Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Enginyeria del software II (3105200728/2012)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2012
 • Descripció : En aquesta assignatura ens proposem consolidar i adquirir nous coneixements en els diversos camps que comprèn l'enginyeria del software.
 • Crèdits : 9
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Majoritàriament (75%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : IGNACIO CLEMENTE MARTIN CAMPOSJOAN ANTONI SELLARÈS CHIVA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Competències específiques: Dominar una metodologia de desenvolupament orientada a objectes, fent servir OCL i patrons. Capacitat de planificació i seguiment bàsic de projectes de software. Capacitat de dissenyar plans de proves per les aplicacions. Coneixements d'alternatives pel desenvolupament d'aplicacions (metodologies lleugeres). Competències transversals: Cerca de fons bibliogràfics, Elaboració de documents, Expressió oral, Treball en equip.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Principis de disseny Orientat a Objectes

    2. L’Enginyeria del Software

    3. UML 2

    4. OCL

    5. Metodologies d'Enginyeria del Software Orientades a Objectes

    6. Modelat d'aplicacions WEB

    7. Gestió de Projectes Informàtics

    8. Patrons GRASP i patrons de Disseny

    9. Projecte d'Enginyeria del Software en grup (l’objectiu és aprendre Enginyeria del Software, no Programació).
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Aprenentatge basat en problemes (PBL)3070100
  Total 3070100

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Avaluació i qualificació
   Activitats d'avaluació
   Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

    

   Qualificació

   Mètode docent:

   A les classes de teoria i problemes es desenvoluparan els conceptes fonamentals del programa de l'assignatura, combinant l'exposició dels temes per part del professor, la discussió de cassos i la realització de problemes. Els alumnes hauran d'haver llegir el material deixat a la seva disposició abans de les classes.

   L'assignatura inclourà la realització d'un Projecte d'Enginyeria del Software que es farà obligatòriament en grup.

   Avaluació:

   Per a fixar la qualificació final d’un alumne es tindrà en compte:
   • Participació a les classes de Teoria i Pràctiques (0,5 + 0.5 punts).
   • Valoració dels Treballs de Pràctiques i Teoria (1,5 + 0,5 punts).
   • Valoració de la qualitat del Projecte i de la feina feta dins de l’equip (autoavaluació equip) (7 punts).

   És obligatòria l’assistència a les Sessions setmanals amb el professor per a revisar el desenvolupament del Projecte. Per als alumnes que no hi assisteixin, es substituirà la part de la nota corresponent al Projecte per la d’un Examen Final.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observacions
   En aquesta assignatura anirem incorporant les noves metodologies docents implícites en el procés de convergència cap a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top