Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082/2015)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2015
 • Descripció : El mètode científic: observació i experimentació, plantejament i validació d'hipòtesis. Coneixement de les metodologies i tècniques bàsiques del treball experimental (químiques, biològiques i geològiques). Seguretat i gestió de residus. Disseny bàsic d'experiments i mostratges. Procediments de recollida i tractament bàsic de dades experimentals i observacionals. Presentació de dades i resultats. Fonts d'informació científica. Com elaborar informes i memòries.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup BB

Durada : Anual

Professorat : ALBA ABRAS FELIUEDUARD BARDAJI RODRIGUEZEMILI BESALU LLORADAVID BRUSI BELMONTEEMMA CEBRIAN PUJOLMIGUEL DURAN PORTASJOSE LUIS GARCIA MARINJOSEP LLORET ROMAÑACHJOSEP MAS PLACARLES ROQUE PAUSILVIA SIMON RABASEDAMIQUEL SOLA I PUIG

Idioma de les classes : Català (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques d'aula7
Pràctiques d'aula8
Pràctiques d'aula9
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori13
Pràctiques de laboratori14
Pràctiques de laboratori15
Pràctiques de laboratori16
Pràctiques de laboratori17
Pràctiques de laboratori18
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Pràctiques transversals1
Grup BC

Durada : Anual

Professorat : ALBA ABRAS FELIUEDUARD BARDAJI RODRIGUEZEMILI BESALU LLORADAVID BRUSI BELMONTEEMMA CEBRIAN PUJOLMIGUEL DURAN PORTASJOSE LUIS GARCIA MARINJOSEP LLORET ROMAÑACHJOSEP MAS PLACARLES ROQUE PAUSILVIA SIMON RABASEDAMIQUEL SOLA I PUIG

Idioma de les classes : Català (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques d'aula7
Pràctiques d'aula8
Pràctiques d'aula9
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori13
Pràctiques de laboratori14
Pràctiques de laboratori15
Pràctiques de laboratori16
Pràctiques de laboratori17
Pràctiques de laboratori18
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Pràctiques transversals1
Grup BL

Durada : Anual

Professorat : ALBA ABRAS FELIUEDUARD BARDAJI RODRIGUEZEMILI BESALU LLORADAVID BRUSI BELMONTEEMMA CEBRIAN PUJOLMIGUEL DURAN PORTASJOSE LUIS GARCIA MARINJOSEP LLORET ROMAÑACHJOSEP MAS PLACARLES ROQUE PAUSILVIA SIMON RABASEDAMIQUEL SOLA I PUIG

Idioma de les classes : Català (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Teoria2
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques d'aula7
Pràctiques d'aula8
Pràctiques d'aula9
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori13
Pràctiques de laboratori14
Pràctiques de laboratori15
Pràctiques de laboratori16
Pràctiques de laboratori17
Pràctiques de laboratori18
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Pràctiques transversals1
Grup BT

Durada : Anual

Professorat : ALBA ABRAS FELIUEDUARD BARDAJI RODRIGUEZEMILI BESALU LLORADAVID BRUSI BELMONTEEMMA CEBRIAN PUJOLMIGUEL DURAN PORTASJOSE LUIS GARCIA MARINJOSEP LLORET ROMAÑACHJOSEP MAS PLAJOAN MIRO AMETLLERCARLES ROQUE PAUSILVIA SIMON RABASEDAMIQUEL SOLA I PUIG

Idioma de les classes : Català (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria3
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques d'aula7
Pràctiques d'aula8
Pràctiques d'aula9
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori13
Pràctiques de laboratori14
Pràctiques de laboratori15
Pràctiques de laboratori16
Pràctiques de laboratori17
Pràctiques de laboratori18
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Pràctiques transversals1
Grup CA

Durada : Anual

Professorat : ALBA ABRAS FELIUEDUARD BARDAJI RODRIGUEZEMILI BESALU LLORADAVID BRUSI BELMONTEEMMA CEBRIAN PUJOLMIGUEL DURAN PORTASJOSE LUIS GARCIA MARINJOSEP LLORET ROMAÑACHJOSEP MAS PLAJOAN MIRO AMETLLERCARLES ROQUE PAUSILVIA SIMON RABASEDAMIQUEL SOLA I PUIG

Idioma de les classes : Català (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria4
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques d'aula7
Pràctiques d'aula8
Pràctiques d'aula9
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori13
Pràctiques de laboratori14
Pràctiques de laboratori15
Pràctiques de laboratori16
Pràctiques de laboratori17
Pràctiques de laboratori18
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Pràctiques transversals1
Grup QM

Durada : Anual

Professorat : ALBA ABRAS FELIUEDUARD BARDAJI RODRIGUEZEMILI BESALU LLORADAVID BRUSI BELMONTEEMMA CEBRIAN PUJOLMIGUEL DURAN PORTASJOSE LUIS GARCIA MARINJOSEP LLORET ROMAÑACHJOSEP MAS PLAJOAN MIRO AMETLLERCARLES ROQUE PAUPEDRO SALVADOR SEDANOSILVIA SIMON RABASEDAMIQUEL SOLA I PUIG

Idioma de les classes : Català (80%), Anglès (20%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria5
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques d'aula5
Pràctiques d'aula6
Pràctiques d'aula7
Pràctiques d'aula8
Pràctiques d'aula9
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori10
Pràctiques de laboratori11
Pràctiques de laboratori12
Pràctiques de laboratori13
Pràctiques de laboratori14
Pràctiques de laboratori15
Pràctiques de laboratori16
Pràctiques de laboratori17
Pràctiques de laboratori18
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Pràctiques de laboratori8
Pràctiques de laboratori9
Pràctiques transversals1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 2. Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 3. Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 4. Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 5. Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Metodologia científica

  2. Fonts d'informació

  3. Mostreig i tractament de dades

  4. Instrumentació bàsica de laboratori i camp

  5. Mesures de seguretat

  6. presentación de documents científics
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació246
Classes expositives304575
Classes participatives61218
Classes pràctiques102232
Elaboració de treballs033
Prova d'avaluació033
Sortida de camp5813
Total 5397150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes participativesSeguiment estudiant20
  Examen finalExamen final60
  Elaboració d'informesElaboració informes20

   

  Qualificació

  L'examen escrita pondera un 60% sobre la nota final.

  Cal treure un mínim de 5 sobre 10 en la prova final per aplicar la ponderació establerta.

  S'aprova l'assignatura en obtenir una nota de 5 sobre 10 o superior.

  L'única activitat que es pot recuperar és l'examen final.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top