Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Pràctiques en centres docents d'espanyol/català L2 (3501MO2459/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Realització de pràctiques en centres externs en què es puguin posar en pràctica les competències adquirides en els mòduls del Màster en un context real d'ensenyament de l'espanyol com a L2.

 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat :

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 2. CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 4. CE5 - Planificar i avaluar el procés d'ensenyament / aprenentatge a curt i llarg termini, que ha de ser coherent amb un context d'ensenyament, un currículum i un enfocament metodològic específic.
 5. CE8 - Conèixer i analitzar els mètodes de correcció dels errors comunicatius dels aprenents d'una segona llengua, i la seva aplicació en l'ensenyament.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Estada de pràctiques en un centre on s'ensenya espanyol o català com a L2 (segons itinerari). L'estudiant tria l'àmbit geogràfic on vol realitzar-les: a l'estranger (i el país on vol anar), a Girona i voltants, o a un altre centre d'Espanya. El centre concret s'assigna d'acord amb el coordinador del màster. Les pràctiques inclouen una primera fase d'observació i una segona fase d'intervenció, segons el pla de treball previst per a cada cas. L'estudiant compta té un tutor en el centre de pràctiques i un tutor del màster.

  2. Fase d'observació: familiarització amb el funcionament del centre i la programació de cursos, observació de classes impartides per altres professors.

  3. Fase d'intervenció: preparació i impartició de classes o activitats dins una classe, preparació de materials, tutories de reforç amb estudiants.

  4. Elaboració i redacció d'una memòria de pràctiques.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos30030
Cerca d'informació02525
Elaboració de treballs04545
Pràctiques en empreses / institucions251035
Tutories15015
Total 7080150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Participació en activitats del centre docentInforme del tutor del centre de pràctiques, valorant el desenvolupament de les pràctiques, l'actitud i aptituds de l'estudiant i les activitats que ha dut a terme. Es tindrà en compte la capacitat de l'estudiant per integrar-se en un equip docent, per preparar material, programacions i activitats i per impartir classes en una aula d'ELE/CLE.25
  Pràctica docentInforme del tutor del centre de pràctiques, valorant el desenvolupament de les pràctiques, l'actitud i aptituds de l'estudiant i les activitats que ha dut a terme. Es tindrà en compte la capacitat de l'estudiant per integrar-se en un equip docent, per preparar material, programacions i activitats i per impartir classes en una aula d'ELE/CLE. 25
  Elaboració de la memòria de pràctiquesMemòria d'unes 15 pàgines on es revisin totes les activitats dutes a terme en el centre, que inclogui també una descripció del context on s'emmarquen tant del centre com els cursos que s'hi organitzen, els materials preparats i una valoració personal de tot el període de pràctiques. Es valorarà la capacitat per integrar en les activitats docents els coneixements gramaticals i didàctics adquirits en les diferents assignatures cursades en el màster, així com l'originalitat dels materials.50

   

  Qualificació

  L'assignatura serà avaluada conjuntament pel tutor de la Universitat de Girona (professor del màster) i pel tutor del centre receptor.

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  No haver fet les pràctiques en el centre ni la memòria final

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top