Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Tècniques científiques integrades III (3103G01077/2014)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2014
 • Descripció : Ús del material de laboratori i instrumental per a les sortides de camp en funció del Grau. Adquisició d'hàbits de treball i de protecció. Introducció a les tècniques bàsiques al laboratori i de camp en funció del Grau. Realització de mesures quantitatives i observacions qualitatives de processos, aplicats a cada Grau.
 • Crèdits ECTS : 6

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup BB

Durada : Anual

Professorat : ISABEL CASAS ROQUETAJOSEP LLORET ROMAÑACHINMACULADA NOGUEROLA SOLALUIS PEÑARRUBIA LOZANOEVA PLA QUINTANACARLA SANCHEZ GUIRADOOLGA SERRA FIGUERASLUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ

Idioma de les classes : Català (90%), Anglès (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Grup BC

Durada : Anual

Professorat : ISABEL CASAS ROQUETAJOSEP LLORET ROMAÑACHINMACULADA NOGUEROLA SOLALUIS PEÑARRUBIA LOZANOEVA PLA QUINTANACARLA SANCHEZ GUIRADOOLGA SERRA FIGUERASLUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ

Idioma de les classes : Català (90%), Anglès (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7
Grup BL

Durada : Anual

Professorat : ISABEL CASAS ROQUETAJOSEP LLORET ROMAÑACHINMACULADA NOGUEROLA SOLALUIS PEÑARRUBIA LOZANOEVA PLA QUINTANACARLA SANCHEZ GUIRADOOLGA SERRA FIGUERASLUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ

Idioma de les classes : Català (90%), Anglès (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula2
Pràctiques d'aula3
Pràctiques d'aula4
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2
Pràctiques de laboratori3
Pràctiques de laboratori4
Pràctiques de laboratori5
Pràctiques de laboratori6
Pràctiques de laboratori7

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 2. CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 3. CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 4. CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 5. Adquirir els fonaments científics i aplicar el mètode científic per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.
 6. CE4 - Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 7. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 8. Saber utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació, les tècniques i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. INTRODUCCIÓ AL DISSENY EXPERIMENTAL: Conceptes bàsics del disseny experimental aplicats tant en estudis manipulatius com mesuratius o observacionals.
    1.1. Ciència i Filosofia de la Ciència
    1.2. El mètode científic
    1.3. El Disseny experimental (I): marc conceptual. Què és un experiment? Requisits d’un experiment. Validesa dels experiments
    1.4. El Disseny experimental (II): aspectes pràctics. Definició de conceptes, variables i factors. Hipòtesi de treball. Disseny del procediment experimental. Obtenció i anàlisi dels resultats/dades. Elements que defineixen un bon disseny experimental.
    1.5. El Disseny experimental (III): dissenys observacionals i dissenys manipulatius. Disseny d’investigació observacional o mesuratiu. Disseny d’investigació manipulatiu. Avantatges i inconvenients. Mètodes de mostreig: mostreig a l’atzar simple, mostreig estratificat, mostreig sistemàtic. Importància de les rèpliques. Les pseudorèpliques

  2. DISSENY I DESENVOLUPAMENT D’ESTUDIS SOTA CONDICIONS CONTROLADES (ESTUDIS MANIPULATIUS):
    2.1. Cas d’estudi: RESISTÈNCIA DE LA PATATA ENFRONT A UN PATOGEN BACTERIÀ: Es treballa el disseny experimental mitjançant un estudi manipulatiu. Plantejament d’una problemàtica concreta a partir de la qual el propi alumne/a defineix l’estudi i les hipòtesis de treball, detalla els diferents paràmetres experimentals (variables, grups controls, rèpliques, etc.) i treballa els protocols. Es tracten les dades, s’obtenen els resultats derivats dels diferents experiments, i es treballen les possibles conclusions. L’estudiant duu a terme una anàlisi crítica de l’experiment i del seu disseny. Es segueix l’esquema bàsic: 1.- Plantejament de la problemàtica 2.- Hipòtesi de treball 3.- Disseny experimental 4.- Procediments / Execució dels experiments 5.- Anàlisi estadística 6.- Interpretació dels resultats A nivell pràctic els estudiants utilitzen tècniques com: a) Anàlisi de pigments (tècniques espectrofotomètriques) b) Inòcul puntual c) Supervivència cel•lular d) Activitat enzimàtica e) Observació histològica

  3. DISSENY I DESENVOLUPAMENT D’ESTUDIS EN CONDICIONS NATURALS (ESTUDIS MESURATIUS O OBSERVACIONALS):
    3.1. Cas d’estudi 1: ESTUDI DE L’ABUNDÀNCIA D’UNA ESPÈCIE ANIMAL INVASORA Es treballa el disseny experimental però, en aquest cas, en estudis observacionals. S’exposa una problemàtiques relacionada amb temes faunístic (abundància d'una espècie invasora) i es treballa i introdueix la problemàtica. El propi estudiant defineix l’estudi, les hipòtesis de treball i detalla els diferents paràmetres experimentals (variables, grups controls, rèpliques, tipus de mostreig, etc). Aquest cas es treballa només a nivell teòric.
    3.2. Cas d’estudi 2: COMPARACIÓ D’ECOSISTEMES AQUÀTICS I TERRESTRES A PARTIR DELS PRODUCTORS PRIMARIS (MESURES DE CLOROFIL•LA). Es treballa el disseny experimental en estudis observacionals. S’exposa una problemàtica relacionada amb temes de flora (comparació d'ecosistemes a partir dels productors primaris). Es treballa i introdueix la problemàtica i, el propi estudiant defineix l’estudi, les hipòtesis de treball i detalla els diferents paràmetres experimentals (variables, grups controls, rèpliques, tipus de mostreig, etc). Aquest cas es porta a la pràctica desenvolupant l’experiment. S’organitza i realitza un mostreig on l’alumne/a recull les seves pròpies mostres i, posteriorment, les analitza al laboratori. A continuació, es tracten les dades, s’obtenen els resultats derivats dels diferents experiments i s’elaboren les conclusions. Al final d’aquestes sessions també es proposa que els estudiants analitzin de manera crítica l’experiment i el seu disseny. Es segueix l’esquema bàsic: 1.- Plantejament de la problemàtica 2.- Hipòtesi de treball 3.- Disseny experimental 4.- Procediments / Execució dels experiments 5.- Anàlisi estadística 6.- Interpretació dels resultats A nivell pràctic els estudiants treballen: a) Els disseny del mostreig in situ b) Interpretació cartogràfica c) Identificació de comunitats vegetals d) Diferents tipus de tècniques de mostreig: medi terrestre i medi aquàtic (compartiment bentònic i compartiment planctònic) e) Anàlisi quantitativa de pigments (tècniques espectrofotomètriques)
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos10414
Classes participatives527
Classes pràctiques401656
Elaboració de treballs33033
Prova d'avaluació42024
Resolució d'exercicis 3710
Sortida de camp516
Total 7080150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Alberts, Bruce (cop. 2005 ). Introducción a la biología celular . Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Evert, Ray F (cop. 2006 ). Esau's plant anatomy : meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function and development (3th ed.). Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • García-Segura, Juan Manuel (DL 1996 ). Técnicas instrumentales de análisis en bioquímica . Madrid: Síntesis. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Nelson, David L (cop. 2008 ). Lehninger principles of biochemistry (5th ed.). New York: W.H. Freeman and Co.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Klug, William S (cop. 2006 ). Conceptos de genética (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Madigan, Michael T. Guerrero, Ricardo (cop. 2009 ). Brock biología de los microorganismos (12ª ed.). Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Voet, Donald (cop. 2007 ). Fundamentos de bioquímica : la vida a nivel molecular (2ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Folch i Guillèn, Ramon (1993- ). Biosfera : els humans en els àmbits ecològics del món . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Margalef i López, Ramon (1992 ). Ecología (5ª ed. rev.). Barcelona: Planeta. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ros i Aragonès, Joandomènec (1979). Prácticas de ecologia . Barcelona : Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Begon, Michael (cop. 1999 ). Ecología : individuos, poblaciones y comunidades (3a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bunge, Mario Augusto (cop. 1995 ). La Ciencia : su método y su filosofía (Ed. corr. y aum.). Buenos Aires: Sudamericana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Schwartz, Daniel (1991 ). Métodos estadísticos para médicos y biólogos (3ª ed.). Barcelona: Herder. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Quinn, Gerry P (2002 ). Experimental design and data analysis for biologists . Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sokal, Robert R (1995 ). Biometry : the principles and practice of statistics in biological research (3rd ed.). New York: Freeman. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Echeverría, Javier (1989 ). Introducción a la metodología de la ciencia : la filosofía de la ciencia en el siglo XX . Barcelona: Barcanova. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hulbert, S. H. (1984). Pseudoreplications and the Design of Ecological Field Experiments. Ecological Monographs, 54(2), 187-211. Recuperat , a http://links.jstor,org/sici Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Bloc I: ProvaAvaluació dels coneixements i continguts treballats en el capítol 1 en grup mitjà. Treball individual (NO RECUPERABLE)10
Bloc II: prova pre-lab Avaluació dels coneixements previs a les classes pràctiques. Treball individual (NO RECUPERABLE)5
Bloc III: prova pre-labAvaluació dels coneixements previs a les classes pràctiques. Treball individual (NO RECUPERABLE)5
InformeValoració d'un informe, treball en grup. Es valorarà la rigorositat dels treballs científics tant pel que fa als aspectes formals com de contingut (RECUPERABLE)20
Presentació oralAvaluació del contingut, format i presentació oral dels treballs científics en forma de presentació oral. Treball en grup (NO RECUPERABLE)20
Examen finalAvaluació teòrico-pràctica que es realitzarà al final del semestre. Es tracta d'una prova de coneixements bàsics on s'avaluaran els coneixements adquirits al llarg de totes les sessions. Treball individual (RECUPERABLE)40

 

Qualificació

1. Totes les ACTIVITATS PRESENCIALS són D’ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (incloses les sessions de presentacions orals i la presentació de l'assignatura). Les absències repercutiran en l'avaluació final. Per tal d'aprovar l'assignatura s'ha d'haver assistit a un mínim del 80% de les activitat programades.

2. Les sessions comencen a l'hora en punt. La falta de puntualitat pot comportar penalització en la nota final de l'assignatura. No es deixarà entrar a la sessió aquells alumnes que arribin més de 30 minuts tard a l'inici de la mateixa.

2. Les úniques activitats avaluables RECUPERABLES són les que es llisten a continuació:
a) Informe - 20%
(Si l'infome s'ha de repetir o refer, es recuperarà amb una nota màxima de 5)
b) Prova final escrita - 40%.
Es necessària una puntuació mínima de 5 de cadascuna d'aquestes dues activitats per fer mitjana amb la resta de notes a l'avaluació final.
LA RESTA D’ACTIVITATS AVALUABLES NO SÓN RECUPERABLES

3. És necessari haver assistit a les sessions introductòries (GM) del Bloc I, II i III per tal de poder realitzar les proves associades a aquestes sessions concretes (Bloc I: prova, Bloc II: prova pre-lab i Bloc III: prova pre-lab).

4. S'ha de tenir present que els exercicis, informes, etc. estan totalment lligats amb les activitats de laboratori i de camp. Per tant, és obligatori realitzar aquestes activitats dins el mateix grup de pràctiques.
NO ES POT CANVIAR DE GRUP DE PRÀCTIQUES.

4. Qualsevol canvi del grup de pràctiques s’ha de dur a terme via secretaria acadèmica.

5. L'ús del mòbil o dispositius anàlegs estarà prohibit.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es qualificarà com a NO PRESENTAT la NO ASSISTÈNCIA O NO REALITZACIÓ de totes les activitats.
Per tant, l'assistència a una o més d'una activitat avaluable impossibilitarà la qualificació de NO PRESENTAT.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions

Ja que es tracta d'una assignatura eminentment pràctica, l'assistència a totes les sessions és obligatòria.

Per les sortides de camp que es realitzaran és indispensable portar calçat adequat per caminar pel camp i el material necessari per recollir mostres que el professorat us indicarà a l’inici de les pràctiques

Per les sessions de laboratori és indispensable portar bata, retolador de vidre, ulleres de protecció i peres per pipetes

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Biologia
 2. Estadística
 3. Tècniques científiques integrades I
 4. Tècniques científiques integrades II

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top