Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Gestió d'empreses d'allotjaments i de restauració (3154G01030/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Organització de la gestió d'operacions en empreses d'allotjament.
  Organització de la gestió d'operacions en empreses de restauració.
  Claus pràctiques de gestió d'empreses d'allotjament i restauració.

 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Anglès
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Indistintament (50%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Indistintament (50%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : XAVIER ROBERTO MUR PELLA

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Grup B

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : MIQUEL SANCHEZ ROMERO

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 2. 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 3. 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 4. 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 5. 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 6. 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Empreses d'allotjament turístic
    1.1. L'allotjament turístic: nocions fonamentals.
    1.2. Tipologies hoteleres.
    1.3. La departamentació.
    1.4. Organigrames hotelers. Els diferents models d'organització dels allotjaments turístics.

  2. Normativa específica
    2.1. Categories i classificació de les empreses hoteleres.
    2.2. Preus, reserves, tarifes i facturació. Protecció de dades (LOPD).
    2.3. Altres normatives: emmagatzematge, manipulació d'aliments, seguretat i emergències, normatives locals, riscos laborals, normativa laboral.

  3. Reserves
    3.1. Comercialització, vendes i reserves.
    3.2. Concepte de reserva. Generalitats.
    3.3. Fonts, canals i tipus de reserva.
    3.4. Importància de les TIC: dels GDS als IDS. La web hotelera com a canal de venda i reserves.
    3.5. Organització i funcions del departament.
    3.6. Ocupació i freqüentació. Les temporades.
    3.7. Rigidesa de l'oferta hotelera.
    3.8. Preus i tarifes.
    3.9. Venda amb tarifes variables: yield i revenue management. Aplicació en hotels independents i grups hotelers.
    3.10. Contractació amb empreses i intermediaris.
      3.10.1. Tarifes confidencials d'intermediaris. Comissions i preus nets. Quotes.
      3.10.2. Problemàtica de la garantia. Dipòsits. Reserves no show.
      3.10.3. Reserves de grup.
    3.11. Tractament i gestió de reserves.
      3.11.1. Sistemes i instruments de treball.
      3.11.2. Sistemes de classificació i arxiu.
    3.12. Coordinació interdepartamental.

  4. Recepció i consergeria
    4.1. Atenció al client i control de moviments.
      4.1.1. Relació anterior a l'estada.
      4.1.2. Entrada del client.
      4.1.3. Estada del client.
      4.1.4. Sortida del client.
      4.1.5. Relació posterior.
      4.1.6. L'atenció al client.
    4.2. Consergeria
      4.2.1. Característiques i funcions.
      4.2.2. Coordinació interdepartamental.
      4.2.3. Control d'accessos.
      4.2.4. Equipatges.
      4.2.5. Correspondència.
      4.2.6. Informació.
      4.2.7. Serveis interns.
      4.2.8. Serveis externs.
      4.2.9. Vigilància nocturna.
    4.3. Facturació i caixa.
      4.3.1. Revisió de reserves i tarifes.
      4.3.2. El diari de producció. L'auditoria nocturna.
      4.3.3. El val.
      4.3.4. Abonaments.
      4.3.5. Emissió de factures. La factura.
      4.3.6. Liquidacions de punts de venda.
      4.3.7. Facturació de freqüentadors, banquets i salons.
      4.3.8. Caixa: funcions i sistemes de cobrament.
      4.3.9. Caixa: dipòsit de valors i caixes de seguretat. Responsabilitat limitada de l'hotel.
      4.3.10. Liquidacions diàries de la caixa de recepció.
    4.4. Excés de contractació.
      4.4.1. Causes.
      4.4.2. Conseqüències.
      4.4.3. Tractament del overbooking.
    4.5. Telèfons i comunicacions.
    4.6. Coordinació interdepartamental.
    4.7. Coordinació amb direcció.
    4.8. Organització del departament.

  5. Pisos, neteja i bugaderia
    5.1. Funcions i coordinació interdepartamental.
    5.2. Organització del treball.
    5.3. Neteja de zones nobles.
    5.4. Neteja d'habitacions.
    5.5. Neteja de dependències de personal.
    5.6. Tasques de la governanta.
    5.7. Dotació de llenceria.
    5.8. Roba de clients.
    5.9. Roba de servei (uniformes).
    5.10. Bugaderia interna i externa.

  6. Manteniment
    6.1. Manteniment correctiu i preventiu.
    6.2. Organització del departament.
    6.3. Relació interdepartamental.

  7. Compres i economat
    7.1. Organització i funcions.
    7.2. Estructura del departament.
    7.3. Planificació de tasques.
    7.4. Recepció de mercaderies.
    7.5. Emmagatzematge i gestió d'existències.
    7.6. Documents de control. Inventaris.
    7.7. Política de compres i proveïdors.

  8. Cuina
    8.1. Funcions i diferents esquemes d'organització.
    8.2. Distribució de tasques per partides.
    8.3. Planificació de la jornada.
    8.4. Desenvolupament del servei.
    8.5. Instal.lacions, maquinària i equipament.
    8.6. Documents de control.
    8.7. Normatives sanitàries i de manipulació d'aliments. El APCC.

  9. Restauració: menjador i bar
    9.1. Les empreses de restauració. Restauració clàssica i neorrestauració.
    9.2. Funcions del personal dels diferents establiments.
    9.3. Diferents ofertes de servei als clients.
    9.4. Dotacions: llenceria, cristalleria, vaixella, coberteria i complements. Control de dotacions.
    9.5. Planificació i organització del treball.
    9.6. Tipus de cartes.
    9.7. Serveis clàssics en sala.
    9.8. El buffet.
    9.9. Servei d'habitacions i minibar.
    9.10. Bars i cocteleria.
    9.11. Material, mobiliari i equipaments.
    9.12. Facturació.

  10. Convencions i banquets
    10.1. Organització i estructura.
    10.2. Coordinació interdepartamental. Coordinació amb vendes i comercial.
    10.3. Suport documental per a la venda.
    10.4. Contractació, documentació i comunicació interna.
    10.5. Tipus de banquets.
    10.6. Pressupostos i necessitats de material i personal.
    10.7. Fases del servei: muntatge, preparació, desenvolupament i finalització.
    10.8. Facturació.
    10.9. Control de qualitat.
    10.10. Reunions i esdeveniments d'empresa.
    10.11. El business center.

  11. Animació
    11.1. Generalitats.
    11.2. Objectius.
    11.3. Característiques.
    11.4. Tipus d'animació i programes d'activitats.

  12. El wellness center
    12.1. Del balneari al wellness center: evolució del concepte.
    12.2. Diferents ofertes de salut i cura corporal.
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres05757
Anàlisi / estudi de casos41115
Cerca d'informació224
Classes expositives38038
Lectura / comentari de textos099
Prova d'avaluació369
Resolució d'exercicis 325
Simulacions123
Sortida de camp202
Tutories808
Total 6189150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Jesús Felipe Gallego (2002). Gestión de hoteles: una nueva visión. Madrid: Paraninfo.
 • Javier Cerra y otros autores (2001). Gestión de la producción en alojamientos y restauración. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Enrique Dorado y Javier Cerra (2004). Manual de recepción y atención al cliente. Madrid: Editorial Síntesis.
 • Lluís Mesalles (2005). El jefe de recepción: técnica de la recepción en un hotel de calidad. Barcelona: Laertes.
 • Asunción López Collado (1990). La gobernanta, manual de hostelería. Madrid: Paraninfo.
 • Antonio Navarro Ureña (2006). Manual para regiduría de pisos. Madrid: Paraninfo.
 • Lluís Mesalles (2000). La gobernanta. Barcelona: Laertes.
 • Javier Cerra (1993). Curso de servicios hoteleros. Madrid: Paraninfo.
 • Jesús Felipe Gallego (1998). Manual práctico de restaurante. Madrid: Paraninfo.
 • Jesús Felipe Gallego (2006). Manual práctico de cafetería y bar. Madrid: Paraninfo.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITAT 1 (TEMA 1): HOTELS SINGULARS (individual).
L'alumne ha de lliurar un informe sobre cinc hotels singulars.
Valor: un punt.
Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.10
ACTIVITAT 2 (TEMES 3 I 4): FACTURA PROFORMA D'UNA CONVENCIÓ (individual, prova en aula).
Valor: dos punts.
Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.20
ACTIVITAT 3 (TEMA 5): CHECK LIST DE REVISIÓ DE HABITACIONS (individual).
Valor: un punt.
Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.10
ACTIVITAT 4 (TEMES 6, 10, 11 i 12): PROVA TEST (individual).
Valor: dos punts.
Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.20
ACTIVITAT 5 (TEMA 9): DISSENY D'UNA OFERTA DE RESTAURACIÓ (grup 4 / 5).
Valor: dos punts.
Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.20
ACTIVITAT 6 (TEMES 7 i 8): DISSENY DE LES ÀREES DE ECONOMAT I CUINA D'UN ESTABLIMENT HOTELER (grup 4 / 5). Valor: dos punts. Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.20

 

Qualificació

Els criteris d'avaluació, tant en les activitats individuals com en les grupals, són la correcta integració dels continguts en les respostes, l'adequació de les respostes als escenaris i supòsits a avaluar, la redacció (incloent aspectes com ortografia i gramàtica), la claredat d'exposició, l'adequació als temps previstos d'exposició, la capacitat de síntesi i els aspectes formals inherents a la presentació de qualsevol projecte a l'àrea professional i universitària.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
L'assignatura es divideix en dos grups. En un d'ells s'imparteix en català / castellà, en l'altre s'imparteix en anglès.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Animació turística i hotelera
 2. Atenció al client i qualitat en els productes turístics
 3. Direcció estratègica d'empreses hoteleres
 4. Equipaments hotelers
 5. Gestió operativa d'allotjaments
 6. Operacions i processos de producció en hosteleria

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top