Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Alternatives de disseny d'aplicacions (3105200747/2012)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2012
 • Descripció : Enginyeria del programari, Enginyeria Web
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Majoritàriament (75%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : IGNACIO CLEMENTE MARTIN CAMPOS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. L'alumne ha de conèixer, al finalitzar el curs, maneres alternatives per desenvolupar certes aplicacions informàtiques fent servir entorns web

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Introducció: enginyeria web
      1.1. Què es la WWW ?
      1.2. Arquitectura client-servidor

    2. El navegador com a entorn per aplicacions web
      2.1. Introducció e història
      2.2. Javascript
      2.3. DOM
      2.4. HTML5
      2.5. AJAX

    3. El servidor: serveis web
      3.1. Protocol HTTP
      3.2. Intercanvi de dades (XML, JSON, ...)
      3.3. Protocols de comunicació (RPC, SOAP, REST, ...)
      3.4. Persistència: ORMs

    4. Entorns de producció
      4.1. Llibreries JavaScript
      4.2. Web frameworks
      4.3. Servidors web
      4.4. Alta disponibilitat
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Classes expositives203050
  Classes pràctiques28028
  Treball en equip03737
  Tutories10010
  Total 5867125

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Disseny e implementació d'una aplicació webS'avaluarà la capacitat dels alumnes per implementar una aplicació web complerta.100

   

  Qualificació

  El projecte es desenvoluparà obligatòriament en grup. Els grups de pràctiques seran de 2-3 persones.
  La nota de cada alumne serà un 50% la nota del projecte, un 25% avaluació del seu grup, i un 25% avaluació individual del professor. Això implica que no tots els components d'un grup tindran necessàriament la mateixa nota.

  Cada grup haurà de discutir regularment amb el "client" (normalment el professor) aspectes com ara els requeriments del projecte i les decisions d'anàlisi, disseny i implementació. Aquesta interacció influirà en la qualificació. En cas de no poder-hi assistir, l'alumne haurà de concertar una cita alternativa amb el professor. Altrament es considerarà el projecte com a interromput.

  El projecte s'avaluarà de forma continuada i s'hauran de fer entregues regulars durant el curs.

  Els detalles dels criteris d'avaluació es publicaran a la guia docent abans de començar el curs.


  Criteris específics de la nota «No Presentat» :

  Només es considerarà No Presentat als alumnes que 2 mesos abans de l'examen no estiguin integrats en un grup de pràctiques.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top