Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Patrimoni cultural: conceptes i actuacions (3102G00009/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Aquesta assignatura introdueix els estudiants en el complex concepte de Patrimoni Cultural. En un marc ampli de definició de la cultura, el Patrimoni estableix la relació amb la memòria i la identitat, al territori on es troba. Així s'estableix la relació amb el Patrimoni Natural. La ciutat i el Patrimoni històric-artístic serà el segon gran tema a desenvolupar. La legislació sobre Patrimoni Històric artístic constitueix el marc que han de regir les actuacions sobre Patrimoni, i la seva ordenació. Les polítiques culturals entorn del Patrimoni establiran els objectius i estratègies per a la intervenció sobre el Patrimoni Cultural.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Poc (25%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : GEMMA CARBO RIBUGENT

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadt 11:30-13:00, dj 11:30-13:001
Pràctiques d'auladt 11:30-13:00, dj 11:30-13:001

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 2. CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 4. CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 5. CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 6. CTUdG04 Treballar en equip
 7. CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 8. T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 9. CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 10. CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 11. CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 12. CE 17. Adquirir, interpretar i posar en pràctica coneixements específics relatius a llenguatges i tècniques artístiques.
 13. CE 22. Adquirir i aplicar coneixements corresponents a la conservació i gestió del patrimoni, així com a la museologia i museografia.
 14. CE 25. Argumentar coneixements específics sobre documentació de béns mobles i immobles, gestió de col·leccions.
 15. CE 26. Aplicar el coneixement de la terminologia específica de la disciplina als estudis i investigacions entorn de fenòmens artístics amplis o obres d'art particulars.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Patrimoni cultural:evolució del concepte i perspectiva actual
    1.1. Patrimoni històric, artístic i arquitectònic
    1.2. Patrimoni arqueològic
    1.3. Patrimoni natural
    1.4. Patrimoni industrial
    1.5. Patrimoni etnològic
    1.6. Patrimoni documental
    1.7. Patrimoni cinematogràfic, ferroviari, universitari...

  2. Polítiques culturals i de patrimoni contemporànies a nivell internacional, estatal i autonòmic.
    2.1. Polítiques de conservació del patrimoni
    2.2. Polítiques culturals

  3. Institucions, administració i marcs jurídics fonamentals
    3.1. ONU, UNESCO, ICOM
    3.2. Dret i patrimoni cultural a Espanya i Catalunya
    3.3. Les administracions i la gestió del patrimoni en l'àmbit local
    3.4. Industries culturals
    3.5. El tercer sector i la cultura

  4. Demandes, necessitats i usos socials del Patrimoni cultural
    4.1. Inventaris, catalogació i recerca
    4.2. Conservació i restauració
    4.3. Comunicació, difusió, interpretació, educació
    4.4. Turisme i industries culturals i creatives
    4.5. Desenvolupament territorial, identitat i cohesió social

  5. Gestió cultural i gestió del patrimoni
    5.1. Planificació estratègica en cultura
    5.2. Fonts de finançament
    5.3. Disseny de projectes
    5.4. Avaluacio
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos505
Assistència a actes externs088
Classes expositives23023
Classes pràctiques606
Elaboració de treballs088
Exposició dels estudiants11516
Lectura / comentari de textos01515
Prova d'avaluació32023
Sortida de camp808
Treball en equip63541
Tutories336
Total 55104159

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Tugores i Truyol, Francesca (DL 2006 ). Introducción al patrimonio cultural . Gijón: Trea. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Camarero Izquierdo, Carmen (cop. 2004 ). Marketing del patrimonio cultural . Madrid: Pirámide :ESIC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sanz Lara, José Ángel (cop. 2004 ). Valoración económica del patrimonio cultural . Gijón: Trea. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hernández Hernández, Francisca (cop. 2002 ). El Patrimonio cultural : la memoria recuperada . Gijon: Trea. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ballart Hernández, Josep (2001 ). Gestión del patrimonio cultural . Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Morales Miranda, Jorge (cop. 2001 ). Guía práctica para la interpretación del patrimonio : el arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante (2ª ed.). [Sevilla]: TRAGSA :Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Colombo, Alba (2008 ). Gestión cultural : estudios de casos . Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Roselló, David (2007 ). Diseño y evaluación de proyectos culturales : de la idea a la acción (4a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Tilden, Freeman (2006 ). La Interpretación de nuestro patrimonio . Pamplona: Asociación para la Interpretación del Patrimonio. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Martinell, Alfons (cop. 2001 ). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural . Madrid: OEI. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Carbó Ribugent, Gemma (2008 ). La Cultura, estrategia de cooperación al desarrollo : 21-24 de noviembre 2007 . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentació oralLa presentació oral respon al treball previ en equip20
Lectura de textos escollitsTextos o capitol de llibre 20
Prova escritaAvaluació de continguts de les classes expositives40
Resum de les sortides o conferenciesResum de les visites i seminaris20

 

Qualificació

L'assistència a classe, la participació i la implicació en el curs son aspectes a considerar en la nota final

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
L'estudiant pot preparar el curs amb qualsevol lectura de la bibliografia recomanada

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top