Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441/2013)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2013
 • Descripció : En aquesta assignatura es presentaran algunes metodologies didàctiques (mètodes i enfocaments) per a l’ensenyament-aprenentatge de l’espanyol i del català L2. També es donaran les eines i estratègies necessàries per a la creació i programació d’unitats didàctiques, al mateix temps que es valoraran i analitzaran críticament materials didàctics i altres recursos.

 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Castellà
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : BEATRIZ BLECUA FALGUERASJORDI CICRES BOSCHABELINA SUÑER GRATACOS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 2. CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 3. CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 4. CE3 - Posseir estratègies per crear entorns i materials idonis per a l'aprenentatge i adquisició de segones llengües.
 5. CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 6. CE5 - Planificar i avaluar el procés d'ensenyament / aprenentatge a curt i llarg termini, que ha de ser coherent amb un context d'ensenyament, un currículum i un enfocament metodològic específic.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Enfoques y métodos en la enseñanza de L2<br> 1.1. Análisis de materiales de español y catalán como L2<br> 1.2. Gestión del aula de L2<br> 1.3. Dinámicas, actividades, recursos didácticos, etc. <br> 1.4. Diseño y elaboración de una unidad didáctica
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos42108150
Total 42108150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  - Clases teóricas, prácticas y participativas.

  - Lectura y visionado de documentos escritos y audiovisuales.

  - Elaboración de una secuencia didáctica.

  - Análisis de materiales.
  100

   

  Qualificació

  - 70% elaboración de una secuencia didáctica según las indicaciones que se publicarán en un documento en el Moodle de la asignatura.
  - 30% ejercicios prácticos.

  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  - No haber asistido a las clases presenciales; o
  - No haber elaborado la secuencia didáctica; o
  - No haber realizado los ejercicios prácticos.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top