Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs (3501MO2452/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : La cohesió discursiva en els escrits acadèmics en espanyol LE: relacions anafòriques i marcadors discursius.

 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : ABELINA SUÑER GRATACOS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 2. CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 3. CE10 - Ser capaç d'identificar i analitzar les construccions sintàctiques més rellevants de l'espanyol / català des del punt de vista de l'adquisició de segones llengües.

Altres competències :

 1. Reconocer los principales recursos de cohesión de un texto escrito
 2. Producir textos cohesivos.
 3. Reconocer los errores de falta de cohesión en un escrito de español LE

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. ¿Cómo se construye un texto? -1 Propiedades del texto: coherencia y cohesión. La referencia.

  2. ¿Cómo se construye un texto? -2 Los conectores y la conexión. La argumentación.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos088
Elaboració de treballs088
Total 01616

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Corral Esteve, Cristina (2011). Los conectores discursivos de la lengua escrita en clase de español como LE . León: Universidad de León. Recuperat , a www.ul.es
 • Cuenca, Maria Josep (2006). La connexió i els connectors. Vic: Eumo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Domínguez García, María Noemí (2007). Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Madrid: Arco Libros.
 • Martí, Manuel (2008). Los marcadores en español LE. Madrid: Arco Libros. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Manual práctico de escritura académica (2001). Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Portolés, José (1999). Marcadores del discurso. Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Ejercicio 150
Ejercicio 250

 

Qualificació

En los ejercicios escritos se valorará el grado de conocimiento de la materia, el rigor en la argumentación, la originalidad y el valor literario.

Se valorará, asimismo, la coherencia del discurso y la corrección ortográfica

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Si no se presentan todos los ejercicios de evaluación y no se asiste como mínimo a un 80% de las clases (sin justificación previa a principios de curso) la nota será "no presentado".

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Esta asignatura es de carácter eminentemente práctico por lo que debe asistirse al menos a un 80 por ciento de las clases.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top