Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Difusió de la recerca lingüística (3501MO2444/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : En aquesta assignatura es tractaran els aspectes següents: descripció dels recursos disponibles actualment per a la difusió de la recerca lingüística; revisió de publicacions científiques en lingüística (revistes, llibres, publicacions en línia, etc.) per mostrar als estudiants les seves característiques i la seva rellevància; el procés d’enviament d’originals, avaluació i publicació a revistes científiques internacionals: redacció d’un abstract de tipus científic adequat er ser enviat a un congrés o un workshop internacional: exposició oral sobre una qüestió concreta equivalent a les que es pronuncien en un congrés o workshop.

 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JOAN RAFEL CUFI

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 2. CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 3. CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 4. CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 000

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top