology
      3.3.2. Video production tools

  4. User Interfaces Design
    4.1. Participative design
    4.2. Design metodologies
    4.3. Design and information visualization elements. Principles of graphhic design
    4.4. Accessibility considerations
    4.5. Usability revisions and tests

  5. Hypermedia system design
    5.1. Human/Computer interaction techniques (menues, formularies, ...)
    5.2. Tools for hypermedia system production (HTML, ...)

  6. Computer-based animation techniques

  7. Devices for human/computer interaction
    7.1. Device characteristics
    7.2. Tasks and devices
    7.3. Persons and devices
    7.4. Situations and devices
    7.5. Generalization and Specialization

  8. Introduction to Virtual Reality
    8.1. Most used technologies. Manipulation. Multimodality
    8.2. Image-based technologies
    8.3. Geometry-based technologies

  9. Observation: Topics 5, 6 and 8.3 are presented at the practice classes
  Actividades
Tipo de actividad Horas con profesor Horas sin profesor Total
Anàlisi / estudi de casos066
Classes expositives351853
Classes participatives628
Classes pràctiques325
Elaboració de treballs24244
Lectura / comentari de textos022
Tutories707
Total 5372125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografía

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluación y calificación
Actividades de evaluación
Descripción de la actividad Evaluación de la actividad %
Hypermedia design. Soryboard designPreliminary commented design (Storyboard)0
Hypermedia assignment. Development.hypermedia development40
Animation techniquesAnimation/interaction design: Storyboard and planning0
Animation/interaction developmentDevelopment of the animarion/interactive system40
Usability reportWritten usability report20

 

Calificación

Teaching methodology:
Theoretical classes: 2:30 hours/week
Practical classes: 1 weekly hour.

Evaluation:
- compulsory assignments.
- 100% of the mark comes from the assignments (40% hypermedia + 40% Animation/interaction system + 20% usability report).
Students are expected to achieve at least half of the qualification for each part.
On the contrary, the student will get the mark of the failed part as final mark.

Criterios específicos de la nota «No Presentado» :

not handing in any of the assignements

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observaciones
The students must develop three assignments:
1.- hypermedia system
2.- 3D animation/interactivce system
3.- usability analysis

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top