Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Antropologia filosòfica (3102G00010/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Estudi filosòfic de l'home i de les seves creacions culturals
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : ANNA QUINTANAS FEIXAS

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadt 11:30-13:00, dj 11:30-13:001
Pràctiques d'auladt 11:30-13:00, dj 11:30-13:001

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 2. CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 4. CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 5. CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 6. CTUdG04 Treballar en equip
 7. CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 8. T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 9. CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 10. CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 11. CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 12. CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 13. CE1. Conèixer les teories i arguments dels filòsofs principals, que es troben en els seus escrits, així com les discussions de les línies intepretatives més importants dels mateixos.
 14. CE3/N1:Conèixer les teories i arguments centrals en l'Antropologia Filosòfica
 15. CE8. Llegir i interpretar textos filosòfics seleccionats de diverses èpoques i tradicions amb sensibilitat al context.
 16. CE12. Utilitzar de forma crítica la terminologia filosòfica especialitzada.
 17. CE15. Adquirir la capacitat de moure's entre la generalització i la discussió filosòfica apropiadament detallada, de descobrir exemples per recolzar una posició o per criticar-la, i de distingir les consideracions pertinents de les quals no ho són.
 18. CE16. Examinar críticament pressupòsits i mètodes dins de la pròpia disciplina i considerar maneres de pensar i idees poc familiars.
 19. CE19. Investigar més enllà de les fronteres tradicionals de la disciplina, examinar les limitacions i virtuts d'altres disciplines i pràctiques, i reconèixer doctrines filosòfiques en contextos no acadèmics.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció: la pregunta antropològica

  2. L'humanisme grec i la polis

  3. La "imago Dei" i la cristiandat

  4. La construcció del subjecte modern

  5. De la mort de Déu a la mort de l'Home
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres21214
Classes expositives36036
Elaboració de treballs54550
Lectura / comentari de textos54550
Total 48102150

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Jaeger, W. (1971). Paideia. Los ideales de la cultura griega. FCE. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Dodds, E.R. (1985). Los griegos y lo irracional. Alianza. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Festugière, A.J. (1986). La esencia de la tragedia griega. Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Pomeroy, S.B. (1990). Diosas, rameras, esposas y esclavas: mujeres en la antigüedad clásica. Akal. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Flacelière, R. (1989). La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles. Temas de Hoy. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Le Goff, J. (1969). La civilización del occidente medieval. Juventud. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Gilson, E. (1965). Las metamorfosis de la ciudad de Dios. Rialp. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • García-Junceda, J.A. (1987). La cultura cristiana y San Agustín. Cincel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • García Gómez, M.C. (1996). Hombre y naturaleza: apuntes sobre la antropología renacentista. Universidad de Alicante. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Farrington, B. (1971). F. Bacon: filósofo de la revolución industrial. Ayuso. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Morey, M. (1987). El hombre como argumento. Anthropos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Todorov, T. (1991). Nosotros y los otros: reflexión sobre la diversidad humana. Siglo XXI. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • García Bacca, J.D. (1955). Antropología filosófica contemporánea: diez conferencias. Anthropos. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Stevenson, L. (1981). Siete teorías de la naturaleza humana. Cátedra. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Comentari de textCapacitat de l'estudiant per situar, analitzar i comentar un text d'antropologia filosòfica.
Bibliografia utilitzada.
Capacitat per relacionar i comparar les tesis antropològiques de diferents autors.
Saber relacionar el pensament de l'autor amb el seu context històric.
45
Treball de cursCapacitat de l'estudiant per aprofundir en un autor o una temàtica rellevant per a l'antropologia filosòfica. Bibliografia utilitzada. Capacitat de reflexió crítica.45
Memòria de cursCapacitat de sintetitzar els coneixements adquirits durant el curs i d'elaborar un discurs propi a partir d'ells.10

 

Qualificació

La nota final es calcularà a partir del tant per cent assignat a cada activitat, tot i que el seu resultat numèric es pot acabar de perfilar en funció de l'interès, la constància i la implicació activa de l'estudiant durant el curs.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es posarà "No Presentat" a l'estudiant que, sense causa justificada, no hagi realitzat totes les activitats d'avaluació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top