Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Comunicació política i electoral (3108PB0032/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : L’assignatura vol donar als estudiants els coneixements fonamentals sobre el concepte, les tècniques i les estratègies de la Comunicació Política i Electoral, així com les eines necessàries per a la comprensió de les relacions entre els agents que interactuen en el procés de la comunicació política: partits polítics, institucions governamentals i no governamentals, mitjans de comunicació i ciutadania. Prestarem atenció a l’actualitat política per a analitzar-la a partir dels coneixements que anem adquirint al llarg del curs i tindrem molt en compte els importants canvis que està suposant la popularització d’Internet. Aprofitarem al màxim que entrem de ple en un any electoral: eleccions al parlament de Catalunya el 28 de novembre i eleccions municipals el maig de l'any vinent.
 • Crèdits : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : EMILI GISPERT NEGRELL

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències

  Altres competències :

  1. Coneixement de les diverses aportacions teòriques i acadèmiques sobre la Comunicació Política Electoral
  2. Coneixement dels principals agents que intervenen en la comunicació política: partits polítics, institucions, mitjans de comunicació.
  3. Comprensió de les tècniques i estratègies de la comunicació política, especialment les de les campanyes electorals.
  4. Descoberta de les relacions entre els agents polítics, les institucions, els mitjans de comunicació i els ciutadans
  5. Capacitat d'anàlisi del missatge polític i habilitat per interpretar el context en què es produeix
  6. Visió de com les noves tecnologies intervenen en el procés de la comunicació política
  7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits en casos pràctics.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Continguts

    1. Què és la comunicació política? La comunicació política en campanya electoral. La campanya electoral permanent

    2. La comunicació política de les institucions. Efectes de les estratègies de comunicació política.

    3. El paper dels mitjans de comunicació de masses en la comunicació política. L'impacte d'Internet en la comunicació política i noves formes per al missatge polític
    Activitats
  Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
  Anàlisi / estudi de casos000
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografia
  • Canel, María José (2006). Comunicación Política. Una guía para su estudio y práctica (Segona edició). Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Pallarés, Francesc (2007 ). De Pujol a Maragall : comunicació política i comportamentelectoral a les eleccions catalanes de 2003 . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Badia, L (1992). De la persuasió a la tematització. Introducció a la comunicació política moderna. Pòrtic.
  • Cardús, S (1995). Política de paper. Premsa i poder a Catalunya 1981-1992. La Campana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Castells, M.; Tubella, I.; Sancho, T.; Roca, M.; (2007). La transició a la societat xarxa. Ariel.
  • Del Rey, Javier (2007). Comunicación política, Internet y campañas electorales. De la teledemocracia a... Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Madí, David (2007). Democràcia a sang freda. Les interioritats de la política catalana. PPM Editorial. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Martín, L (2002). Marketing político. Arte i ciencia de la persuasión en democracia. Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Martínez, Jordi (2004). Ja saben què fas? 10 històries per entendre millor la comunicació. Mediterrània. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Diversos (2004). Las campañas electorales y sus efectos en la decisión del voto. València: Tirant lo Blanc. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Canel, Maria José (2007). Comunicación de las instituciones públicas. Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
  • Canaleta, Pau (2010). L'estratègia electoral. Editorial UOC.
  • e-Politicae.com. Recuperat , a http://www.e-politicae.com/index.php?idm=2
  • Segarra, Jordi. Terés, Àlex (2009). Yes you can. Buscant el candidat perfecte. Angle Editorial.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Avaluació i qualificació
  Activitats d'avaluació
  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

   

  Qualificació

  Per a obtenir la nota final de l’assignatura, l’alumne podrà optar pel sistema d’avaluació continuada o per fer una prova final escrita.
  L’alumne que opti per l’avaluació continuada ha d’assistir com a mínim al 90 per cent de les classes, participar positivament en les activitats que es realitzin, demostrar haver comprès les lectures que es proposin i fer correctament els exercicis que es demanin. Les activitats, lectures i exercicis seran, justament, la font de l’avaluació continuada. Es farà una prova escrita o s'encarregarà un exercici/treball/activitat d'avaluació de cadascun dels 3 blocs de continguts, que generarà una nota. La nota final de l’assignatura serà el resultat de la mitjana de les 3 notes. Totes les proves es puntuaran de 0 a 10 i s'haurà de treure com a mínim un 5 de cadascuna per a aprovar l'assignatura per aquesta via.
  La prova final escrita serà sobre el conjunt dels continguts i la bibliografia de l’assignatura. La nota de l’alumne que opti per la prova final serà la que resulti d’aquest examen.
  Els alumnes que hagin optat per l’avaluació continuada també tindran dret a fer l’examen final escrit. En aquest cas, prevaldrà la nota de la prova final.
  A l'hora de qualificar les proves i les activitats es valorarà, fonamentalment, l'assoliment de les competències específiques de l'assignatura.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top