Estudia a la UdG

Disseny assignatura
L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2443/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : Aquesta assignatura tractarà els següents aspectes: descripció dels recursos basats en les TIC disponibles en l'actualitat per a la pràctica d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres; anàlisi de bones pràctiques docents amb l'ús de les TIC; disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb l'ús de les TIC; tècniques d'integració de les TIC en la pràctica docent.

 • Crèdits : 3
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JORDI CICRES BOSCH

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 2. CG3 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 3. CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 4. CE13 - Conèixer i saber integrar els recursos TIC en la pràctica docent

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Descripció dels recursos basats en les TIC disponibles en l'actualitat per a la pràctica d'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

  2. Anàlisi de bones pràctiques docents amb l'ús de les TIC.

  3. Disseny d'activitats d'ensenyament-aprenentatge amb l'ús de les TIC.

  4. Tècniques d'integració de les TIC en la pràctica docent.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos215475
Total 215475

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes teòriques, pràctiques i participatives. Anàlisi de casos. Simulacions. Preparació de materials i exposició dels estudiants.100

   

  Qualificació

  - S'avaluarà la qualitat dels exercicis, treballs i materials elaborats pels estudiants.
  - També s'avaluarà la presentació de les propostes elaborades davant de la resta de companys.

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  - No haver assistit regularment a les classes; o
  - No haver fet les activitats d'avaluació que determini el professor.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top