Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Història de la ciència i la cultura (3102G00015/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : 'Introducció a la història cultural i científica occidental basada en un punt de vista interdisciplinària que enllaçant mètodes i enfocaments propis de les diverses disciplines humanístiques. L'assignatura té un caràcter fonamentalment pràctic. L'alumnat estudiarà aspectes rellevants i fonamentals per a la construcció de la cultura i la ciència europea i occidental a través del contacte amb una sèrie d'idees, debats, autors, obres, artefactes, texts i descobriments. '
 • Crèdits ECTS : 12
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Anual

Professorat : JOAN BOSCH BALLBONAPERE HORTS FONTFRANCESC MIRALPEIX VILAMALAJOAN MOLINA FIGUERAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 13:00-14:30, dc 13:00-14:301
Grup B

Durada : Anual

Professorat : JOAN BOSCH BALLBONAMIREIA LOPEZ AMOFRANCESC MIRALPEIX VILAMALAJOAN MOLINA FIGUERAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 13:00-14:30, dc 13:00-14:302
Grup C

Durada : Anual

Professorat : JOAN BOSCH BALLBONAPERE HORTS FONTFRANCESC MIRALPEIX VILAMALAJOAN MOLINA FIGUERAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadt 13:00-14:30, dj 13:00-14:303

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 2. CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 4. CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 5. CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 6. CTUdG04 Treballar en equip
 7. T5. Relacionar sistemàticament els nous coneixements que es van adquirint amb altres ja apresos, del propi camp de coneixement o d'altres afins, fins i tot de forma original i creativa.
 8. CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 9. T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 10. T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 11. CTUdG06 Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 12. CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 13. CTUdG12 Analitzar les característiques socioculturals del propi àmbit disciplinar i personal per tenir-les en compte de manera constructiva
 14. CG14. Llegir, comprendre, comentar de manera crítica, rigorosa i creativa textos i productes culturals d'índole no estrictament filosòfica.
 15. E18. Conèixer els principals recursos digitals (diccionaris, traductors automàtics, llibres d'estil, etc.) de diferents llengües, sobre tot català, castellà i anglès i utilitzar-los adequadament.
 16. E19. Avaluar problemes lingüístics i textuals concrets i definir estratègies per superar-los.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. MÓN ANTIC 1.1.Del mite als inicis del coneixement científic 1.2.Filosofia i ciència al món antic 1.3.Cristianisme versus paganisme

  2. ÈPOCA MEDIEVAL 2.1.L'època de les catedrals. El triomf de l'Església i les monarquies 2.2.D'Artur a Aristòtil. Cultura cortesana versus cultura universitària 2.3. La visió de l'altre. Heretges, jueus, musulmans, homosexuals, etc.

  3. EDAT MODERNA 3.1.L'humanisme i el seu llegat en la cultura i la ciència 3.2.Religió i revolució científica 3.3. Il·lustració

  4. ÈPOCA CONTEMPORÀNIA 4.1. La ciutat burgesa 4.2. Evolucionisme, genètica i l'origen de l'home 4.3.Conflictes i tenebres del segle XX 4.4.Els límits del coneixement científic
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació066
Classes expositives80080
Classes participatives20020
Classes pràctiques20020
Lectura / comentari de textos22120142
Prova d'avaluació606
Tutories369
Visionat/audició de documents61218
Total 157144301

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Burke, Peter (2005). ¿Qué es la historia cultural?. Barcelona: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lindberg, David C (cop. 2002 ). Los Inicios de la ciencia occidental : la tradición científica europea en el contexto filosófico, religioso e institucional (desde el 600 a.C. hasta 1450) . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Terricabras, Josep Maria Colomer, Eusebi (2009 ). Pensament filosòfic i científic modern (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hall, A. Rupert (1985 ). La Revolución científica : 1500-1750 . Barcelona: Crítica. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Barona, Josep Lluís (1998 ). Història del pensament biològic . [València]: Universitat de València. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Barona, Josep Lluís (2003 ). La Ilustración y las ciencias : para una historia de la objetividad . València: Universitat de València. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Koyré, Alexandre (1984 ). Del mundo cerrado al universo infinito . Madrid: Siglo XXI. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Farrington, Benjamin (1992 ). Ciencia y filosofía en la Antigüedad (3ª ed.). Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bottéro, Jean (2004 ). La Epopeya de Gilgamesh : el gran hombre que no quería morir . Madrid: Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bottéro, Jean (2004 ). Mesopotamia : la escritura, la razón y los dioses . Madrid: Cátedra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Bravo, Gian Mario (cop. 1998 ). El Primer socialismo : temas, corrientes y autores . Madrid: Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Azúa, Félix de (1992 ). Baudelaire y el artista de la vida moderna . Pamplona: Pamiela. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • De Paz, Alfredo (1992 ). La Revolución romántica : poéticas, estéticas, ideologías. Madrid: Tecnos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Duby, Georges (1983 ). Los Tres órdenes o lo imaginario del feudalismo (2ª ed.). Barcelona: Argot. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Finley, M. I. (Moses I.) (1992). Los Griegos de la antigµedad . Barcelona: Labor. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gilson, Etienne (1965). La Filosofía en la Edad Media : desde los orígenes patrísticos hasta el fin del . Gredos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gombrich, E. H. (Ernst Hans), (2000). Breu història del món . Empúries. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hall, A. Rupert (1985). La Revolución científica : 1500-1750 / A. Rupert Hall ; traducción castellana de. Crítica. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hazard, Paul (1985). El Pensamiento europeo en el siglo XVIII . Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hazard, Paul (1988). La Crisis de la conciencia europea (1680-1715) . Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Kraye, Jill (1996). The Cambridge companion to Renaissance humanism . Cambridge University Press. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Le Goff, Jacques (1986). Los Intelectuales en la Edad Media . Gedisa. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • MacKenney, Richard (1996). La Europa del siglo XVI : expansión y conflicto . Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Mocek, Reinhard (1995). Socialismo revolucionario y darwinismo social. Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Munck, Thomas (1994). La Europa del siglo XVII : 1598-1700. Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pirenne, H. (1978). Mahoma y Carlomagno. Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rico, Francisco (1993). El sueño del humanismo. Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Vilanova, Evangelista (1989). Història de la teologia cristiana . Herder. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Kirk, G.S, Raven, J.E. (1987). Los Filósofos presocráticos : historia crítica con selección de textos . Gredos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives (II)Avaluació dels continguts donats a classe20
Classes expositives (I)Avaluació dels continguts donats a classe20
Lectures (II)Avaluació de les lectures obligatòries20
Lectures (I)Avaluació de les lectures obligatòries20
Documents audiovisuals (I)Avaluació dels materials audiovisuals10
Documents audiovisuals (II)Avaluació dels materials audiovisuals10

 

Qualificació

La nota final sortirà de la suma dels diferents exercicis. Per aprovar l'assignatura s'ha d'assitir regularment a les classes (expositives i pràctiques), llegir les lectures obligatòries, treballar els documents audiovisuals i realitzar totes les proves d'avaluació proposades

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es considerarà No presentat l'alumne que no realitzi cap de les ctivitats d'avaluació programades

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
En el cas de grups amb més d'un professor, la nota final sortirà de la mitjana resultant entre les avaluacions dels dos semestres

Proposta provisional de lectures i documents audiovisuals (s'acabaran de concretar a l'inici del curs):

Món Antic

Textos:
Plató, El Banquet,Edicions 62, 1998
Tragèdia grega (a determinar)

Film: Àgora (Alejandro Amenábar, 2009)

Època Medieval

Textos:
Chrétien de Troyes, El caballero de la carreta, Madrid, Alianza Editorial, 1998.
Noah Gordon, El metge, Rocabolsillo, 2009

Film: El nom de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986)

Època Moderna

Film:
La misión (Gran Bretanya, Roland Joffé, 1984)

Textos:
Voltaire, Càndid o l'optimisme real, trd. J. Llovet, Edicions Proa, Barcelona, 1996
o
Nicolau Copèrnic, De les revolucions dels orbes celestes, Institut d'Estudis catalans, Editorial Pòrtic,Eumo Editorial, 2000
o
Galileo Galilei, El mensaje y el mensajero sideral, Alianza Editorial, 1984

Época contemporània

Textos:
Hawking, Stephen, La teoria del todo, De bolsillo, 2009
Primo Levi, Si això és un home, Edicions 62, 1996

Film:
Nit i boira (Alain Resnais, 1955)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top