Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Pràctiques en grups de recerca (3501MO2460/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Realització de pràctiques en grups de recerca en els quals s'investiguin aspectes relacionats amb els continguts del màster.

 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 2. CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 4. CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 5. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 6. CE5 - Planificar i avaluar el procés d'ensenyament / aprenentatge a curt i llarg termini, que ha de ser coherent amb un context d'ensenyament, un currículum i un enfocament metodològic específic.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Rebre formació de recerca en fòrums especialitzats en la mateixa universitat o d'altres institucions properes.

  2. Conèixer l'activitat del grup de recerca UdG vinculat als interessos de l'estudiant.

  3. Participar activament en la recerca del grup amb tasques pròpies
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres044
Anàlisi / estudi de casos05050
Cerca d'informació05050
Elaboració de treballs01515
Seminaris16016
Tutories15015
Total 31119150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Redacció de memòria de pràctiquesMemòria d'unes 15 pàgines que contingui un informe detallat i crític de totes les activitats portades a terme en el marc de les pràctiques30
  Recerca, lectura i anàlisi de la bibliografia especialitzadaInforme del tutor de les pràctiques en el qual es valora la recerca, consolidació i aplicació de continguts especialitzats.35
  Participació activa en la recollida, tractament i interpretació de dades. Informe del tutor de les pràctiques en el qual es valora la recerca, consolidació i aplicació de continguts especialitzats.35

   

  Qualificació

  A cada estudiant se li assignarà un tutor vinculat a un grup de recerca. En el cas que el grup no sigui de la UdG, tindrà també un tutor professor del màster que estarà en contacte amb el tutor extern.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top