Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007/2010)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2010
 • Descripció : Presentar els principals elements del patrimoni natural d'Europa. Analitzar les interrelacions entre els principals vectors ambientals i la societat europea, examinant especialment les polítiques ambientals que promou la Unió Europea i els problemes que afecten els paisatges que hi ha a Europa. Continguts: Les activitats econòmiques i la contaminació de l'aire; Els rius d'Europa; Els boscos europeus; La protecció de la naturalesa; La muntanya europea: un espai de trobada; la gestió dels residus i altres problemes ambientals. Polítiques ambientals de la Unió Europea.
 • Crèdits ECTS : 6
 • Idioma principal de les classes : Català
 • S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura : Gens (0%)
 • S’utilitzen documents en llengua anglesa : Poc (25%)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 2n semestre

Professorat : JOSEP GORDI SERRATSTEPHANIE META WILBRAND

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoriadl 11:30-13:00, dc 11:30-13:001
Pràctiques d'auladl 11:30-13:00, dc 11:30-13:001
Pràctiques de laboratori1
Pràctiques de laboratori2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CTUdG01 Utilitzar la llengua anglesa
 2. CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 4. CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 5. CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 6. CTUdG04 Treballar en equip
 7. CTUdG08 Dissenyar propostes creatives
 8. T6. Ser conscients de la diversitat lingüística i cultural i respectar-la com a font de riquesa.
 9. CTUdG07 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 10. CT9. Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 11. 10 Reconèixer la diversitat cultural i les seves implicacions al llarg del temps i l'espai.
 12. 11 Analitzar i interpretar la història del territori i la seva transformació en termes d'interacció entre naturalesa i cultura.
 13. 12 Avaluar la qualitat ambiental i paisatgística del territori situant els factors naturals i culturals en interacció.
 14. 13 Identificar i descriure com es manifesten de manera diferent en l'espai les relacions naturalesa-cultura.
 15. 14 Conèixer i explicar el paper de la història i de les dinàmiques naturals, econòmiques i socials en la conformació del món i dels territoris actuals.
 16. 16 Utilitzar i dominar les tècniques d'anàlisi territorial (treball de camp, de gabinet...).
 17. 17 Analitzar i avaluar les dinàmiques naturals i socioeconòmiques d'un territori concret.
 18. 18 Identificar els processos i els agents del territori i les seves interrelacions.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. El continent europeu. Naturalesa i límits

  2. 1ªPart Anàlisi dels quatre grans vectors ambientals

  3. L'aire. Els climes d'Europa. La lluita contra la contaminació atmosfèrica. Reduir els efectes del canvi climàtic.

  4. L'aigua. Els rius d'Europa

  5. Els éssers vius. Els biomes d'Europa. L'evolució dels boscos en els darrers 50 anys.

  6. El relleu. Les grans unitats de relleu. La desertització.

  7. 2ª Part. Els paisatges d'Europa

  8. La construcció històrica del paisatge.

  9. Els paisatges mediterranis.

  10. Els paisatges atlàntics.

  11. Els paisatges centreuropeus

  12. Els paisatges boreals

  13. Els paisatges de muntanya.

  14. La dinàmica del paisatge
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos4470114
Prova d'avaluació101
Seminaris22830
Sortida de camp808
Total 5598153

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • lópez palomeque, F. (coord) (2000). Geografia de Europa. Barcelona: Ariel. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Agencia europea del medio ambiente (1998). Medio ambiente en Europa: el inofrme Dobris. Ministerio de medio ambiente. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Foch,Ramon (coord) (1998). Biosfera. Encicloèdia Catalana. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Berenstein,W.H. (2000). Europa contemporànea. Un análisis geográfico (2000). Barcelona: Omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Cole,J. i Cole,J. (1993). The Geography of the european Community. Londres: Routlege. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Margalef,R. (1989). El mediterráneo occidental. Barcelona: omega. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Cole,J. i Cole,J. (1993). Geography oh the European Community. Londres: Routlege. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Embleton;C. (1985). Geomorphology of Europe. Londres: MacMillan. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Blanco, E. et al (1997). Los bosques ibèricos. Una interpretación geobotànica. Barcelona: Planeta. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Identificar, caracteritzar i localitzar els climes d'EuropaEs valorarà la bona presentació dels continguts i dels materials gràfics i visuals utlitzats10
Confecció d'un climogramaEs valorarà la bona presentació dels continguts i dels materials gràfics i visuals utlitzats5
Identificar, caracteritzar i localitzar les principals conques hidrogràfiques d'EuropaEs valorarà la bona presentació dels continguts i dels materials gràfics i visuals utlitzats10
Presentar oralment i per escrit les característiques i problemàtiques d'una regió natural europea. Aquesta activitat tindrà lloc en forma de seminari.Es valorarà la capacitat de comunicació i la bona presentació dels continguts i dels materials gràfics i visuals utlitzats20
examen primera partEs valorarà la claretat en l'expressió escrita i la utilització del vocabulari correcte20
examen segona partEs valorarà la claretat de l'expressió escrita i la utilització del vocabulari correcte20
Presentació de les respostes a un qüestionari sobre la sortida de campEs valorarà la bona presentació dels continguts i dels materials gràfics i visuals utlitzats15

 

Qualificació

El sistema d'avaluació serà l'avaluació continua. Per tant, caldrà entregar tots els treballs i presentar-se als examens, seminaris i debats.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top